Emakeeleolümpiaad 2014

Olümpiaad toimus kõikides maakondades 18. jaanuaril 2014, osales1589 õpilast.
Olümpiaadi korraldas ja komisjonides osales 227 emakeeleõpetajat.
Maakond/linn, osalenud õpilaste arv:
Hiiu 41
Järva 55
Tallinn 155
Harju 156
Viljandi 69
Põlva 71
Rapla 65
Saare 115
Lääne 94
Jõgeva 60
Pärnu 91
Pärnu linn 69
Valga 60
Ida-Viru 77
Lääne-Viru 124
Võru 95
Tartu  69
Tartu linn 123
Suur tänu korraldajatele!
Seletuskiri piirkondlike voorude korraldamisest
HTM toetab ka sel aastal emakeeleolümpiaadi piirkondlike voorude korraldamist. Raha jaotamine on jäetud EESi korraldada. EESi juhatus soovitab järgmist.
1.  Igale maakonnale ja Tallinna, Tartu ning Pärnu linnale jagub eraldatud summast 312 kuni 630 eurot. Toetused kantakse üle majandusavansi taotluste alusel olümpiaadi korraldavatele isikutele. Taotluse võib esitada ainult EESi liige. Taotluste esitamise tähtaeg – 27. detsember 2013. Kui selle tähtaja möödumisel jääb raha üle, jagatakse see teistele maakondadele/ linnadele ümber.
2. Eraldatud raha võib piirkonna olümpiaadikomisjon kasutada vastavalt kohalikele vajadustele oma äranägemise järgi nt paberi ostmiseks, paljundustöödeks, komisjoniliikmete aja- ja sõidukulude kompenseerimises, töötingimuste loomiseks, toitlustamiseks, õpilaste sõidukulude katmiseks (kui kool/ vald ei maksa),  autasude ostmiseks jne.
Märkus 1. Kui soovitakse sõlmida töövõtulepinguid, tuleb töötasule lisaks arvestada maksudega (tulumaks 22%, sotsiaalmaks 33%, töötuskindlustusmaks, kohustuslik või vabatahtlik kogumispension). Lepinguid sõlmib EESi tegevjuht Kaja Sarapuu.
Märkus 2. Tööaja kompenseerimiseks antavad kinkekaardid, teatripiletid jm kingitused väärtusega kuni 10 eurot on maksuvabad, hinnalisemate kingituste korral lisandub tulumaks 22%.
3.   Finantsaruande tehtud kulutuste kohta koos maksmist tõendavate dokumentidega esitab taotleja EESi juhatusele (postiaadress Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Kose Postkontor, 75101 Harju maakond) hiljemalt31.01.2014. Aruanne koostatakse kululiikide kaupa.
(Näide. Ruumide rent – 147 eur + arve. Toitlustamine – 95 eur + arved või ostutšekid. Transpordikulud: komisjoniliikmete sõidukulud – 50 eur + sõidupiletid või tšekid, õpilaste sõidukulud + piletid. Sõidupiletitele kirjutatakse kasutaja nimi, õpilaste puhul ka kool.)
4.  Finantsaruandele lisatakse maakonna/ linna olümpiaadikomisjoni liikmete nimekiri ja koopiad protokollidest.
Täiendav info tel 56655623 ja info@eeselts.edu.ee.