ENKO

Noored Oma Keele Küljes – NOKK
 


Pildistas Hille Alver

21. septembril 2007 kogunesid Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi algatusel Otepää lähedale Margusele aktiivsed eesti keele huvilised õpilased ja nende eesti keele õpetajad 18 erinevast Eestimaa koolist, et üheskoos aru pidada noorte keeleorganisatsiooni loomise vajaduse üle.

Rühmatöö käigus selgus, et õpilased tunnetavad selgelt eesti keelega seotud probleeme, samas pakuti välja mitmeid häid ideid, kuidas loodav organisatsioon võiks olla abiks eesti keele kaitsmisel ja populariseerimisel noorte hulgas. Otsustati, et organisatsiooni loomine, mis ühendaks kõiki Eesti noori, keda huvitab eesti keel ja selle püsimajäämine, on väga vajalik. Organisatsiooni eesmärgiks seati emakeelehuviliste õpilaste koondamine, emakeelealase toimekuse õhutamine ja korrektse eesti keele väärtustamine. Noored nägid ette, et see peaks toimuma keelelaagrite, keelefoorumite, konverentside ja keelevõistluste kaudu.

Margusel valiti ka keeleorganisatsiooni 7-liikmeline juhatus. Juhatuse esimene koosolek toimus 12. detsembril Tartus, kus organisatsiooni esimeheks valiti Kristi Vahter.

Kadi Soop
Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilane 2007/08