Kirjandus on elu. Mäng aitab seda mõista

„Kirjandus on elu. Mäng aitab seda mõista”
 
See on interaktiivne koolitus klassiõpetajatele ning II ja III kooliastme eesti keele ja kirjanduse õpetajatele, kus on võimalus kaasata loovust, elada välja oma emotsioone, mitmekesistada õppemeetodeid. Koolituse eesmärgiks on anda ideid, kuidas teha  koolitunnid põnevamaks ja mängulisemaks ning muuta kirjandus kergemini vastuvõetavaks. Koolitusel kasutatavad meetodid on paaristöö, rühmatöö, frontaalne vestlus, ringimeetod. Pärast koolitust on õpetaja tööriistakohvris mõned töölehed ja kindlasti hulgaliselt uusi ideid, millega otse tundi minna.
Kava
11.00 – 12.30 Mäng kui meetod. Ergutusmängud
12.30 – 12.45 kohvipaus
12.45 – 14.15 Keeruline kirjandus lihtsaks mängu abil. Mängult on päriselt.
14.15 – 14.30 kohvipaus
14.30 – 16.00 Mänguline lõpp
Epp Priimägi on 2006. aastal lõpetanud Tallinna Ülikooli eesti filoloogia osakonna, tema lõputööks oli “Kirjanduse õpetamine draamameetodite abil”. Huvi nii-öelda teistsuguse õpetamisstiili vastu tekkis 2004. aastal Stockholmi Lärarehögskolas (Õpetajate kõrgkoolis), kus ta osales kursusel „Juhtimine läbi draama“. See kursus aitas jõuda äratundmisele, et õppimine on palju efektiivsem, kui õpilane on protsessis aktiivne osaline.
Epp Priimägi on täiendanud end kursustel “Naerujooga ja rühmanaeru juhtimine” (2006. aastal soome koolitaja Essi Toloneni käe all), 2010. aastal  Madridis „Interacting in Madrid: teaching and learning strategies using games and drama activities“, lisaks  VAT-teatri foorumteatrikoolitused. Viimane andis inspiratsiooni eksperimenteerida Tammsaare ja foorumteatrimeetodiga. Oma põhitööna õpetab Epp eesti keelt ja kirjandust Tallinna 37. keskkoolis (hetkel lapsehoolduspuhkusel), lisaks on ta 2011. aastast MTÜ TORE  sotsiaalsete oskuste koolitaja.
Toimunud koolitused:
 
30. aprillil 2013 Tallinnas Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumis Väikese Illimari 12. 
***
 
24. oktoobril 2012 Tartus Veski 42 Hea Alguse ruumides