Emakeeleolümpiaad 2011

Juhend – http://www.teaduskool.ut.ee/ekek

Seletuskiri piirkondlike voorude korraldamisest

HTM toetab ka sel aastal emakeeleolümpiaadi piirkondlike voorude korraldamist. Raha jaotamine on jäetud EESi korraldada. EESi juhatus  soovitab järgmist.

1.  Igale maakonnale ja Tallinna, Tartu ning Pärnu linnale jagub eraldatud summast kuni 420 eurot. Toetused kantakse üle majandusavansi taotluste alusel olümpiaadi korraldavatele isikutele. Taotluse võib esitada ainult EESi liige. Taotluste esitamise tähtaeg – 23. detsember 2010. Kui selle tähtaja möödumisel jääb raha üle, jagatakse see teistele maakondadele/ linnadele ümber.

2. Eraldatud raha võib piirkonna olümpiaadikomisjon kasutada vastavalt kohalikele vajadustele oma äranägemise järgi nt paberi ostmiseks, paljundustöödeks, komisjoniliikmete aja- ja sõidukulude kompenseerimises, töötingimuste loomiseks, toitlustamiseks, õpilaste sõidukulude katmiseks (kui kool/ vald ei maksa),  autasude ostmiseks jne.

Märkus 1. Kui soovitakse sõlmida töövõtulepinguid, tuleb töötasule lisaks arvestada maksudega (tulumaks 22%, sotsiaalmaks 33%, töötuskindlustusmaks, kohustuslik või vabatahtlik kogumispension). Lepinguid sõlmib EESi tegevjuht Kaja Sarapuu.

Märkus 2. Tööaja kompenseerimiseks antavad kinkekaardid, teatripiletid jm kingitused väärtusega kuni 150 kr/10 euro on maksuvabad, hinnalisemate kingituste korral lisandub tulumaks 22%.

3.   Finantsaruande tehtud kulutuste kohta koos maksmist tõendavata dokumentidega esitab taotleja EESi juhatusele (postiaadress Pk 31, Kose Postkontor, 75101 Harju maakond) hiljemalt 28.01.2011. Aruanne koostatakse kululiikide kaupa.

(Näide. Ruumide rent – 147 eur + arve. Toitlustamine – 95 eur + arved või ostutšekid. Transpordikulud: komisjoniliikmete sõidukulud – 50 eur + sõidupiletid või tšekid, õpilaste sõidukulud + piletid. Sõidupiletitele kirjutatakse kasutaja nimi, õpilaste puhul ka kool.)

4.  Finantsaruandele lisatakse maakonna/ linna olümpiaadikomisjoni liikmete nimekiri ja koopiad protokollidest.