EESi eesti kirjanduse võistlus 2023

NB! Emakeeleõpetajate seltsi võistlus pole sama, mida korraldab TÜ teaduskool. EESi eesti kirjanduse võistlus on võistkondlik ega anna vabastust gümnaasiumikatsetest, muid soodustusi või eeliseid.

2022/23. õa olüpiaadi edetabel.

  1. aprilli 2023 lõppvooru küsimused ja vastused.

24. novembri 2022 eelvooru küsimused ja vastused.

***

Eesti kirjanduse võistus tuleb taas!

Eesti Emakeeleõpetajate Selts korraldas 2021. aasta sügisel esimest korda eesti kirjanduse olümpiaadi. On rõõm teada anda, et eesti kirjanduse olümpiaad toimub ka 2022/2023. õppeaastal. 

Teema: Kristiina Ehini ja Jaan Krossi elu ja looming

Kuna Jaan Kross on keeruline autor ja meie eesmärk on õpilasi lugema innustada, mitte kirjanduse juurest eemale peletada, siis oleme kitsendanud veidi olümpiaadil käsitlevate teoste arvu, st küsimused ei tule terve Jaan Krossi loomingu baasil, vaid järgmiste raamatute põhjal: „Wikmani poisid“, „Väike Vipper“, „Neli monoloogi Püha Jüri asjus“, „Keisri hull“, „Taevakivi“, „Pöördtoolitund“, „Doktor Karelli raske öö“, „Kolmandad mäed“, „Tiit Pagu“ + luuletused. Kristiina Ehini looming on olümpiaadil käsitlusel tervikuna, nii proosa kui luule. Kasuks tuleb ka mõlema autoriga seotud elulooliste detailide tundmine, selleks on abiks näiteks raamatud J. Kross „Kallid kaasteelised“, M. Kangro „Ellen Niit. Heleda mõtte laast“, J. Undusk „Suur Siberimaa“, K. Ehin „Paleontoloogi päevaraamat“ jt.

Olümpiaad on eestikeelne, osaleda võivad kõikide Eesti koolide 9. – 12. klassi õpilased (ka venekeelsed koolid, eelduseks on eesti keele oskus).

Õpilasi hinnatakse kahes vanusegrupis: 9.-10. klassi õpilased (I, II ja III koht) ning 11.-12. klassi õpilased (I, II ja III koht).

Olümpiaadil osalevad 3-liikmelised võistkonnad. Võistkonnad võivad olla erinevatest klassidest, aga arvestuse aluseks on klass, kus õpib vanim võistkonnaliige.

Olümpiaadi eelvoor on veebipõhine, iga kool võib panna välja ükskõik kui palju võistkondi, aga juhendaja-õpetaja peab tagama, et õpilased saavad töö sooritada arvutiklassis vm kontrollitud keskkonnas, kus ebaausad võtted (näiteks kõrvaliste isikute kaasamine vms) on välistatud. Igal võistkonnal peab olema vastutav juhendaja-õpetaja.

Kõik võistkonnad peavad ennast registreerima hiljemalt N, 17. novembriks 2022.

Registreeruda saab siit: https://bit.ly/emakeeleolympiaad2022

Veebipõhine eelvoor avaneb internetis N, 24. nov kell 14.00 – 15.30; juurdepääsuks vajalik info saadetakse iga registreerunud võistkonna juhendajale kaks päeva varem e-kirjaga. Eelvoorus on 20 küsimust nii Kristiina Ehini kui Jaan Krossi elu ja loomingu kohta ning vastuste põhjal selgub paremusjärjestus, mille alusel saab lõppvooru 10 (9.-10. klass) + 20 (11.-12. klass) meeskonda. Lõppvooru kutsutakse 30 parimat võistkonda üleriigilise pingerea alusel, aga ühest koolist ainult parima tulemuse saavutanud võistkond (eraldi arvestus mõlemas vanuseastmes).

Lõppvoor toimub L, 1. aprillil 2023 kell 12.00 Tartus Miina Härma Gümnaasiumis (Jaan Tõnissoni 3).

Lõppvoor on mnemoturniiri-laadne: võistkonnad vastavad kirjalikult, seejärel saab roteeruvalt iga meeskond üks kord vastata suuliselt. Õige vastus selgub kohe žürii kommentaaridest. Kirjalikud vastused hinnatakse jooksvalt ja nende põhjal kujuneb paremusjärjestus. Ka lõppvoorus on 20 küsimust. Lõppvooru küsimused on ühised, arvestus vanuseastmeti erinev. 

Žürii on kolmeliikmeline: kirjandusteadlane Joosep Susi, Jaan Krossi poeg Märten Kross ja EESi juhatuse esimees Kaja Sarapuu.

Kõik lõppvooru jõudnud õpilased saavad osalemist kinnitava diplomi.
Kuulutatakse välja I, II ja III koht kahes vanuseastmes (9.-10. klass ja 11.-12. klass).
Auhinnaks on kirjaniku autogrammiga raamatud, kinkekaardid jm.

Kontaktisik lisaküsimuste tekkimisel on EESi juhatuse liige Anu Kell; anu.kell@gag.ee 

Ootame rohket osavõttu!