Dokumendid ja kirjad

EESi seisukoht ja pöördumine põhikooli lõpueksmite kaotamise kohta. 29.06.2019. Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi pöördumine HTMi
***
EESi, TRÜ, TKK, TVSSi ühispöördumine pärast ümarlauda “Kas eesti kirjandus lahkub koolist?” 1.02.2019. Ümarlaua pöördumine
***
EESi kiri HTMI üldharidusosakonna juhatajale 2018. a emakeeleolümpaadi kohta. 27.02.2018. 2018. AASTA EMAKEELEOLÜMPIAADIST
***
EESi juhatuse kiri ja tervitus õpetajate aineühendustele 14.03.2017. Emakeelepäeva pöördumine aineühenduste poole
***
EESi ettepanek haridusministeeriumile ja SA Innovele taastada traditsioon lugeda eesti keele riigieksami päeva hommikul kell 10.00 Vikerraadiost ette eksami kirjutamisülesanded. 1.09.2017. Pöördumine riigieksami asjus
***
Tänuavaldus emakeeleõpetuse sõber Toomas Hendrik Ilvesele 10.09.2016. Tänuavaldus Toomas Hendrik Ilvesele
***
Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi avalik kiri Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumile. 2013. “Köögikeel või kõigi keel”
HTMi vastuse tekst.
***
EESi kommantaar PISAle. 5.12.2013. Loe.
***
EESi seisukoht riigieksami rahuldavalt sooritamise künnise kohta. 28.01.2012. Tekst.
EESi seisukoht ja pöördumine ministri poole 10.01.2008
EESi seisukoht ja pöördumine ministri poole 29.02.2008
EESi seisukoht ja pöördumine ministri poole 04.03.2008
EESi seisukoht ja pöördumine Toomas Liivamägi poole 30.11.2009
EESi seisukoht ja pöördumine 26.03.2010
***
Vanemad pöördumised
Marguse konverents (2004). Marguse konverentsi ettepanekud 2005