Võistulugemise arhiiv

HANSENIST TAMMSAARENI VÕISTULUGEMINE reedel, 25.01.2019 Albu Põhikoolis 

Võistles 54 õpilast 28 koolist.

Hansenist Tammsaareni võistulugemine 2019
TULEMUSED
Peaauhind
Johanna Hanioja Viimsi Gümnaasium Juhendaja Külli Täht
Noorem vanuserühm
I koht Robin Rämmer Tartu Kivilinna Kool Juhendaja Tiina Teppo
II koht Kertu Leben Juhan Liivi nim.Alatskivi Kool Juhendaja Kait Eiland
III koht Romi Tammleht Albu Põhikool Juhendaja Tiit Tammleht
Eripreemia Ketlin Kõiv Rapla Kesklinna Kool Juhendaja Koidula Takk
Eripreemia Caspar Alas Rapla Kesklinna Kool Juhendaja Koidula Takk
Keskmine vanuserühm
I koht Johanna Hanioja Viimsi Gümnaasium Juhendaja Külli Täht
II koht Liisa Veski Viimsi Kool Juhendaja  Külli Täht
III koht Tuudur Tilk Rapla Gümnaasium Juhendaja Maarika Lips
Eripreemia Kaarin Rannu Albu Põhikool Juhendaja Küllike Veede
Eripreemia Kevin Pisartšik Lähte Gümnaasium Juhendaja Elo Kaart
Vanem vanuserühm
I koht Alex Paul Pukk Viimsi Gümnaasium Juhendaja Külli Täht
II koht Eleriin Miilman Rakvere Gümnaasium Juhendaja Aili Teedla
III koht Hanna Aadusoo Tartu Tamme Gümnaasium Juhendaja Piibe Leiger
Eripreemia Helemeel Assmann Nõo Reaalgümnaasium Juhendaja Veronika Uibo
Eripreemia Veronika Sadkevitš Viljandi Gümnaasium Juhendaja Vilma Härmik,
Aili Kiin
Eripreemia Merlyn Keskküla Narva Eesti Gümnaasium Juhendaja Ene Kurme

Peakorraldaja Enda Trubok.

***

HANSENIST TAMMSAARENI VÕISTULUGEMINE reedel. 02.02.2018 Albu Põhikoolis 

TULEMUSED

Registreerimine 25. jaanuarini 2018. (nimi, kool, klass/ vanus, riik, repertuaar, juhendaja, e-post/tel).

XV Hansenist Tammsaareni loomingu võistulugemine on traditsiooniline üritus

 eesti keele, kirjanduse populariseerimiseks,

 noorte eneseharimiseks keele ja kultuuri vallas,

 nende konkurentsivõimelisemaks muutmisel edaspidisel tööturul.

14 aasta jooksul on Tammsaare sünnivallas võistlemas käinud üle 1000 õpilase nii kodu- kui välismaalt, kes suudavad peast lugeda Tammsaaret.

Kolm (3) aastat on toimunud lisavoor ka Ida-Virumaal, kus on osalenud ligi sada õpilast, eesmärgiks:

 lõimida venekeelses keelekeskkonnas elavaid noori paremini eesti kultuuriruumi,

 tutvustada neile Tammsaare loomingu kaudu eesti kultuuri.

 Teadvustada neile Tammsaare seotust Narvaga, kus ta sai gümnaasiumi lõputunnistuse ning Narva-Jõesuud, kus ta perega puhkas

Konkurss on olnud eesti õpilaste hulgas populaarne ning oodatud. Ida-Virumaa vooru käivitamise järel on iga aastaga lisandunud ka vene emakeelega õpilaste hulk. Võistlusele registreerimine toimub sageli juba õpilaste initsiatiivil, mitte õpetajate käsul või soovitusel. On välja kujunenud Tammsaare-lugejate koolkond, kes alates V klassist kuni XII klassini ennast eesti keele vallas harivad ning igal aastal kirjaniku sünnipäeva paiku kirjaniku sünnipaika külastavad, Tammsaare „vaimu“ Albu mõisas tema tekstide kaudu elama panevad. Konkursil V-XII klassini osalenute hulgast on asunud näitlejateele Vallo Kirs, Liisa Saaremäel, Sten-Robert Pullerits jne.

Žüriis on osalenud mitukümmend teatri- ja kultuuritegelast, kes on andnud noortele ja nende juhendajatele konstruktiivset tagasisidet.

Toitlustab Albu valla Toiduait, vaheajal viiakse läbi ekskursioon Albu mõisas ja pargis.

Peapreemia saanu süütab mälestusküünla Järva-Madisel Tammsaare monumendi jalamil. Õhtul on kohtumisõhtu kontaktide loomiseks erinevast kultuuriruumist tulnud inimestega. Esinevad Albu Põhikooli õpilased.

Konkursi tingimused: lugeda peast kuni 5-minutiline katkend Tammsaare loomingust.

Sihtgrupiks on V-XII klasside õpilased (10-19-aastased) ning kõrgkoolide õppurid nii kodu- kui välismaalt (kaasa arvatud muust rahvusest eesti keele õppijad).Välismaal viibijad võivad lugeda Skype`i teel.

