Emakeeleolümpiaad 2017

32. emakeeleolümpiaad 2016/2017. õppeaastal.

Teema: Stiil ja sõnavara

Olümpiaadi eelvoorudes osales 1727 õpilast.

Hiiu mk 47 õpilast

Tiiu Heldema

Pärnu mk 108 õpilast

Korraldaja Anne Vaher

Järva mk 48 õpilast

Korraldaja Jüri Kaugerand

 Saare mk 135 õpilast

Korraldaja Merle Rekaya

Viljandi mk 60 õpilast

Korraldaja Sirje Pärn

Võru mk 114 õpilast

Korraldaja Raili Leesalu

Põlva  mk 51 õpilast

Korraldaja Merle Pintson

Tartu linn 120 õpilast

Korraldaja Katrin Raidma

Jõgeva  mk 75 õpilast

Korraldaja Merle Ojamets

Lääne-Viru mk 115 õpilast

Korraldaja Aime Tops

Rapla mk 57 õpilast

Korraldaja Maarika Lips

Harju mk 224 õpilast

Korraldaja Ave Oja

Pärnu linn 78 õpilast

Korraldaja Anu Helemäe

Tallinna linn 192 õpilast

Korraldaja Lilian Aun

Valga  mk 71 õpilast

Korraldaja Ene Sõstar

 
Ida-Viru mk 72 õpilast

Korraldaja Dea Proode

 
Tartu mk 75 õpilast

Piret Rannast

 
 Lääne 85 õpilast

Tiina Brock

 

7.-8. klassi ülesanded.  Võti.

9.-10. klassi ülesanded.   Võti.

11.-12. klassi ülesanded.  Võti.

32. emakeeleolümpiaadi juhend 2016/2017. õppeaastal siit.

Seletuskiri piirkondlike voorude korraldamisest 30. jaanuaril 2017

HTM toetab ka sel aastal emakeeleolümpiaadi piirkondlike voorude korraldamist. Raha jaotamine on jäetud EESi korraldada. EESi juhatus soovitab järgmist.

  1.  Igale maakonnale ja Tallinna, Tartu ning Pärnu linnale jagub eraldatud summast 285 kuni 550 eurot. Toetused kantakse üle majandusavansi taotluste alusel olümpiaadi korraldavatele isikutele. Taotluse võib esitada ainult EESi liige. Taotluste esitamise tähtaeg – 9. jaanuar 2017. Kui selle tähtaja möödumisel jääb raha üle, jagatakse see teistele maakondadele/ linnadele ümber.
  1. Eraldatud raha võib piirkonna olümpiaadikomisjon kasutada vastavalt kohalikele vajadustele oma äranägemise järgi nt paberi ostmiseks, paljundustöödeks, komisjoniliikmete aja- ja sõidukulude kompenseerimises, töötingimuste loomiseks, toitlustamiseks, õpilaste sõidukulude katmiseks (kui kool/ vald ei maksa),  autasude ostmiseks jne.

Märkus 1. Kui soovitakse sõlmida töövõtulepinguid, tuleb töötasule lisaks arvestada maksudega. Lepinguid sõlmib EESi juhatuse esimees Kaja Sarapuu.

Märkus 2. Tööaja kompenseerimiseks antavad kinkekaardid, teatripiletid jm kingitused väärtusega kuni 10 eurot on maksuvabad, hinnalisemate kingituste korral lisandub tulumaks.

  1.   Finantsaruande tehtud kulutuste kohta koos maksmist tõendavate dokumentidega esitab taotleja EESi juhatusele (postiaadress Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Alu 71, Kose, 75101 Harju maakond) hiljemalt 6. veebruaril 2017. Aruanne koostatakse kululiikide kaupa.

(Näide. Ruumide rent – 147 eur + arve. Toitlustamine – 95 eur + arved või ostutšekid. Transpordikulud: komisjoniliikmete sõidukulud – 50 eur + sõidupiletid või tšekid, õpilaste sõidukulud + piletid. Sõidupiletitele kirjutatakse kasutaja nimi, õpilaste puhul ka kool.)

  1.  Finantsaruandele lisatakse maakonna/ linna olümpiaadikomisjoni liikmete nimekiri ja koopiad protokollidest.

Täiendav info tel 56655623 ja info@eeselts.edu.ee.