Otsused

Info EESi juhatuse e-koosolekust 23.01.2024

 1. Võtta EESi liikmeks Signe Keskküla, Ilme Mõttus, Helle Kirsi.

Info EESi juhatuse koosolekust 31.08.2023

 1. Nimetada EESi eesti kirjanduse võistlus ümber. Uus nimetus on “Eesti kirjanduse võistlus “Rändaja””.
 2. 2023/24. õa “Rändaja” eelvoor toimub 1.02.2023 elektrooniliselt, lõppvoor 6.04.2023 (eeldatavasti) Pärnus. Teema: Lydia Koidula ja Mehis Heinsaar.
 3. Korraldada EESi sügispäevad 3. ja 4. novembril 2023 Tallinnas.
 4. Võtta EESi liikmeks Raili Rohula, Hannamari Soidla, Niina Viinapuu, Argo Mund.

Info EESi juhatuse koosolekust 11.08.2023

 1. Võtta EESi iikmeks Berit Kivisaar, Tuuli Joa, Krista Piirmets, Laura Esta.

Info EESi juhatuse koosolekust 30.05.2023

 1. Kinnitada suvekooli sisu- ja ajakava.
 2. Võtta EESi liikmeks Eva-Liisa Schleicher, Rauno Põld, Marielle Rajasaare.

Info EESi juhatuse koosolekust 24.04.2023

 1. EESi eesti kirjanduse olümpiaadi 2023/24. õppeaasta peateema teatatakse septembris. Eelvoor toimub 2024. a jaanuaris elektrooniliselt, lõppvoor märtsis 2024.
 2. Arvestades seltsi liikmete sooviga, otsustas juhatus korraldada EESi suvekooli Tartus 10.-11.08.2023 tööpealkirjaga “Kirjandus väljaspool raamatut”.

Info EESi juhatuse koosolekust 1.04.2023

 1. Lugeda EESi eesti kirjanduse olümpiaad kordaläinuks. Info panna välja kodulehele.
 2. Leida vahendeid kahe meoodilise trükise väljaandmiseks, sh esimese “Naudi õpetamist!” täiendustega kordustrükk, kogumik on välja müüdud.
 3. Võtta EESi liikmeks Angela Täpsi ja Jaanika Hunt.

Info EESi juhatuse koosolekust 26.02.2023

 1. Korraldada EESi kevadpäevad “Keel seob” Narvas 14.-15. aprillil.
 2. Juhatuse liikmed osalevad õpetajate võrgustiku veebikohtumistel Eesti poliitikutega 27.02-4.03.
 3. Võtta EESi liikmeks Ülle Kimmel.

Info EESi juhatuse koosolekust 26.01.2023

 1. Võtta EESi liikmeks Maiu Nurka ja Indrek Lindsalu.

Info EESi juhatuse koosolekust 2.10.2022

 1. Korraldada EESi sügispäevad Tallinnas Noblessneris 4. ja 5. nov 2022, teemaks kirjandusõpe ja e-eksamid.
 2. Kutusuda kokku seltsi korraline üldkoosolek 5. nov 2022 kell 10.00.
 3. Kuulutada välja emakeeleõpetuse sõbra 2022 valimine.
 4. Võtta EESi liikmeks Janne Levo ja Reet Õunap.

Info EESi juhatuse koosolekust 19.08.2022

 1. Korraldada EESi sügispäevad 4.-5. novembril 2022 Tallinnas või Narvas.
 2. EESi eesti kirjanduse olümpiaadi lõppvoor (Jaan Kross, Kristiina Ehin) toimub 1. aprillil Tartus. Veebi eelvoor toimub novembris. Kutse avaldatakse kodulehel, postiloendis.
 3. Kevadpäevad on planeeritud 14.-15. aprillile 2023.
 4. Arutati eestikeelsele õppele üleminekut emakeeleõpetajate vaatenurgast.
  VÕIMALUSED: Keeleõpe muu emakeelega õpilastele toimub toetavas keelekeskkonnas.
  NÕRKUSED: Kui õpilane kasutab eesti keelt ainult koolis minimaalsete nädalatundidega, ei saavutata vajalikku taset. Omandamata jääb ka suhtluskeel.
  OHUD: Tasu diferentseerimisel valgub parim õpetajaskond eesti koolist ära, see oleks katastroof, sest emakeeleõpetajate puudus on ülisuur.
  TEGEVUSED: Rahalisest toetusest jääb väheks, vaja on keeleseaduse täitmise kontrolli – avalik ruum peab olema eestikeelne.
 5. Korraldada seltsi liikmetele tagasiside küsitus seltsi tegevuse parendamiseks.
 6. Võtta EESi liikmeks Kairit Reimann, Helen Hint, Angela Täpsi.

***

Info EESi juhatuse koosolekust 25.02.2022

1. Täname kõiki, kes on seltsi toetanud põhikooli eksamilävendi säilitamise kaitsmisel. Põhikooli eesti keele eksam on tähtis mitte ainult hariduslikus, vaid ka kultuuri kindlustamise mõttes. Seltsi esindus osales 21.02 haridusministri nõupidamisel, 22.02 Riigikogu kultuurikomisjoni istungi. Kaja väljendas meie seisukohti eile keelenõukogu kohtumisel presidendiga. Sellegipoolest pole ikka veel eksami osas selgust.
2. Eesti kirjanduse olümpiaadi lõppvoor toimub 2. aprillil Tallinnas GAGis. Osalejatele saadetakse kutsed, info on kodulehel.
3. Seltsi kevadpäevad toimuvad 8.-9. aprillil Raplas.
4. Arutati Teaduskooli ettepanekut liita emakeele uurimistööd ETAGi uurimistööde konkursiga ja oldi sellega nõus.
5. Võtta EESi liikmeks Kaja Rästas, Liina Särkinen, Tiia Vainula, Ele Nugis.
***
Info EESi juhatuse e-koosolekust 8.11.2021
 1. Eesti kirjanduse olümpiaadi lõppvoor lükkub edasi ja toimub L, 2. aprillil 2022 kell 12.00 Tallinnas.
 2. Võtta EESi liikmeks Piia Karelsohn.

Info EESi juhatuse e-koosolekust 29.10.2021

 1. