E-koolikott

Mis on e-koolikott? Vaata siit.

Vaata e-koolikotti siin.

EES on liitunud e-koolikoti õppematerjalide retsenseerimisega.

2018. a. õppematerjalide ülevaatamise raames

Õppevara ekspertide tegevuse eesmärgid:

  • e-Koolikotist leiab kasutaja kvaliteetse digitaalse õppematerjali!
  • Varem lisatud õppematerjalid on aasta lõpuks üle vaadatud (õppematerjalide ülevaatamisel vaadatakse varem lisatud materjalid esmajärjekorras üle).

Ekspertide ülesanded:

  • Õppematerjalide märksõnade, taksonite (asukoht taksonoomias) üle vaatamine, muutmine, täiendamine (vajadusel)
  • e-Koolikotis sisalduvate õppematerjalide seire ja kvaliteedi kontrollimine, sh nõuetele mittevastavate õppematerjalide eemaldamine
  • Aineõpetajate toetamine ja info jagamine e-Koolikoti tutvustamisel ning õppematerjalide kasutamise nõustamisel

Kuidas on e-koolikotti õppevara tekkinud?

Lisaks sellele, et iga sisse loginud kasutaja saab e-Koolikotti oma õppematerjale lisada, on e-Koolikoti süsteemiga automaatselt liidestatud erinevad õppematerjalide hoidlad ehk repositooriumid (näiteks praegu on üle toodud õppematerjalid Koolielu Waramuste-õppe repositooriumist . Liidestusi tuleb järjest juurde.