Eesti keel

Mati Hindi artikkel “Ahrensi õlgadel”.

***

2017. a emakeeleolümpiaadi “Sõnavara ja stiil” Tallinna koolivooru ülesanded:

7.-8. klass, 9.-10. klass, 11.-12. klass. Võti.

Monika Undo Eesti keele e-riigieksam. (2016)

Monika Undo, Anu Kell Näidete tähtsusest eesti keele riigieksami kirjandites. (2016)

Natalja Mjalitsina “Kas keelekümbusel on kohta eesti õppekeelega koolis?”

Pertti Rajala, Linnu Mae (tõlgina) „Raamat lihtsas keeles. Soome kogemus“

Krista Mägi, Rapla Vesiroosi Gümnaasium, “Kas põhikooli lõpueksam nõuab õigekeelsust?”

Erika Rummel, Viljandi Gümnaasium, „Kas gümnaasium annab kirjaoskuse?”

Reili Argus, Tallinna ülikooli eesti keele professor, “Õigekiri meie igapäevastes asjalikes tekstides. Eestikeelsed  ametlikud kirjad”

Viive Einfeldt, Tark valib, kuidas öelda I osaII osa

Jaan Õispuu, Eesti keel 100 aasta pärast

Eesti keele e-õppevaraTiia Niggulis, Tallinna Reaalkooli haridustehnoloog,  Karel Zova, Tiigirhüppe Sihtasutuse e-õppematerjalide valdkonna juht

Uus RÕK ja “Eesti keele arengukava 2011–2017”   Piret Kärtner, HTMi keeleosakonna juhataja

Maris Jõks (Postimees) ajakirjanduskeelest. Esitlus.

Tiina Paet (EKI) “Tsitaatsõnast ja selle hääldusest eesti keeles”

Martin Ehala (TÜ) “”Sõnar” ja “Praktilise eesti keele tööraamat”

VIIVE EINFELDT “Keele mõjujõud” (NLP-Instituut)