Esseevõistlus

Soome Instituut, Soome Suursaatkond ja Eesti Emakeeleõpetajate Selts kuulutavad Soome Vabariigi 90. aastapäeva puhul välja esseevõistluse “Ütlen Soome, mõtlen ….” Eesti gümnaasiumiõpilastele.
1924. aastal kirjutas soome kirjanduse eestindaja  August Annist: “Kõigepäält on aga meile Soome tundmine tähtis juba selleks, et paremini tunda ennast, oma rahva ja kultuuri “vaimu”, oma arengu võimalusi, ylesandeid ja teid. Soome, see on maa, kus näeme mitmeti just Eestit, nii minevikus kui ka tulevikus; Soome on meile, kõigist erinevustest hoolimata, siiski paremaks võrdlusmaaks ja eeskujuks kui ykski teine …”
Aegade jooksul on eestlased vaadanud Soome poole nii imetlevalt kui üleolevalt, nii kadeduse kui kaasaelamisega. Esseekonkursi tööd annavad loodetavasti huvitavat ja kasulikku teavet selle kohta, kuidas praegused noored Soomet ja soomlasi näevad. Usutavasti ei mängi noorte jaoks Soome enam sama rolli, mida eelmisele põlvkonnale, kelle jaoks Soome oli aken vabasse maailma. Samas pole tõenäoliselt ka noorte hulgas neid, kellel Soomesse igasugune suhe või suhtumine puudub.
Esseedes peaks kajastuma kirjutaja või tema põlvkonna nägemus Soomest. Näiteks, mis rolli mängib naabermaa Soome tänaste noorte elus, missugused on kogemused soomlastega suhtlemisel ja Soomes käikudelt, mis Soomes võlub ja ärritab, miks Soome huvitab või ei huvita, miks seal käia tahetakse või ei taheta.
Esseekonkursi tingimused
Esseede hindamisel arvestatakse arutlusoskust ja mõtete ladusat esitust.
Esseede maht on kuni 9000 tähemärki koos tühikutega (kuni 4 lk 1,5 reavahega).
Esseede laekumise tähtaeg on 5. veebruar 2008.
Esseed tuleb saata paberkandjal aadressil Soome Instituut, Vanemuise 19, 51014 Tartu.
Essee tuleb esitada märgusõna all. Tööle lisada kinnine ümbrik, millel on sama märgusõna ning sees autori nimi, kool, klass, posti või e-posti aadress ja telefoninumber, soovi korral emakeeleõpetaja nimi.
Esseekonkursi žürii
Helja Kirber – Tartu Forseliuse gümnaasiumi emakeele ja soome keele õpetaja
Urmas Vadi – eesti kirjanik ja kultuuriajakirjanik
Juhani Salokannel – soome kirjanik ja tõlkija, Tuglase Seltsi juhataja

Auhindamine
Võitjad kutsutakse Soome suursaadiku vastuvõtule ja autasustatakse auhindadega, mis võimaldavad Soomega veel paremini tuttavaks saada – soome kirjanduse, muusika ja filmidega. Peaauhind on kultuurireis Helsingisse, mida aitavad korraldada Soome Turismiarenduskeskus ja NordicJetLine. Parimad tööd avaldatakse Soome Instituudi, Soome Suursaatkonna ja Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi koduleheküljel.

Esseekonkursi korraldajad
Soome Instituut, 742 7319,  http://www.finst.ee
Soome Suursaatkond, 610 3319 http://www.finland.ee
Eesti Emakeeleõpetajate Selts, http://www.eeselts.ee

Esseevõistluse võitis

Kadi Soop Tartu Tamme Gümnaasiumist, juhendaja Piibe Leiger. Loe esseed.
Teise koha sai Kati Künsar C.R. Jakobsoni nim. Gümnaasiumist, juhendaja
Erika Rummel. Loe esseed.
Kolmanda koha sai Silver Lumi Kadrina Keskkoolist, juhendaja Liivi Heinla. Loe esseed.

15 parema hulgas olid veel (tähestikulises järjekorras):
Elina Hirvonen Tallinna Tõnismäe Reaalkool
Tanel Kiislar Tartu Tamme Gümnaasium
Sirli Kivipõld Tartu Tamme Gümnaasium
Pille-Riin Kriisa Tartu Tamme Gümnaasium
Jörgen Lagemaa Tallinna Lilleküla Gümnaasium
Liisa Larm C.R. Jakobsoni nim. Gümnaasium
Kristi Otto Võru Kesklinna Gümnaasium
Deivi Sarapson Tartu Tamme Gümnaasium
Jaanika Sepp Loo Keskkool
Agne Suursaar Tallinna Ühisgümnaasium
Erthel Toodo C.R. Jakobsoni nim. Gümnaasium
Silver Uibo Kadrina Keskkool Loe esseed.