Liivide etlusvõistlus

XXIX JUHAN JA JAKOB LIIVI NING JUHAN LIIVI LUULEAUHINNA LAUREAATIDE LOOMINGULE KESKENDATUD KOOLINOORTE ETLUSVÕISTLUSE J U H E N D

 XXIX õpilaskonkursi lõppvoor toimub Liivi Muuseumis laupäeval, 15. aprillil 2017 algusega kell 12.00.

 Etlusvõistlusel saavad osaleda üldhariduskoolide ja ametikoolide õpilased, vanusekategooriad puuduvad. Iga osaleja esitab konkursi esimeses osas ühe pala Juhan või Jakob Liivi proosaloomingust (maksimaalne pikkus 3-4 minutit) ning teises osas ühe luuletuse Juhan Liivi luuleauhinna laureaatide loomingust.

Eelvoorud peetakse Eestimaa linnades ning maakondades haridus- ja kultuuriosakondade korraldusel. Finaali saadetakse I koha, Tallinnast ka II ja III koha pälvinud etlejad. Samuti on lõppvooru oodatud eelvoorudes žüriide poolt parimaks tunnistatud õpilased vene õppekeelega koolidest. Täiendavalt saavad otse lõppvooru üks õpilane Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkoolist ning üks Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilane.

 Andmeid etlusvõistluse finaalis Eestimaa linnu ja maakondi esindavate õpilaste kohta ootab Liivi Muuseum hiljemalt 11. aprilliks 2017 meiliaadressil info@muusa.ee.

 Lõppvoorus selgitab zhürii välja aasta parima Liivide ja liiviliku loomingu esitaja Eesti kooliõpilaste seas. Lisaks peaauhinnale antakse välja ka eripreemiaid.

Konkurss jäädvustatakse videole, mis jääb hoiule Liivi Muuseumi fondi. Muuseumil on õigus kasutada videomaterjali näitustel ja haridusprogrammides.

JUHAN LIIVI LUULEAUHINNA LAUREAADID

1965 Debora Vaarandi

1966 Paul-Eerik Rummo

1967    Betti Alver

1968    Jaan Kaplinski

1969    August Sang

1984    Ain Kaalep

1985    Juhan Viiding

1986    Rein Sander

1987    Betti Alver

1988    Viivi Luik

1989    Vladimir Beekman

1990    Kalju Lepik

1991    Doris Kareva

1992    Mats Traat

1993    Hando Runnel

1994    Ene Mihkelson

1995 Mari Vallisoo

1996Ellen Niit

1997    Jüri Talvet

1998    Kalju Lepik

1999    Ene Mihkelson

2000 Triin Soomets

2001 Mari Vallisoo

2002    Priidu Beier

2003    Andres Ehin

2004    Ly Seppel

2005    Ülar Ploom

2006    Hasso Krull

2007   Tõnu Õnnepalu

2008    Eha Lättemäe

2009 Triin Soomets

2010 Mehis Heinsaar

2011 Kirsti Oidekivi

2012 Jaan Kaplinski

2013 Maarja Pärtna

2014 Lauri Sommer

2015 Jüri Kolk

2016 Mart Kangur