Sügispäevad 2016

Õpetajate Lehe artikkel

EESi sügispäevad “Pani mitmikrakendi keeleadra ette” 11.-12. novembril 2016 Tartus

Reede, 11. november ERMis, Muuseumi tee 2

Adrast keeleni

10.30 tervituskohv

11.00  Sügispäevade avamine, “Minu Eesti” tutvustamine, emakeeleõpetuse sõbra 2016 väljakuulutamine (seminariruum)

12.00 -14.00 ekskursioonid eesti ja soome-ugri püsinäitustel

14.00 lõuna

15.00 – 16.30 tegevused rühmades

  1. muuseumitund „Soome-ugri keeled ja meeled“
  2. näituse „Keelekatel“ külastamine koos kuraator Kristel Rattusega
  3. näituse „Rahvusromantiline vägi ajaloo haardes“ külastamine koos kuraator Reet Margiga

19.00 Vanemuises “Don Juan”.

Laupäev, 12. november Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis, Jakobi 2

Komparativismist riigieksamini

10.00 – 10.40  Kadri Sõrmus. Uue õppekava mõju praeguste üliõpilaste keeleoskusele. E-eksam.

10.40 riigieksami töörühma töötuba, e-eksam

Näidete tähtsusest eesti keele riigieksami kirjandites.

Eesti keele e-riigieksam.

11.30 kohvipaus

12.00 Andrus Org. Komparativistlikust uurimismeetodist. Proosateoste võrdlus. Soovitusi kirjandusolümpiaadiks.

Proosateoste võrdlus: näiteid.

13.00 Üllatusesineja. Loone Ots on kirglik kirjandus- ja teatritegelane, tal on sügavad teadmised kultuuriloost ja ta oskab neid kaasakiskuval moel jagada.

14.00 Sügispäevade lõpetamine

Esinejad:

Andrus Org

On õppinud Tartu Ülikoolis bakalaureuseastmes (eesti kirjandus ja teatriteadus) 1992–1998, samas õpetajakoolituses 1999–2000 ja magistrantuuris (eesti kirjandus) 1998–2001. 2001. aastal kaitses ta magistritöö “Ulmekirjandus: žanri dimensioonid” (juhendaja dotsent Epp Annus). Ta on 2008. aastast Tartu Ülikooli lektor ja 1993. aastast Herbert Masingu Kooli õpetaja. 2007. aastast on ta põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava kirjanduse ainekava töörühma juht Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse juures. 2003. aastast kuulub ta Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni, 2009. aastast Eesti Kirjanduse Seltsi. Andrus Org on avaldanud artikleid kirjanduse käsitlemisest koolis ja ulmekirjandusest.

Kadri Sõrmus

Haridus: Tartu ülikooli teadusmagistri kraad 2008; eesti keele ja kirjanduse õpetaja lisaeriala.
Praegune ametikoht: HTM, eesti keele nõunik (alates okt 2014)
Uurimisvaldkonnad, millega ta on tegelenud viimase 5 aasta jooksul:
–       eestikeelse terminoloogia arendustöö ja terminoloogiavõrgustiku loomine
–       hõimurahvaste (omariikluseta soome-ugri rahvaste) hariduse, teaduse, kultuuri ja keele toetamine.
–       eesti keele õpetamine üldhariduskoolis ja esmakursuslaste kirjakeeleoskus
–       emakeeleõppija tekstikorpus  ja õppija keelekasutus (korpuse loomine, struktuur, sisestamis- ja analüüsiprogrammi nõuded, tekstide sisestamine, märgendamine);
–       e-õppevara arendamine – eesti keele valdkond, e-õppevara esitamise üldised printsiibid, õppematerjali esitamise alused, õppematerjali koostamine (tarbetekst).
Ettekande teemaga seotud publikatsioonid:
“Kõrgkoolide üliõpilaste eesti keele oskuse tase” 2010. Ehala, Kerge, Lepajõe, Sõrmus
“Kõrgkoolide üliõpilaste eesti keele oskuse tase” 2015. Kordusuuring. Ehala, Kerge, Lepajõe, Sõrmus.

Loone Ots

 kaitses folkloorimagistri kraadi TÜ-s 1993. aastal väitekirjaga “Dr. Oskar Kallase elu ja töö” ja oli aastast 1993 TÜ doktorant, ühtlasi eesti kultuuri ja kirjanduse lektor Balti Õpingute Projektis (hiljem Euroopa Kolledž). 1999. aastal kaitses ta TÜ-s PhD pedagoogikas väitekirjaga “Õppekomplekt multikultuuriliseks hariduseks eesti kirjanduse näitel” (Tartu, 1999). Tema peamised uurimisvaldkonnad on olnud folkloristika historiograafia, muinaspõhja müüt ja selle seosed eesti folklooriga. Ta on kirjutanud näidendeid, sh ajaloolise näidendi Jaan Poskast ning Karl Ristikivi ja Salme Niilendi kirjavahetusel põhineva näidendi “Üksainus Araabia öö”. Näidend “Koidula veri” põhineb fiktsioonil, mille kohaselt oli Juhan Liiv Lydia Koidula ja Vene keisri vallaslaps. Karl Ristikivi lapsepõlve ja romaanimotiive põimib lavateos “Karl Ristikivi põlev lipp”.

Monika Undo

Monika Undo on Läänemaa Ühisgümnaasiumi emakeeleõpetaja, kes on eesti keele e-riigieksami töörühma liige, EESi riigieksami töörühma liige, kirjutamisosa riiklik hindaja. Lisaks on Monika Undo teinud emakeeleõpetajatele eesti keele riigieksami koolitusi.

***

Ööbimise oleme kokku leppinud Hektori hostelis http://hektorhostels.com/et/, kuid palume, et soovijad broneeriksid endale toa ise. Toakaaslasi saab leida listi kaudu.