Luule – see ei tule tuulest

Põhiteema: kuidas käsitleda luulet põhikooli kirjandustundides.

TUNNIPLAAN
Lonks luulet seespidiseks raviks – kuidas õpetada luuletunnetust.
Luule lünklik loogika – kuidas õpetada luulet mõistma.
Luule nagu jooksja jaanalind või kitkutud kana – kuidas õpetada vormi ja sisu seoseid.
Raamatusse pagenud laul – kuidas õpetada luulet esitama.
Luuletamine kui teadaandmine oma olemasolust – kuidas õpetada luuletamist.

Kursusel keskendume metoodikale, mis aitab luule sisse minna ja loovust äratada. Tegutseme kogemusõppe printsiibil, st õpime praktilise harjutamise, kogemuse analüüsi ja arutelude abil.

Koolitajad:

koolikorralduse magister, pedagoog-metoodik Krista Mägi

emakeele didaktika magister, pedagoog-metoodik Sirje Nootre

koolikorralduse magister, vanempedagoog Ivika Hein

pedagoog-metoodik Tiiu Puik

Sihtrühmad:

põhikooli II ja III vanuseastme eesti keele ja kirjanduse õpetajad,
klassiõpetajaid ja teiste ainete õpetajaid, kes õpetavad põhikoolis eesti keelt ja kirjandust.

Koolituse maht 3 päeva (24 tundi), osavõttu kinnitab EESi tõend.
Koolituse hind ja korraldus kokkuleppel.
Lisainfo krista.magi@mail.ee ja sirjenootre@hot.ee .