Keele kiirabi

UUS!
Selle koolituse sihtgrupiks on asutused, kes on huvitatud oma töötajatekeeleteadmiste parandamisest. Tegemist on lühikoolitusega, kus EESi õpetaja püüab töömaterjali koostamisel arvestada firma spetsiifika ja soovidega. Koolitus toimub kutsuja ruumides. Hind kokkuleppel.
Näidiskava (kestus 2-3 tundi)
1. Lühike õigekirjaõpetus – sagedased keelevead
2. Kirjavahemärkide kasutamine (loetelu või korduvad määrused, täiendid ja lisand)
3. Kokku- ja lahkukirjutamise tüüpvead
4. e-kirja vormistamine
5. Tunnikontroll
6. Küsimused
Koolitaja Kaja Sarapuu
Toimunud koolitused:
Domus Kinnisvara juulis 2013