Hindamine toimub 4 vanuserühmas: V-VII klass; VII-IX klass; X-XII klass; üliõpilased. Vanuserühmade võitjad võistlevad peapreemiale. Osalejate piirarvuks on 100. Hindamiskomisjoni kuuluvad tuntud näitlejad, lavastajad ning avaliku elu tegelased, peapreemia pälvinud õpilased. Hindamine toimub 10-palli- süsteemis. Eripreemiad eesti keelt teise keelena õppijatele. Žüriil on õigus teha muudatusi.

Hindamisel arvestatakse: 

 repertuaari valikut ja sobivust lugejale

 teksti mõtte esiletoomist

 kõnetehnika valdamist (rõhud, rütm, välted, diktsioon)

 kontakti publikuga (silmsidet jne)

 teksti peasolekut

 emotsionaalset tervikut- mõjuvust kuulajale

2. HANSENIST TAMMSAARENI IDA-VIRUMAA VOOR reedel, 16. märtsil 2018 TÜ Narva Kolledžis 

Eesmärgid: 

1. Populariseerida A. H. Tammsaare loomingut nii eesti rahvusest kui ka muud keelt kõnelevate noorte hulgas.

2. Arendada noorte eesti keele kui riigikeele oskust.

3. Täiustada etlusalaseid oskusi (väljendusoskust, diktsiooni, esinemisjulgust jne), et olla tulevikus tööturul konkurentsivõimelisemad.

4. Tutvustada osavõtjatele Ida -Virumaad kui Tammsaarega seotud paika. (Narvas sai Tammsaare gümnaasiumi lõputunnistuse, Narva-Jõesuus puhkas perega).

5. Luua kontakte erinevast kultuuriruumist inimeste vahel.

6. Tutvustada Tammsaare loomingu kaudu Ida-Virumaa noortele eesti kultuuri.

7. Luua eestikeelne keelekeskkond eesti keele arendamiseks.

8. Koostada konkursiks Hansenist Tammsaareni kogumik võistlejatele ja korraldajatele meeneks

Tingimused: 

Lugeda peast 3-kuni 5-minutiline katkend/lühipala vabalt valitud Tammsaare teosest eesti/vene keeles. Osa võivad võtta nii eesti kui muust rahvusest noored.

Sihtrühm: 

1) V-XII klasside üldhariduskoolide õpilased,

2) kutsekoolide õpilased

3) kõrgkoolide õppurid

Hindamiskomisjoni kuuluvad tuntud teatri-ning avaliku elu tegelased. Rohke osavõtjate arvu puhul on žüriil õigus hinnata lugejaid eraldi ning anda I, II ja III koht välja igas vanuserühmas: V-VII klass; VII-IX klass; X-XII klass, üliõpilased.

Hindamisjuhend 

Hindamine toimub 10-palli- süsteemis.

Hindamisel arvestatakse: 

• repertuaari valikut ja sobivust lugejale

• teksti mõtte esiletoomist

• kõnetehnika valdamist (rõhud, rütm, välted, diktsioon)

• kontakti publikuga (silmsidet jne)

• teksti peasolekut

• emotsionaalset tervikut- mõjuvust kuulajale

Päevakava (korraldajatel on õigus teha päevakavas muudatusi)

11.30-12.00 Registreerimine/kohvipaus

12.00 Avamine

12.15 Võistulugemine

13.45 Lõuna kolledži fuajees

14.15 Kokkuvõte võistulugemisest, lugemine peapreemiale

14.30 Lõpetamine

3. RAHVUSVAHELINE HANSENIST TAMMSAARENI LUGEMISKETT (-KEE) (30.01.2018-01.03.2018) 

II Hansenist Tammsaareni lugemiskett (-kee) 2018

30.01-01.03.2018

Eesmärgid: 

 tähistada Tammsaare 140. sünniaastapäeva EV 100. juubeli aastal;

 populariseerida Tammsaare loomingut;

 tugevdada sidet Tammsaarega seotud asutuste/organisatsioonide vahel;

 hoida sidet ka välisriikides viibivate eestlaste või eesti juurtega või eesti keelt teise keelena õppijate vahel;

 tähistada 5 aasta möödumist I lugemisketist.

Sihtrühm: igas vanuses eestlased, eestimaalased või eesti juurtega inimesed kodu- ja välismaa erinevatest organisatsioonidest, ka koduperenaised ja pensionärid. Lugemisketi päise moodustavad Tammsaarega seotud organisatsioonid.

Oodatav tulemus: 

Lugejate esitustest on valminud Tammsaare ja EV juubeliaastal film „II Hansenist Tammsaareni lugemiskee“, mida saavad veebikeskkonnast vaadata kõik osalenud. Populaarsust on kogunud

Tammsaare looming ning on tugevnenud side lugemisketis osalenud Tammsaarega seotud organisatsioonide ning kodu- ja väliseestlaste/eestimaalaste vahel.

