Emakeeleolümpiaad 2020

35. emakeeleolümpiaad „Meediatekstid tegelikkuse peegeldaja ja kujundajana“

2019/2020. õppeaasta emakeele olümpiaadi piirkonna ülesandevoor toimub 24.01.2020 kell 10.00 kõikides Eesti maakondades ja Tartus, Tallinnas, Pärnus.

EES soovib edukat ja osalejaterohket olümpiaadi!

Täpsemalt.

2019. aasta emakeeleõpetuse sõber on Maarja Vaino

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi

PRESSITEADE

1.11.2019

EES annab kümnendat korda välja aunimetuse „Emakeeleõpetuse sõber”.

Vastavalt statuudile määratakse nimetatud tiitel tunnustusena füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle põhitegevus ei ole seotud emakeeleõpetusega, kuid kes oma avalikes esinemistes on väärtustanud eesti keelt, emakeeleõpetust Eestis ja toetanud seltsi eesmärke. Aunimetusega kaasneb auaadress ja meene.

EESi juhatus otsustas 31. oktoobril 2019, et „Emakeeleõpetuse sõbra” tiitel omistatakse Maarja Vainole, kes on järjekindlalt aidanud teadvustada eesti keele ja kultuuri kaitsmise vajadust ja panustanud sellesse nii sõna kui ka teoga. Ta on  näidanud oma ettevõtmistega eeskuju, kaasanud ühiskonna gruppe eri tasanditel ja otsinud  lakkamatult võimalusi eesti keele ja kirjanduse elujõu kindlustamiseks. Oma sõnavõttude ja tegudega toetab ta mitmekülgselt emakeeleõpetuse väärtusi.

Aunimetus tehakse teatavaks 1. novembril 2019 Tallinnas emakeeleõpetajate seltsi sügispäevadel.

Varem on emakeeleõpetuse sõbra aunimetuse saanud Ülo Vooglaid, Kaja Kärner, Mari Tarand, Toomas Hendrik Ilves, Märt Treier, Fred Jüssi, Kristiina Ehin, Ivo Linna ja Gaute Kivistik.

Kaja Sarapuu

EESi juhatuse esimees

kaja@eeselts.edu.ee

56655623

 

Astu liikmeks juubeliaastal! Tasuta!

EESi juubeliaastal (30.09.2019-30.09.2020) saab seltsi astuda tasuta. Maksta tuleb vaid liikmemaks jooksva kalendriaasta eest. Liikmemaks on 10 eurot, üliõpilastel ja töötavatel pensionäridel 5 eurot.
Kutsu kolleeg ja mõttekaaslane ka meie seltsi! Koos on parem emakeele eest seista. 

Seltsi pildialbum

Kui Su koduses pildialbumis on jäädvustusi (paberfotosid) seltsi kevad-, sügispäevadest, suvereisidest, suvekoolidest, töörühmade tegutsemisest jne, siis palun võta neid 1. novembri peoõhtule kaasa. Saaksime koos vaadata. Võibolla on just Sinu fotokogus seltsi jaoks väga väärtuslikke ülesvõtteid. Eriti seltsi algusaastatest.
 
Kui Sul on seltsi ettevõtmistest digifotosid, mida oled valmis jagama, siis palun saada need EESi fotokogu aadressile eespildid@gmail.com. E-kirjas täpsusta pildistamise aeg, koht, sündmus ja pildil olijad (v.a üldvõtted).
 
Nende kahe kogumise pikaajalisem eesmärk on koostada EESi pildikogu, mis hõlmaks seltsi kõiki tegevusaastaid.
 
📷📔
 
 
Tänuga
juhatus  

Koolitusreis Budapesti ja selle ümbrusesse

EES-i enesetäiendusreis Budapesti ja selle ümbrusesse 2019

Reisi aeg: 10.-13.07 2019

Reisi giid ja tõlk: Lea Kreinin (Eesti Instituut)

EES-i eestvedajad: Piret Järvela, Epp Priimägi

Reisi eesmärk: eesti keele aastal tutvuda sugulasrahva kultuuriga, rikastada teadmisi eesti keele alasest tegevusest Ungaris. Seltsi põhikirja kohaselt pakkuda liikmetele suhtlemisrõõmu.

Kohtumised ja enesetäiendus: Lorandi Teadusülikooli soome-ugri keelte õppetool, rahvusraamatukogu, Eesti Instituut või Eesti Vabariigi suursaatkond Budapestis.

Ekskursioonid: Buda ja Pesti vaatamisväärsused, laevasõit Doonaul, väikelinnad Szentendre ja Vusegard, Ungari suurim vabaõhumuuseum.
Kohad on täitunud.