Riigieksami töörühm

26.augustil 2013 asutati Tallinnas EESi riigieksami töörühm.
Töörühma ülesandeks on tutvuda gümnaasiumi eesti keele riigieksami sooritamise senise praktikaga ja kujundada parim riigieksamiks õppimise, õpetamise ning selle nõustamise metoodika. Esmalt tegeldakse lugemisülesande analüüsimisega.
Töörühma juhtis 2013-14 Piret Järvela, alates 2015 Anu Kell.
Töörühma liikmed 2013-14:
Harjumaa
Indrek Birkan
Ave Oja
Piret Uulma
Virumaa
Liivi Heinla
Ene Kurme
Võrumaa
Raili Leesalu
Annela Tohv
Raplamaa
Maarika Lips
Ülle Mäekivi
Sirje Nootre
Tiit Kessel
Viljandimaa
Erika Rummel
Tartumaa
Külliki Kask
Saaremaa
Merle Rekaya
Tallinn
Piret Järvela
Anu Kell
Ave Teder