Lugemisketi ajalugu: 

Esimesest rahvusvahelisest Hansenist Tammsaareni lugemisketist 2013, mille avas Vikerraadios kultuuriminister Rein Lang, möödub 5 aastat. Siis osales 1000 üksiklugejat ja 75 organisatsiooni erinevatest maailma paikadest. Ketilugemine toimus ka elektrirongides, mille akendele olid pandud Tammsaare aforismid.

Luges nii üksikisikuid kodus kui ka palju kollektiive (alates lasteaedadest, huviringidest, lõpetades USA saatkonnaga Eestis). Valmis ühisfilm, autor Liisi Sepp.

Kuidas osaleda? 

Registreerida ennast hiljemalt 20. jaanuariks 2018.

Valida välja vaba kuupäev lugemisketi (-kee) kalendrist (30. jaanuarist kuni 28. veebruarini). Märkida asutus/klass/kollektiiv/üksikisiku nimi; kuupäev ja kellaaeg, e-posti aadress. Kokkuvõtte ketist teeme 1. märtsil SA A. H. Tammsaare Muuseumis Vargamäel..

Registreerimiseks ja videoklippide üleslaadimiseks paneme 1. jaanuariks 2018 Albu Põhikooli kodulehele välja täpsema info (lingid/aadressid/kalendri).

Valida endale sobiv Tammsaare tekst (katkend), mille lugemiseks/esitamiseks kulub üks kuni viis minutit. Soovitavalt peast, kuid võib lugeda ka raamatust.

Lugeda võib üksi kodus või koguneda näiteks kooliperega saali, esitada tekste üksteisele tantsuringis, lasteaiarühmas, laulukooris jne. Võite korraldada oma asutuse sisese lugemisketi (-kee), et liita see ühisketiga (-keega).

Lugemine tuleb filmida kas kaamera või telefoniga. Katkendi alguses palume nimetada organisatsiooni nime. Filmikatkendi lõppu kirjutada/lugeda/lisada kõikide osalenute nimed. Nimed võib saata ka eraldi failina.

Videolõigud laadida veebikeskkonda, saates meile lingi; võib saata DVD-plaadi ka ümbrikus aadressile Albu Põhikool, Järva vald Järvamaa. Märksõna: Lugemiskett (-kee) 2018.

Filmikatkenditest valmib film „II Hansenist Tammsaareni lugemiskett (-kee) 2018.

Eeskujuks on 2013. a Liisi Sepa tehtud film „I Hansenist Tammsaareni lugemiskett“ aadressil: https://vimeo.com/album/2552321

Kõiki üritusi kajastatakse meedias.

***

Enda Trubok

Hansenist Tammsaareni projekti juht

Enda.trubok@gmail.com või  enda.trubok@ut.ee; tel + 372 5569 9341

***

HANSENIST TAMMSAARENI 2017 Albu vallas

Reedel, 27. jaanuaril 2017  XIV võistulugemine Albu Põhikoolis

Tingimused:

Lugeda peast kuni 5-minutiline katkend Tammsaare loomingust.

Sihtgrupiks on V-XII klasside õpilased (10-19-aastased) ning kõrgkoolide õppurid nii kodu- kui välismaalt (kaasa arvatud muust rahvusest eesti keele õppijad).

Hindamine toimub 4 vanuserühmas: V-VII klass; VII-IX klass; X-XII klass; kutsekoolide õpilased ja üliõpilased. Vanuserühmade võitjad võistlevad peapreemiale. Osalejate piirarvuks on 100.  Hindamiskomisjoni kuuluvad tuntud näitlejad, lavastajad ning avaliku elu tegelased. Hindamine toimub 10-palli- süsteemis.

Hindamisel arvestatakse:

  • repertuaari valikut ja sobivust lugejale
  • teksti mõtte esiletoomist
  • kõnetehnika valdamist(rõhud, rütm, välted, diktsioon)
  • kontakti publikuga(silmsidet jne)
  • teksti peasolekut
  • emotsionaalset tervikut- mõjuvust kuulajale

Žüriil on õigus teha juhendis ja päevakavas muudatusi olenevalt osalejate arvust ja sihtrühmast.

Registreerimise tähtaeg esmaspäeval, 23. jaanuaril 2017 aadressil albupk@albu.ee

(nimi, kool, klass/ vanus, riik, repertuaar, juhendaja, e-post/tel).

Päevakava

10.00 SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel külastamine (soovi korral)

11.00 Registreerimine Albu Põhikoolis (mõisas)

11.30 Avamine

11.45 Albu valla suvise teatriprojekti lepingu allkirjastamine

12.00 Võistulugemine

14.00 Lõunasöök Albu Toiduaidas/ekskursioon Albu mõisas/vallas

15.30 Kokkuvõtted võistulugemisest

16.00 Võistulugemine peaauhinnale

16.30 Lõpetamine

17.00 Küünalde süütamine Järva-Madisel A. H. Tammsaare ausamba juures

  1. HANSENIST TAMMSAARENI IDA-VIRUMAA VOOR TÜ Narva kolledžis neljapäeval, 16. märtsil 2017.

Registreerimise tähtaeg 13. märtsil 2017

välismaalt tulijatele 1. märtsil 2017 (märkida ka öömaja- ja ekskursioonisoov).

