Koolitusprogrammid

EESi koolituste missioon on
PARIMA PRAKTIKA MÕTESTAMINE JA JAGAMINE.
EESi koolituste visioon on
TARK ÕPETAJA – ARUKAM ÜHISKOND
 
*** 
 
Suur tänu riigieksami töörühma koolitajatele koolituste eduka läbiviimise eest! 
Meie plussid:
¤ töörühma väga sujuv toimimine ja koostöö ettevalmistusperioodil septembrist  2013 jaanuarini 2014,
¤ rühma liikmete vaimse vara koondamine ühtseks koolitusmaterjaliks,
¤ usaldusväärsus ja kvaliteedi garantii,
¤ kiitev tagasiside koolitustelt,
¤ selts on täitnud oma põhikirjalisi eesmärke.
EES tänab Innovet ja HTMi meeldiva koostöö eest riigieksamikoolituste ettevalmistamisel ning koolitustele tulnud õpetajaid usalduse eest!
***
 
EESi riigieksami töörühma koolitused jaanuaris-veebruaris 2014:
Tallinn 22. jaanuar, 5. veebruar kell 15-18 Õpetajate Majas
Lääne-Virumaa 31. jaanuar Rakvere gümnaasiumis
Põlva-, Võru-, Valgamaa 10. jaanuar
Viljandi 3. jaanuar Viljandi gümnaasiumis
Ida-Virumaa  lükkub edasi
Harjumaa   13.veebruar kell 9 – 15 Harju MV III korruse saal
Järva- ja Raplamaa 11.veebruar Rapla Ühisgümnaasiumis
Lääne- ja Hiiumaa 4. märts Haapsalus
***
ÜLESKUTSE
Hea seltsi liige, kolleeg, eesti keele ja kirjanduse õpetaja!
Eesti Emakeeleõpetajate Selts kutsub Sind ennast koolitama ja teistele oma kogemusi tutvustama.
Seltsi ürituste tagasisidelehtedel on alati olnud mitmekesisemate ja sagedasemate koolituste soov. Seltsi liikmete hulgas on tippkoolitajaid, kellel on professionaalsust jagada kolleegidelegi. Samas on selts olnud ka uute koolitajate taimelavaks. EES pürib kaasaegsete arengute poole ning tundes kohustust hoida eesti keele ja kirjanduse õpetamisel jätkuvalt head taset, püüab pakkuda õpetajatele praktilise väljundiga koolitusi.
Oma teadmisi on lubanud edaspidi jagada Krista Mägi, Sirje Nootre, Ivika Hein, Aime Klandorf ja teisedki.
Meie koolitajad on hea meelega nõus koolitatavate juurde sõitma, et nende aega ja raha kokku hoida.
Ootame endi hulka uusi koolitajaid, aga ka probleemteemasid, mille kohta koolitust vaja oleks.
Koolituste kohta on info EESi kodulehel www.eeselts.edu.ee. Arvamusi ja ettepanekuid ootame e-aadresil info@eeselts.edu.ee või telefonidel
5683 4393 Aime Klandorf  ja
5665 5623 Kaja Sarapuu.