Emakeeleolümpiaad 2016

31. emakeeleolümpiaad

Nimed minevikus ja tänapäeval

Emakeeleolümpiaadi eelvoorud maakondades ja linnades

Osales 1583 õpilast

Hiiu 52

Tiiu Heldema

Pärnu mk 97

Anne Vaher

Järva 43

Jüri Kaugerand

Lääne 89

Tiina Brock

Viljandi 68

Sirje Pärn

Võru 118

Raili Leesalu

Põlva 67

Merle Pintson

Tartu linn 106

Katrin Raidma

Jõgeva 63

Merle Ojamets

Lääne-Viru 132

Aime Tops

Rapla 81

Maarika Lips

Harju 221

Kose Ave Oja

Pärnu linn 64

Anu Helemäe

Tallinn 130

Lilian Aun

Valga 64

Ene Sõstar

Ida-Viru 62

Dea Proode

Tartu mk 60

Piret Rannast

Saare mk 90

Merle Rekaya

Seletuskiri piirkondlike voorude korraldamisest 29. jaanuaril 2016
HTM toetab ka sel aastal emakeeleolümpiaadi piirkondlike voorude korraldamist. Raha jaotamine on jäetud EESi korraldada. EESi juhatus soovitab järgmist.
1.  Igale maakonnale ja Tallinna, Tartu ning Pärnu linnale jagub eraldatud summast 300 kuni 605 eurot. Toetused kantakse üle majandusavansi taotluste alusel olümpiaadi korraldavatele isikutele. Taotluse võib esitada ainult EESi liige. Taotluste esitamise tähtaeg – 29. detsember 2015. Kui selle tähtaja möödumisel jääb raha üle, jagatakse see teistele maakondadele/ linnadele ümber.
2. Eraldatud raha võib piirkonna olümpiaadikomisjon kasutada vastavalt kohalikele vajadustele oma äranägemise järgi nt paberi ostmiseks, paljundustöödeks, komisjoniliikmete aja- ja sõidukulude kompenseerimises, töötingimuste loomiseks, toitlustamiseks, õpilaste sõidukulude katmiseks (kui kool/ vald ei maksa),  autasude ostmiseks jne.
Märkus 1. Kui soovitakse sõlmida töövõtulepinguid, tuleb töötasule lisaks arvestada maksudega (tulumaks 21%, sotsiaalmaks 33%, töötuskindlustusmaks, kohustuslik või vabatahtlik kogumispension). Maksuinfo. Lepinguid sõlmib EESi juhatuse esimees Kaja Sarapuu.
Märkus 2. Tööaja kompenseerimiseks antavad kinkekaardid, teatripiletid jm kingitused väärtusega kuni 10 eurot on maksuvabad, hinnalisemate kingituste korral lisandub tulumaks 22%.
3.   Finantsaruande tehtud kulutuste kohta koos maksmist tõendavate dokumentidega esitab taotleja EESi juhatusele (postiaadress Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Kose Postkontor, 75101 Harju maakond) hiljemalt 5.02.2016. Aruanne koostatakse kululiikide kaupa.
(Näide. Ruumide rent – 147 eur + arve. Toitlustamine – 95 eur + arved või ostutšekid. Transpordikulud: komisjoniliikmete sõidukulud – 50 eur + sõidupiletid või tšekid, õpilaste sõidukulud + piletid. Sõidupiletitele kirjutatakse kasutaja nimi, õpilaste puhul ka kool.)
4.  Finantsaruandele lisatakse maakonna/ linna olümpiaadikomisjoni liikmete nimekiri ja koopiad protokollidest.
Täiendav info tel 56655623 ja info@eeselts.edu.ee.