Osaleda võib ka Skype’i teel eelregistreerimisega.

(nimi, kool, klass/ vanus, riik, repertuaar, juhendaja, e-post/tel).

Päevakava Narvas:

11.00 Registreerimine TÜ Narva kolledži fuajees

kohvilaud

11.30 Avamine

11.45 Hääleharjutusi

12.00 Võistulugemine

13.30 Lõunasöök /ekskursioon kolledžis

14.30 Kokkuvõtted

14.45 Võistulugemine peaauhinnale

15.00 Lõpetamine

Soovijaile linnaekskursioon või Narva-Jõesuu koduloomuuseumi külastus (Tammsaare-toaga tutvumine).

Majutus TÜ Narva kolledži ühiselamus.

Kaugemalt tulijaile õhtusöök.

  1. EELTEADE:

RAHVUSVAHELINE HANSENIST TAMMSAARENI LUGEMISKETT 2018

Tegevusaeg: 30. jaanuarist 1. märtsini 2018

Eesti Vabariigi 100. juubeli, A. H. Tammsaare 140. sünniaastapäeva  ja  “Hansenist Tammsaareni” võistulugemise 15. juubeli tähistamiseks kutsuvad Albu Põhikool ja Narva kolledž kõiki eestimaalasi ja väliseestlasi osa võtma rahvusvahelisest lugemisketist kirjaniku sünni- ja surma-aastapäeva vahelisel perioodil.

Lugemisketis osalemiseks palume registreerida ennast 20. jaanuariks 2018 Albu Põhikooli kodulehel.

Meie esiproosakirjaniku loomingu väärtustamiseks palume lugeda kuni 5-minutilise katkendi kirjaniku loomingust (soovitavalt peast) ning salvestada oma esinemine. Videoklipid palume veebi üles laadida või saata Albu põhikooli/ Narva kolledžisse. Videoklippidest valmib film. Täpsem informatsioon veebikeskkonna kohta järgmisel aastal 2017.

Enda Trubok

Hansenist Tammsaareni projekti juht

Enda.trubok@gmail.com või  enda.trubok@ut.ee; tel + 372 5569 9341

***
Võistulugemise Hansenist Tammsaareni 2015 tulemused
Noorem vanuserühm
 I koht – Kristiin Risttee – Tartu Hansa Kool – juhendaja Lea Sokman
II koht – Seidy Talv – Tartu Kivilinna Kool – juhendaja Tiina Teppo
III koht – Martin Vesberg – Saaremaa Ühisgümnaasium – juhendaja Rita Ilves
Eripreemia – Kadi Tihane – Albu Põhikool – juhendaja Enda Trubok
Eripreemia – Helo Laatspera – Tartu Karlova Kool – juhendaja Külliki Kask
Eripreemia – Andrus Pajumägi – Kambja Põhikool – juhendaja Tiina Tiideberg
Eripreemia – Anne-Mai Murakas – Albu Põhikool – juhendaja Enda Trubok
Keskmine vanuserühm
 I koht – Eleriin Miilman – Rakvere Gümnaasium – juhendaja Aili Teedla(peapreemia)
II koht – Linda Liis Arpo – Tallinna Reaalkool – juhendaja Piret Järvela
III koht – Marili Hendrikson – Ambla Lasteaed-Põhikool – juhendajata
Emakeele Seltsi eripreemia ja Järvamaa Mõisakoolide Ühingu eripreemia –
Maria Kraav – Albu Põhikool – juhendaja Enda Trubok
Järvamaa Mõisakoolide Ühingu eripreemia – Maria Kraav – Albu Põhikool
Albu valla preemia – Henri Paomees – Saaremaa Ühisgümnaasium – juhendaja Rita Ilves
Albu Põhikooli preemia – Maarja Tiits – Jõgeva Põhikool –  juhendaja Inga Reinumägi
SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel eripreemia – Liisa Tõns – Rapla Ühisgümnaasium – juhendaja Tiia Kessel
Vanem vanuserühm
 I koht Anett Pullerits – Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium – juhendajata
II koht Markko Sunni – Paide Ühisgümnaasium – juhendaja Marju Mändmaa
III koht Sten Laansoo – Tallinna Reaalkool – juhendaja Mirja Särg
Emakeele Seltsi eripreemia – Geitrud Fia Kristjohann – Viljandi Gümnaasium – juhendajad Aili Kiin ja Vilma Härmik
Albu valla preemia – Helena Mägi – Paide Ühisgümnaasium – juhendaja Marju Mändmaa
Albu Põhikooli preemia – Laura Saks – Tartu Tamme Gümnaasium – juhendaja Piibe Leiger
SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel eripreemia – Tiina Nõmm – Saaremaa Ühisgümnaasium – juhendaja Rita Ilves
***
Ootame kõiki Tammsaare-huvilisi (5.-12. klass) Albu Põhikooli kirjaniku sünnipäeval, 31. jaanuaril 2014
XI “Hansenist Tammsaareni” võistulugemine 
Lugeda peast kuni 5-minutiline katkend Tammsaare teosest.
Esialgne päevakava:
10. 00 Vargamäe külastamine, 11. 00 registreerimine Albu mõisas
11. 30 avamine, võistulugemine
13. 30 lõunasöök/ekskursioon
16. 00 võistulugemine peapreemiale
16.30-17.00 lõpetamine.
***
Lugemiskett 2013 Rahvusvaheline „Hansenist Tammsaareni“ lugemiskett toimub ajavahemikus 1. veebruar – 1. märts. „Hansenist Tammsaareni“ võistulugemine toimub 2013. aastal juba 10. korda. Plaanis on seda tähistada rahvusvahelise lugemisketiga.

