“Tulevik ja karjäär”

KIRJUTA KIRJAND OMA TULEVIKUST!
SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus kuulutab seitsmendat aastat välja noorte kirjandivõistluse teemal: Tulevik ja karjäär, millest on oodatud osa võtma gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilased ning 2008/2009. õ.-a. kooli lõpetanud noored.

Korraldajate eesmärk on suunata noorte tähelepanu oma elutee planeerimise olulisusele tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas.

Võistlustööks sobib arutlev kirjand, kuid välistatud pole ka muus vormis
proosakirjutised. Hinnatakse eelkõige kirjandi sisukust, loogilist arutluskäiku, isikupärast lähenemist ja ladusat keelekasutust, samuti võimet oma ideid selgelt ning veenvalt esitada.

Võistlustöö täpsema pealkirja saab autor sõnastada vabal valikul või valida ka etteantud pealkirjadest, vt www.rajaleidja.ee/kirjand.

Kirjandivõistluse žüriisse kuuluvad Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse, Eesti Päevalehe ja Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi esindajad.

Tööde esitamise lõpptähtaeg on 15. november 2009. Võistlustöö tuleb esitada eesti või vene keeles.

Kirjand saata e-posti aadressil kirjand@innove.ee<mailto:kirjand@innove.ee> märgusõnaga Kirjand*

Kindlasti lisada järgmised kontaktandmed:
– nimi ja perekonnanimi (soovi korral varjunimi)
– kool, kus õpid (või lõpetasid käesoleval aastal) ja klass, kursus või vanus
– kontakttelefon
– e-posti või tavaposti aadress
– juhendaja nimi (juhendaja olemasolu korral)

*E-posti võimaluse puudumisel võib töö saata aadressile: SA Innove karjääriteenuste
arenduskeskus, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn

Hindamiskomisjonil on õigus vastava taseme tööde puudumisel kohti mitte välja anda või auhindu ümber jagada.

Kirjandivõistluse peasponsor on Eesti populaarseim tööportaal CV keskus, kes paneb võitjale välja sülearvuti. Lisaks toetavad kirjandivõistlust Estravel, Sampo Pank, Tea kirjastus ja Õpetajate Leht. Kolmkümmend parimat kirjutajat saavad tausta sissepääsu infomessile Teeviit 2009.

Võitjaid autasustatakse infomessi Teeviit avamisel 3.detsembril 2009 Tallinnas.

Kirjandivõistlus toimub Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud programmis
Karjääriteenuste süsteemi arendamine.

Lisainfo:
Kristi Koort
Karjääriteenuste Arenduskeskus
teavitusspetsialist
Tel: 699 8517
_____________________________________

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove
Lõõtsa 4, 11415, Tallinn
Tel: 699 8080
Faks: 699 8081
http://www.innove.ee