Erakorraline koosolek 2009

EESi erakorraline koosolek 14.02.2009
Tallinnas Õpetajate Majas

12.00   Koosoleku avasõnad. Kaja Sarapuu
12.05   Eesti keel eesti koolis enne ja nüüd. Külliki Kask
12.20   Kirjanduseõpetusest gümnaasiumis. Ivika Hein
12.35   Miks on vaja tunde?  Edward Kess
12.45   Õppekavaarendusest. Mari Kadakas
13.00   HTMi selgitused. Einar Värä
13.15   Registreeritud sõnavõtud (Mati Hint, Mailis Reps, Karl Martin Sinijärv)
14.15   Pöördumise läbirääkimine

EESi erakorralisest koosolekust 14.02.09 Tallinnas Õpetajate Majasvõttis osa 58 inimest. Koosoleku avas EESi juhatuse esimees Kaja Sarapuu. Ettekanded pidasid seltsi liikmed Külliki Kask (eesti keelest eesti koolis enne ja nüüd), Ivika Hein (kirjandusõpetusest), Edward Kess (miks on vaja tunde). Õppekavaarendusest rääkis REKKI peaspetsialist Mari Kadakas. HTMi üldharidusosakonna peaekspert Einär Värä andis selgitusi PGSi projekti lähtekohtadest. Sõnavõttudeks olid registreerinud Mati Hint ja Mailis Reps. Värvika põhjenduse kirjanduse tundide ja kohustusliku kirjanduse vajalikkusest gümnaasiumis esitas Karl Martin Sinijärv.

Rohkesti esitati küsimusi E. Väräle. Vastamata jäi küsimus, mis põhjusel otsustas HTMi õppekavakomisjon, et gümnaasiumi õppemahtu tuleb vähendada emakeele ja kirjanduse kohustuslike kursuste arvelt.

Koosoleku lõpus läbiräägiti EESi pöördumine presidendile, riigikogule, valitsusele, HTMile ja Eesti avalikkusele. Meili teel on pöördumist pooldanud 87 inimest. Pöördumine otsustati vastu võtta.

EES tänab pöördumise toetajaid!

Pressiteade

Pöördumine

Toetus: MTÜ Fenno-Ugria Asutus avaldus
Eesti Kirjanike Liit
Eesti kirjanikemuuseumid
Eesti Keele Kaitse Ühing

Koosoleku ja pöördumise kajastamine ajakirjanduses:

Õpetajad sõdivad eesti keele tundide säilimise eest. Pm, 13.02.09
Haridusministeerium: õpilase jaoks emakeele maht ei vähene. Pm, 13.02.09
Piret Joalaid: millest emakeeleõpetajad omavahel räägivad? ÕpL, 13.02.09
Arvi Tavast: mis asi see on, mida me keeleks nimetame? Pm, 14.02.09
Õpetajad nõuavad emakeeleõpetuse mahu kasvu. Pm, 15.02.09
Veerand emakeeletundidest kaob õppekavast? Delfi, 15.02.09
Emakeeleõpetajate soov tundide arvu tõsta jäi vastuseta. Pm, 17.02.09
Jüri Kuuskemaa: džiisus, siisitamine ja roppsuude kuldaeg. Pm 17.02.09
Reporteritund. ERR, 18.02.09
Karin Bachmann: hammustati keelde. Pm, 19.02.09
Jaanus Vaiksoo: emakeel ja pühapäevaeestlus. Delfi, 19.02.09
Edward Kess: solidaarsusest, kõigile õpetajatele. Pm, 19.02.09
Krista Kaer: sünge lugu. Pm, 20.02.09
Kirjanike Liit: emakeele tundide vähendamine on vastutustundetu samm. Pm, 26.02.09
Lugeja kirjutab: keeleõpetuse kaitseks. Ülla Vähk. Pm, 27.02.09
Mihkel Mutt: emakeele sunnismaisus. Pm, 04.03.09
Karl Martin Sinijärv: keelest ja tundidest, meeletult ja tundeliselt. EPl, 04.03.09
Lukase uus gümnaasiumi plaan suurendab emakeeletundide osakaalu. EPl, 19.03.09
Kreitzberg: õpetajate sektid jooksutavad tunnijaotusplaani liiva. EPl, 10.03.09