10.01.2008

Lp minister Tõnis Lukas

HTM-i üldharidusosakond

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi

Pöördumine

Eesti keele ja kirjanduse õpetajatele antud informatsiooni kohaselt on alustatud gümnaasiumi emakeele lõpueksami muutmise ettevalmistamist.

09.08.2007.a  Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse kohtumisel minister Tõnis Lukasega jäi kõlama mõte, et kui võetakse vastu otsus emakeele lõpueksami muutmisest, peab sellele eelnema analüüs, uue eksami väljatöötamine, katsetamine, õpetajate koolitamine, õppevara väljatöötamine.

28.09.2007 toimunud infopäeval emakeeleõpetajatele Tartus HTMi saalis ütles hr Jaak Viller, et emakeele lõpueksam muudetakse.

09.12. 2007 Paides toimunud emakeeleõpetajate konverentsil  teatas hr Märt Hennoste, et teatud muudatused lõpueksamis toimuvad juba eeloleval kevadel, kui vastav määrus alla kirjutatakse.

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatus palub kõiki emakeeleõpetajaid kiiresti teavitada, milline on eelolev riigieksam emakeeles 26.04.2008.
EES on jätkuvalt seisukohal, et riikliku emakeeleeksami muutmine saab toimuda vaid pärast süsteemset ettevalmistust.

Emakeeleõpetajate konverentsil ”Avameelselt riigikirjandist 2007” 07.02.2007 ja jätkukonverentsil Tartus 29. 10. 2007 ning 09.12.2007 Paide konverentsil ilmnes väga selgelt vajadus korraldada kõigile eksamikirjandi parandajatele õppepäev, kus kogenud keelespetsialisti abile ja nõuandeile toetudes saaks võtta vastu otsuseid õpilaste keele- ja eriti stiilivigade parandamise ühtlustamiseks.

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatus palub, et Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus korraldaks nimetatud õppepäeva enne 2008. aasta eksami toimumist.

10.01.2008 Tallinnas

Kaja Sarapuu,
EESi juhatuse esimees

Loe vastust.