Emakeeleolümpiaad 2013

Olümpiaad toimus kõikides maakondades 09.02.2013, osales 1499 õpilast.
Maakond/linn, osalenud õpilaste arv:
Hiiu 40
Järva 76
Tallinn 171
Harju 123
Viljandi 62
Põlva 56
Rapla 64
Saare 116
Lääne 91
Jõgeva 59
Pärnu 68
Pärnu linn 80
Valga 54
Ida-Viru 58
Lääne-Viru 119
Võru 109
Tartu  39
Tartu linn 114
Suur tänu korraldajatele!
Seletuskiri piirkondlike voorude korraldamisest
HTM toetab ka sel aastal emakeeleolümpiaadi piirkondlike voorude korraldamist. Raha jaotamine on jäetud EESi korraldada. EESi juhatus soovitab järgmist.
1.  Igale maakonnale ja Tallinna, Tartu ning Pärnu linnale jagub eraldatud summast kuni 641 eurot. Toetused kantakse üle majandusavansi taotlustealusel olümpiaadi korraldavatele isikutele. Taotluse võib esitada ainult EESi liige. Taotluste esitamise tähtaeg – 28. detsember 2012. Kui selle tähtaja möödumisel jääb raha üle, jagatakse see teistele maakondadele/ linnadele ümber.
2. Eraldatud raha võib piirkonna olümpiaadikomisjon kasutada vastavalt kohalikele vajadustele oma äranägemise järgi nt paberi ostmiseks, paljundustöödeks, komisjoniliikmete aja- ja sõidukulude kompenseerimises, töötingimuste loomiseks, toitlustamiseks, õpilaste sõidukulude katmiseks (kui kool/ vald ei maksa),  autasude ostmiseks jne.
Märkus 1. Kui soovitakse sõlmida töövõtulepinguid, tuleb töötasule lisaks arvestada maksudega (tulumaks 22%, sotsiaalmaks 33%, töötuskindlustusmaks, kohustuslik või vabatahtlik kogumispension). Lepinguid sõlmib EESi tegevjuht Kaja Sarapuu.
Märkus 2. Tööaja kompenseerimiseks antavad kinkekaardid, teatripiletid jm kingitused väärtusega kuni 10 eurot on maksuvabad, hinnalisemate kingituste korral lisandub tulumaks 22%.
3.   Finantsaruande tehtud kulutuste kohta koos maksmist tõendavate dokumentidega esitab taotleja EESi juhatusele (postiaadress Pk 31, Kose Postkontor, 75101 Harju maakond) hiljemalt 12.02.2013. Aruanne koostatakse kululiikide kaupa.
(Näide. Ruumide rent – 147 eur + arve. Toitlustamine – 95 eur + arved või ostutšekid. Transpordikulud: komisjoniliikmete sõidukulud – 50 eur + sõidupiletid või tšekid, õpilaste sõidukulud + piletid. Sõidupiletitele kirjutatakse kasutaja nimi, õpilaste puhul ka kool.)
4.  Finantsaruandele lisatakse maakonna/ linna olümpiaadikomisjoni liikmete nimekiri ja koopiad protokollidest.
Täiendav info tel 56655623 ja info@eeselts.edu.ee.