Emakeeleolümpiaad 2015

Olümpiaad toimus kõikides maakondades 6. veebruaril 2015, osales 1716 õpilast.
Olümpiaadi korraldas ja komisjonides osales 203 emakeeleõpetajat.
Maakond/linn, osalenud õpilaste arv:
Hiiu 51
Järva 62
Tallinn 178
Harju 179
Viljandi 65
Põlva 67
Rapla 94
Saare 113
Lääne 95
Jõgeva 59
Pärnu 87
Pärnu linn 69
Valga 69
Ida-Viru 75
Lääne-Viru 141
Võru 141
Tartu  69
Tartu linn 102
Suur tänu korraldajatele!
Seletuskiri piirkondlike voorude korraldamisest 6. veebruaril 2015
HTM toetab ka sel aastal emakeeleolümpiaadi piirkondlike voorude korraldamist. Raha jaotamine on jäetud EESi korraldada. EESi juhatus soovitab järgmist.
1.  Igale maakonnale ja Tallinna, Tartu ning Pärnu linnale jagub eraldatud summast 312 kuni 630 eurot. Toetused kantakse üle
majandusavansi taotluste alusel olümpiaadi korraldavatele isikutele. Taotluse võib esitada ainult EESi liige. Taotluste esitamise tähtaeg – 5. jaanuar 2015. Kui selle tähtaja möödumisel jääb raha üle, jagatakse see teistele maakondadele/ linnadele ümber.
2. Eraldatud raha võib piirkonna olümpiaadikomisjon kasutada vastavalt kohalikele vajadustele oma äranägemise järgi nt paberi ostmiseks, paljundustöödeks, komisjoniliikmete aja- ja sõidukulude kompenseerimises, töötingimuste loomiseks, toitlustamiseks, õpilaste sõidukulude katmiseks (kui kool/ vald ei maksa),  autasude ostmiseks jne.
Märkus 1. Kui soovitakse sõlmida töövõtulepinguid, tuleb töötasule lisaks arvestada maksudega (tulumaks 21%, sotsiaalmaks 33%, töötuskindlustusmaks, kohustuslik või vabatahtlik kogumispension). Maksuinfo. Lepinguid sõlmib EESi tegevjuht Kaja Sarapuu.
Märkus 2. Tööaja kompenseerimiseks antavad kinkekaardid, teatripiletid jm kingitused väärtusega kuni 10 eurot on maksuvabad, hinnalisemate kingituste korral lisandub tulumaks 22%.
3.   Finantsaruande tehtud kulutuste kohta koos maksmist tõendavate dokumentidega esitab taotleja EESi juhatusele (postiaadress Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Kose Postkontor, 75101 Harju maakond) hiljemalt 13.02.2015. Aruanne koostatakse kululiikide kaupa.
(Näide. Ruumide rent – 147 eur + arve. Toitlustamine – 95 eur + arved või ostutšekid. Transpordikulud: komisjoniliikmete sõidukulud – 50 eur + sõidupiletid või tšekid, õpilaste sõidukulud + piletid. Sõidupiletitele kirjutatakse kasutaja nimi, õpilaste puhul ka kool.)
4.  Finantsaruandele lisatakse maakonna/ linna olümpiaadikomisjoni liikmete nimekiri ja koopiad protokollidest.
Täiendav info tel 56655623 ja info@eeselts.edu.ee.