Lugemisketi  ehk katkematu Tammsaare tekstide esitamise viivad läbi eelnevalt registreerunud Tammsaare-huvilised, kes oskavad peast lugeda ~ 5-minutilisi katkendeid Tammsaarest.
Lugemisajad  saadame osalejatele pärast registreerimist , et ei katkeks Tammsaare looming. Keti pikkuse saame minutites kätte, kui korrutame osavõtjate arvu viiega. Seega mõõdame lugemisketti nii lugejate arvu järgi kui ka ajaliselt.
Kõigil soovijail panna end kirja hiljemalt 31. detsembriks 2012 Albu kooli kodulehel kool.albu.ee.
P.S. Palume võimaluse korral koguneda kooslugemistele kas raamatukogudesse, koolidesse või pereringi, et filmida lugemisketis osalejaid kohapeal ja saata oma filmikatked 1. märtsiks Albu Põhikooli, kus saaksime lugemisketist kokku monteerida tervikfilmi.
Lisainfo enda.trubok@gmail.com
Tel 55699341
Projektijuht
Enda Trubok

***

Rahvusvahelise“Hansenist Tammsaareni” võistulugemise juubeliaasta
Ootame kõiki Tammsaare-huvilisi reedel, 25. jaanuaril 2013 Albu mõisa X võistulugemisele. Sihtrühmaks on V-XII(10-19-aastased) klasside õpilased nii kodu- kui ka välismaalt.
Esitada tuleb peast kuni 5-minutiline katkend Tammsaare loomingust.
Võisteldakse 3 vanuserühmas: V-VI; VII-IX; X-XII klass. Žüriil on õigus teha vanuserühmades muudatusi. Igas vanuserühmas antakse välja I, II, III koht ning eripreemiaid.Vanuserühmade võitjad loevad lõppvoorus peapreemiale.
Palume registreerida Albu kooli kodulehel reedeks, 18. jaanuariks 2013.
( ees- ja perekonnanimi, repertuaar, kool, klass, juhendaja, telefon,
 e-post; tutvumisõhtul, rahvamatkal osalemise ja majutussoov).
 
***
 
X “Hansenist Tammsaareni” võistulugemise tegevuskava 
Reedel, 25. 01.2013
10.00 SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel külastamine
11.00 Registreerimine Albu mõisas
11.30 Avamine
12.00 Võistulugemine
14.00 Lõunasöök Albu Toiduaidas/ekskursioon Albu mõisas
15.30 Kokkuvõtted võistulugemisest, teave rahvusvahelise lugemisketi kohta
16.00 Võistulugemine peaauhinnale
16.30 Lõpetamine
17.00 Küünalde süütamine Järva-Madisel A. H. Tammsaare ausamba juures
17.30 Tutvumisõhtu soovijaile
19.00 Majutamine soovijaile
 
