Võistulugemine

Anton Hansen Tammsaare loomingu võistulugemise „Hansenist Tammsaareni“  2023

 

Üleriigiline Anton Hansen Tammsaare loomingu võistulugemine „Hansenist Tammsaareni“ toimub Albus 2023. aastal juba 20. korda ja Ida-Virumaa voor Tartu Ülikooli Narva kolledžis 8. korda. Albu Põhikoolis toimub võistlus reedel, 3. veebruaril ja Narva kolledži voor reedel, 17. märtsil.

Osalema on oodatud nii eesti kui ka teistest rahvustest 5.-12. klasside üldhariduskoolide õpilased,  kutsekoolide õpilased, üliõpilased, täiskasvanud.

Võistlusel tuleb lugeda peast maksimaalselt 5-minuti pikkune katkend või lühipala vabalt valitud Tammsaare teosest eesti keeles.

Võistulugemisele palume eelnevalt registreeruda

  • Albu Põhikoolis võistlemiseks hiljemalt 30. jaanuaril Albu Põhikooli kodulehel (täpne link pole veel avalik),
  • Narva kolledžis võistlemiseks 13. märtsil e-postiaadressil enda.trubok@ut.ee

Lisateavet konkursi kohta saate lugeda Narva kolledži veebilehel https://narva.ut.ee/et/voistulugemine

Kontakt
Enda Trubok
Tartu Ülikooli Narva kolledži eesti keele nooremlektor
5569 9341, enda.trubok@ut.ee