Emakeeleolümpiaad 2018

33. emakeeleolümpiaad “Eesti keel kui riigikeel”

NB! Olümpiaadiülesannete võtmetes esineb vigu, hindamisjuhendid ei pruugi olla kasutatavad. EES ei vastuta olümpiaadi sisu eest.

7.-8. klassi ülesanded. Võti.
9.-10. klassi ülesanded. Võti.
11.-12. klassi ülesanded. Võti.

Juhend

2017/2018.õa. olümpiaadi uurimistööde esitamise tähtaeg on 22. jaanuar 2018, piirkonnavoor toimub 26. jaanuaril ja lõppvoor 16.-17. märtsil Tartus.

Seletuskiri piirkondlike voorude korraldamisest 26. jaanuaril 2018

HTM toetab ka sel aastal emakeeleolümpiaadi piirkondlike voorude korraldamist. Raha jaotamine on jäetud EESi korraldada. EESi juhatus soovitab järgmist.

  1.  Igale maakonnale ja Tallinna, Tartu ning Pärnu linnale jagub eraldatud summast 300 kuni 550 eurot. Toetused kantakse üle majandusavansi taotluste alusel olümpiaadi korraldavatele isikutele. Taotluse võib esitada ainult EESi liige. Taotluste esitamise tähtaeg – 8. jaanuar 2018. Kui selle tähtaja möödumisel jääb raha üle, jagatakse see teistele maakondadele/ linnadele ümber.
  2. Eraldatud raha võib piirkonna olümpiaadikomisjon kasutada vastavalt kohalikele vajadustele oma äranägemise järgi nt paberi ostmiseks, paljundustöödeks, komisjoniliikmete aja- ja sõidukulude kompenseerimises, töötingimuste loomiseks, toitlustamiseks, õpilaste sõidukulude katmiseks (kui kool/ vald ei maksa),  autasude ostmiseks jne.

Märkus 1. Kui soovitakse sõlmida töövõtulepinguid, tuleb töötasule lisaks arvestada maksudega. Lepinguid sõlmib EESi juhatuse esimees Kaja Sarapuu.

Märkus 2. Tööaja kompenseerimiseks antavad kinkekaardid, teatripiletid jm kingitused väärtusega kuni 10 eurot on maksuvabad, hinnalisemate kingituste korral lisandub tulumaks.

  1.   Finantsaruande tehtud kulutuste kohta koos maksmist tõendavate dokumentidega esitab taotleja EESi juhatusele (postiaadress Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Alu 71, Kose, 75101 Harju maakond) hiljemalt 12.02.2018.Aruanne koostatakse kululiikide kaupa.

(Näide. Ruumide rent – 147 eur + arve. Toitlustamine – 95 eur + arved või ostutšekid. Transpordikulud: komisjoniliikmete sõidukulud – 50 eur + sõidupiletid või tšekid, õpilaste sõidukulud + piletid. Sõidupiletitele kirjutatakse kasutaja nimi, õpilaste puhul ka kool.)

  1.  Finantsaruandele lisatakse maakonna/ linna olümpiaadikomisjoni liikmete nimekiri ja koopiad protokollidest.

Täiendav info tel 56655623 ja info@eeselts.edu.ee.