Töörühma kroonika

1. märts 1998: EES-i kevadistel koolituspäevadel Türil luuakse riikliku ainekava analüüsi ja arenduse töörühm
3. mai 1998: töörühma koosolek Raplas. Koostatakse tegevuskava riikliku ainekava analüüsiks. Töörühmas 8 liiget.
5. september 1998: töörühma koosolek Tallinnas. Arutatakse läbi ainekava analüüsi esialgne tekst.
16. ja 23. okt. 1998: kokkuvõte analüüsist ilmub Õpetajate Lehes
jaan. 1999: töörühm hakkab suhtlema e-posti kaudu
töörühmas 12 liiget
9. jaan. 1999: töörühma talveseminar Tallinnas. Põhikooli ainekava ümbertöötamise lähtekohad. RÕK-i ohud
16. jaan. 1999: töörühma kohtumine EÕL-i ja ELL-i esindajatega Tartus
20 jaan. 1999: Õpetajate lehes ilmub “RÕK-i rakendamisega seotud ohud”
11. juuni 1999: töörühma ja ainenõukogu ühisnõupidamine: eesti keel ja kirjandus või emakeel
14.-16. juuni 1999: töörühma suveseminar Alus. Põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetamise eesmärgid ja ainekavade võimalik struktuur.
21. juuni 1999: töörühma esindus kohtub haridusminister T. Lukasega
jaan. 2000: avatakse töörühma list
töörühmas 17 liiget
Hariduses nr 1 ilmub ülevaade töörühma senistest töödest
12. veebr 2000: konverents “Emakeele riiklik ainekava õpetaja pilgu läbi”. Tallinnas Õpetajate Majas. Pöördumine
27. veebr. 2000: töörühma ja maakondade esindajate ühisnõupidamine Tallinnas. Kokkuvõte Õpetajate Lehes
13. märts 2000: töörühma esindus kohtub peaminister M. Laari ja haridusminister T. Lukasega. Gümnaasiumis võib eraldi hinnata eesti keelt ja kirjandust.
21. märts 2000: töörühma esindus võtab osa riigikogu kultuurikomisjoni istungist. Õppekava koostamise viiakse haridusministeeriumist välja.
15.-17. juuni 2000: suveseminar Kehtnas. Analüüsitakse põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpikuid
30. juuni 2000: Õpetajate Lehes ilmub suveseminari kokkuvõte
22. märts 2000: töörühma koosolek Tartus. Arutatakse emakeeleõpetuse probleeme TÜ õppekavatalituse spetsialisti M. Jürimäega.
14.-16. juuni 2001: suveseminar Vana-Vigalas “Põhikooli kirjandusõpetuse probleeme”
21.-23. aug. 2002: suveseminar Kablis “Põhikooli kirjandusõpetus: tervikteoste käsitlemine” Seminaril osales 23 inimest.
Töötati välja kogumiku “Tervikteoste käsitlemine põhikoolis” struktuur, lepiti kokku käsitluste ülesehitus, võimalikud teosed ja artiklite kirjutajad. Seminaril osalejad tutvustasid meetodeid ja võtteid, kuidas õhutada lapsi lugema ilukirjandust. Otsustati teha pöördumine haridusministrile, milles jätkuvalt taotletakse võimalust kirjandust õpetada ning hinnata eraldi ainena ka põhikoolis, kirjandi säilitamist gümnaasiumi lõpueksamina.
11. sept 2002: töörühma esindus kohtub haridusminister M. Rannaga
30. okt 2002: töörühma seminar Tallinnas. Kogumiku koostamine
töörühmas 21 liiget
2. mai 2003: töörühm esitleb Võrus esimest kogumikku “Kirjandusõpetus põhikoolis”. Kogumik sisaldab tervikteoste käsitlusi. Koostaja-toimetaja Krista Mägi, artiklite autorid Piret Järvela, Heily Soosaar, Merle Pindmaa, Anne Vaher, Külliki Kask, Aime Klandorf, Piibe Leiger, Ivika Hein, Sirje Nootre
21.-22. aug 2003: suveseminar Kablis “Kirjandusõpetus põhikoolis”. Seminaril osales 22 inimest.
Kuulati P. Toropi loengut semiootilise analüüsi rakendamise võimalustest tervikteoste käsitlemisel, arutleti teooria praktilise kasutamise võimaluste üle.
Analüüsiti 1. kogumiku väljaandmisel saadud kogemusi. Koostati 2. kogumiku kava ja töötati rühmades valitud teostega. Moodustati gümnaasiumi töörühm, kes hakkab ette valmistama samalaadset kogumikku.
Analüüsiti 2003. aasta põhikooli eksamitööd.
13.-14 nov 2003: alternatiivse ainekava koostamise võimalusi vaagiv seminar Nabalas
31. jaan 2004: teise kogumiku autorite seminar Tallinnas
20. veebr 2004: koolitusseminar Tallinnas Soome Instituudis tekstikesksest emakeeleõpetusest Soomes prof Auli Hakulise juhtimisel
2004: ilmub teine kogumik. Koostaja-toimetaja Krista Mägi, artiklite autorid Sirje Nootre, Piibe Leiger, Aime Klandorf, Liivi Reinert, Tiia Oidram.
23.-25. aug 2004: suveseminar Kablis “Tekstikeskne emakeeleõpetus”. Kuulati K. Kerge loengut ja arutleti tekstikesksuse üle. Analüüsiti 6. klassi tasemetööd. Analüüsiti tervikteoste käsitluste kasutamist ja koostati 3. kogumiku temaatika.
13. nov 2004: kolmanda kogumiku autorite seminar Tallinnas
4.-5. aug 2005: põhikooli eesti keele ja kirjanduse ainekavade struktuuri seminar Käinas
17.-19. aug 2005: suveseminar Alus “Õigekirjaõpetus põhikoolis”
okt 2005: ilmub kolmas kogumik. Koostaja- toimetaja Krista Mägi, artiklite autorid Mare Hallop, Merle Pindmaa, Anu Helemäe