Laupäeval, 26.01.2013
12.00-15.00 A. H. Tammsaarele pühendatud Albu valla rahvamatk (jalgsi või suuskadel) marsruudil Järva-Madise –Simisalu (u 8 km). Simisalus pakutakse sooja suppi ja teed väikse lisatasu eest. Bussid toovad rahva stardipaika tagasi.
Palume kaasa võtta soojad riided ja mugavad jalanõud.
***
IX Hansenist Tammsaareni 2012. Tulemused.
Ootame kõiki Tammsaare-huvilisi õpilasi nii Eestist kui välismaalt kirjaniku loomingu rahvusvahelisele võistulugemisele reedel, 27. jaanuaril 2012 Albu mõisa.
Oodatud on ka eesti keelt teise keelena õppivad noored.
Sihtgrupiks on V-XII klasside õpilased(10-19-aastased). Hindamine toimub 3 vanuserühmas: V-VII klass; VII-IX klass; X-XII klass. Osalejate piirarvuks on 100. Hindamiskomisjoni kuuluvad tuntud näitlejad, lavastajad ning avaliku elu tegelased.
Esitada tuleb peast  kuni 5-minutiline katkend või pala Tammsaare loomingust. Vanuserühmade võitjad võistlevad peapreemiale.
 Registreerida tel +372 3853727 või albupk@albu.ee 20.jaanuariks 2012 (esineja ees- ja perekonnanimi, klass/vanus, kool, repertuaar, tel või e-mail, juhendaja nimi).
Laupäeval, 28.01.Tammsaarele pühendatud matkast ja tutvumisõhtust osavõtjatel lisada: osalen rahvamatkal(öömaja organiseerimiseks) ja/või tutvumisõhtul. Palume anda ka teada, kas soovite teatripileteid.
Päevakava
Reedel, 27. 01.2012
10.00 SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel külastamine
11.00 Registreerimine Albu mõisas
11.30 Avamine
12.00 Võistulugemine
14.00 Lõunasöök Albu Toiduaidas/ekskursioon Albu mõisas
15.30 Kokkuvõtted võistulugemisest
16.00 Võistulugemine peaauhinnale
16.30 Lõpetamine
17.00 Küünalde süütamine Järva-Madisel A. H. Tammsaare ausamba juures
17.30 Tutvumisõhtu välismaa osalejatega
19.00 Majutamine /Albu kultuurimajas Rakvere teatri etendus “Kui Harry kohtas Sallyt”(pilet 9 eurot , pensionäridele 8 eurot)
Laupäeval, 28.01.2012
12.00-15.00 A. H. Tammsaarele pühendatud Albu valla rahvamatk(jalgsi või suuskadel)marsruudil Järva-Madise –Simisalu(u 8 km). Simisalus pakutakse sooja suppi ja teed väikse lisatasu eest. Bussid toovad rahva stardipaika tagasi.
Palume kaasa võtta soojad riided ja mugavad jalanõud.
Enda Trubok
projektijuht
Albu Põhikool
Albu vald
73 402 Järvamaa
Tel +372 3853728;
+372 55699341
***
VII A. H. Tammsaare loomingu võistulugemine
“Hansenist Tammsaareni”
reedel, 29.01.2010 Albu Põhikoolis Järvamaal.
Tammsaare on eesti kirjanduse suurkuju, paljutõlgitud kirjandusklassik. Kuus aastat Albu Põhikoolis toimunud üleriigiline konkurss on tekitanud huvi kogu Eesti Vabariigis, olnud rohkearvuline, populariseerinud kirjaniku loomingut, andnud õpilastele esinemis- ja võistlemisvõimalusi ning arendanud nende lugemis-etlemisoskust. Soovime jätkata oma traditsiooni ka Eesti lugemisaastal.
Uuendusena soovime võistlusse kaasata ka vene koolide õpilasi ning  eesti juurtega noori välismaalt(Krimmist, Petserist, Lätist, Kaukaasiast, Soomest, Rootsist, Taanist, Inglismaalt jne)
Sihtgrupiks on V-XII klasside õpilased(10-19-aastased). Hindamine toimub 3 vanuserühmas: V-VII klass; VII-IX klass; X-XII klass. Osalejate piirarvuks on 100.Hindamiskomisjoni kuuluvad tuntud näitlejad, lavastajad ning avaliku elu tegelased.
Esitada tuleb peast  kuni 5-minutiline katkend või pala Tammsaare loomingust.
Registreerida tel +372 3853727 või albupk@albu.ee 20.jaanuariks 2010 (esineja ees- ja perekonnanimi, klass/vanus, kool, repertuaar, tel või e-mail, juhendaja  nimi).30.01.matkast osavõtjatel lisada :osalen rahvamatkal(öömaja organiseerimiseks).
NB! Välismaal elavail osavõtjail palun teatada osalejate arv septembris (sõidukulude kompenseerimiseks).
Päevakava
REEDEL, 29.01.2010
10.00      SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel külastamine
11.00     Registreerimine Albu mõisas
11.30    Avamine
12.00  Võistulugemine
14.00     Lõunasöök Albu Toiduaidas/ ekskursioon Albu mõisas
15.30     Kokkuvõtted võistulugemisest
16.00     Võistulugemine peaauhinnale
16.30     Lõpetamine
17.00   Küünalde süütamine Järva- Madisel A. H. Tammsaare ausamba juures
18.00   Tutvumisõhtu osalejatega välismaalt Albu mõisas(vabatahtlik)
20.00   Majutamine
LAUPÄEVAL, 30.01.2010
(osavõtt vabatahtlik)
12.00-15.00 A. H. Tammsaarele pühendatud XXIX Albu valla rahvamatk Järva- Madise –  Vargamäe – Simisalu (5 km üle raba või 8 km mööda maanteed)Osavõtumaks 10 krooni + toitlustamine 15 krooni. Simisalus pakutakse suppi ja teed. Bussid toovad rahva stardipaika tagasi.
NB! Soojad riided ja mugavad jalanõud kaasa.
Enda Trubok
projektijuht
Albu Põhikool
Albu vald
73 402 Järvamaa
Tel +372 3853728;
+372 55699341
NB!
„HANSENIST TAMMSAARENI“ SUVEKOOL
Toimumisaeg: 3 PÄEVA JUULIS 2010 (14.-16. VÕI 16.-18.)
Tegevuskoht: ALBU VALD(TAMMSAARE MUUSEUM VARGAMÄEL, ALBU MÕIS) JÄRVAMAAL. Buss viib osalejad Aegviidu jaamast sihtkohta kell 10.15.Elektrirong Tallinn-Aegviidu väljub Balti jaamast kell 9.09, Aegviitu jõuab kell 10.13;Tartust väljub Tartu-Tallinn rong kell 7.34, jõuab Aegviitu kell 9.48.
Sihtgrupp:
10-19-AASTASED EESTI JUURTEGA NOORED/NENDE JUHENDAJAD NII EESTIST KUI VÄLISMAALT NING EESTI KOOLIDE NOORED, KES ÕPIVAD EESTI KEELT  B-KEELENA JA NENDE JUHENDAJAD
Eesmärgid:
1.    VALMISTADA NOORI ETTE  A. H. TAMMSAARE LOOMINGU VÕISTULUGEMISEKS „HANSENIST TAMMSAARENI“ 2011
2.     TUTVUSTADA EESTI KULTUURI  TAMMSAARE ELU JA LOOMINGU KAUDU
3.    ARENDADA NOORTE ETLUSOSKUSI
4.    TIHENDADA KONTAKTE ERINEVATE RIIKIDE EESTI JUURTEGA NOORTE NING EESTI KOOLIDE EESTI KUI KA TEISTEST RAHVUSTEST ÕPILASTE VAHEL
5.    KOOSTADA TAMMSAARE-AINELISI ÕPPEMATERJALE EESTI KEELT TEISE KEELENA ÕPPIVATELE NOORTELE
Tegevuskava
I päev
10-11    KOGUNEMINE, MAJUTAMINE JA REGISTREERIMINE RUMMUSAARE PUHKEKESKUSES
11-11.30     LAAGRI AVAMINE  SA A. H. TAMMSAARE MUUSEUMIS VARGAMÄEL
    11.30-13.30 TAMMSAARE SÜNNIPAIGAGA TUTVUMINE
    13.30-14.30 LÕUNA
14.30-15.30 SÕNAKUNSTI TÖÖTUBA/ÕPPEMATERJALIDE KOOSTAMINE
15.30-17.00 PRAKTILINE TEGEVUS
17.00-18.00 FILMIPROGRAMM
18.00-19.00 ÕHTUSÖÖK
19- VABA AJA TEGEVUSED,
KOGEMUSTE VAHETAMINE
    II päev
9.00-10.00 HOMMIKUSÖÖK
10-11 SÕNAKUNSTI TÖÖTUBA/ÕPPEMATERJALIDE KOOSTAMINE
11-13 SEIKLUSRADADEL „KARJALASTE TURNIMISALAL“
13-14 LÕUNA
14-16.30 EKSKURSIOON VALGEHOBUSEMÄELE
16.30-17.30 SÕNAKUNSTI TÖÖTUBA
17.30-18 SÕIT ALBU MÕISA
18.00-19-00 ÕHTUSÖÖK ALBU VALLA TOIDUAIDAS
19.00-AVATUD LAVA, KOGEMUSTE VAHETAMINE, ÜHISTEGEVUSED ALBU MÕISAS
III päev
9.-10 HOMMIKUSÖÖK
10-11 SÕNAKUNSTI TÖÖTUBA/ÕPPEMATERJALI KOOSTAMINE
11-13.30 MATK KODRU RABAS
13.30-14.30 LÕUNA
14.30-15.00 KOKKUVÕTTED, LÕPETAMINE JÄRVA-MADISEL
15.00 SÕIT AEGVIITU
RONG väljubAEGVIIDU-st 15.46, jõuabTARTU-sse 17.56, rong väljub
AEGVIIDU-st 16.04, jõuab TALLINNA 17.03(sõiduplaanid võivad pisut muutuda)
KONTAKTID:Albu Põhikool (www.albupk.ee)Albu vald Järvamaa73402, tel +372 38 53 727. Projektijuht Enda Trubok, enda.trubok@gmail.com, tel +372 55699341
Registreerida albupk@albu.ee (nimi, kool, vanus, aadress, tel) hiljemalt 01.03.2010.
***
Reedel, 30. jaanuaril 2009 Albu Põhikoolis Järvamaal
VI üleriigiline  A. H. Tammsaare loomingu võistulugemine
“Hansenist Tammsaareni” V-XII klassi õpilastele.
VI üleriigilise  A. H. Tammsaare loomingu võistulugemise
“Hansenist Tammsaareni” tulemused.
***
Reedel, 25.jaanuaril 2008.a Albu Põhikoolis Järvamaal
V üleriigiline A. H. Tammsaare loomingu võistulugemine “Hansenist Tammsaareni” V-XII kl õpilastele. Esitada peast kuni 5-minutiline pala või katkend kirjaniku loomingust.
Tulemused
25. jaanuaril 2008 toimus Albu Põhikoolis 5. korda A. H. Tammsaare loomingu võistulugemine “Hansenist Tammsaareni”. Kirjaniku 130. sünniaastapäeva puhul on Albu vallas välja kuulutatud “Tammsaare aasta”. Sel puhul avas konkursi Albu vallavanem Kalju Kertsmik, külalisi tervitasid Albu Pk direktor Ervin Jürisoo, Järvamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Krista Nurm, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiast Anzori Barkalaja. Ettekandega esines Riigikogu liige Peeter Tulviste. Samas kirjutati alla koostöölepingule Albu vallavalitsuse, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ning SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel vahel. Enne võistlust tegi saalitäiele rahvale hääleharjutusi Albu vallast võrsunud näitleja, Albu Pk vilistlane Mihkel Kabel.
Võistulugemisel osales 56 koolinoort 28 erinevast koolist.
Žüriisse kuulusid:
Esinaine -näitleja, Andres Särevi muuseumi töötaja Iivi Lepik
Eesti Draamateatri näitleja Mihkel Kabel
Eesti Raadio vastutav toimetaja Virko Annus
Järva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna vaneminspektor Anne Viljat
SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja Aune Suve
SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel programmijuht Grete Tamošiunaite
Paide Gümnaasiumi õppealajuhataja Kersti Kertsmik
AlbuRahvaTeatri juht Age-Li Liivak
Õismäe Humanitaargümnaasiumi emakeeleõpetaja Piret Järvela
Ahula Lasteaed-Algkooli juhataja Marika Tamtik
Albu valla sotsiaal- ja haridusnõunik Maret Alev
Rohkem esitati katkendeid “Tõe ja õiguse” I, II, III ja V osast, “Põrgupõhja uuest Vanapaganast”, romaanist “Ma armastasin sakslast”, “Kõrboja peremehest”, näidendist “Kuningal on külm”, ”Meie rebasest”, lühijuttudest-miniatuuridest “Kaaren ja pojad”, “Armastus”, “Tähtis päev”, “Kärbes”, “Varjundid”, “Üle piiri”, “Poiss ja liblik”, “Kirjakandja nr 17”,”Laulik”, “Kärbes, prussakas ja ämblik” jt.
Võitjad:
Peapreemia Sabine Liias VII klass Kambja Pk, juh Tiina Tiideberg
5.-7. klass:
I koht – Sabine Liias VII klass Kambja Pk, juh Tiina Tiideberg (“Tõde ja õigus” I osa)
II koht Kristian Käresk V klass Jõgeva Ühisgümnaasium, juh Helge Maripuu (“Poiss ja liblik”)
III koht Kristiina Oras VI klass Õismäe Humanitaargümnaasium Piret Järvela (“Meie rebane”)
Eripreemiad:
Järva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna eripreemiad Silver Kivilo VI klass Jõgeva Ühisgümnaasium(“Kärbes, prussakas ja ämblik”), juh Helge Maripuu ja Laura Elisabeth Konsand VI klass Nõo Pk, juh Merike Seire( “Poiss ja liblik”);
Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi eripreemia Tuuli- Ann Freienthal Alatskivi Keskkool VII klass, juh Kait Eiland(“Vanad ja noored”)
SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel eripreemia Kadri Laube V klass Albu Pk, juh Enda Trubok(“Tähtis päev”)
8.-9. klass:
I koht Katriin Altement IX klass Kambja Pk , juh Tiina Tiideberg(“Tõde ja õigus”I)
II koht Indrek Jõe VIII klass Kehra Gümnaasium, juh Endla Klemets (“Kaaren ja pojad”)
III koht Linda Randoja IX klass Võsu Pk, juh Maie Laur (“Tõde ja õigus”I)
Eripreemiad:
Albu Pk eripreemia Ringo Ramul VIII klass Rakvere Gümnaasium(“Ma armastasin sakslast”), juh Aili Teedla;
Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi eripreemia Laura Valli IX klass Ülenurme Gümnaasium, juh Piret Rannast(“Kirjakandja nr 17”)
Järva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna eripreemiad Maria Aave VIII klass Rakvere Gümnaasium, juh Aili Teedla(“Tõde ja õigus”II); Janet Õunapuu VIII klass Rakvere Gümnaasium, juh Aili Teedla(“Põrgupõhja uus Vanapagan”)
10.-12. klass:
I koht Kaire Olesk XI klass Tartu Tamme Gümnaasium, juh Piibe Leiger(“Tõde ja õigus”II)
II koht Sten-Robert Pullerits X klass Inglise Kolledž, juh Aili Teedla (Rakvere Gümnaasium),(“Kõrboja peremees”)
III koht Katrin Ojalill XII klass Tartu Tamme Gümnaasium, juh Piibe Leiger(“Tõde ja õigus”II)
Eripreemiad:
Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi eripreemia Mairi Kikkas XII klass Pärnu Koidula Gümnaasium, juh Ebe Honga-Saarna (“Tõde ja õigus”II)
Järva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna eripreemiad Karl Bussov X klass Nõo Reaalgümnaasium, juh Heily Soosaar( “Üle piiri”); Heli Luik XII klass Viljandi Maagümnaasium, juh Irene Artma(“Hiire pärast”).
Kõikide vanuserühmade esikohtadele pani eriauhinnad välja Järvamaa Omavalitsuste Liit ning kõik I, II, III koha pälvinud lugejad said Pärnu Teatrilt kingiks 2 pääset vabalt valitud Pärnu Endla etendusele.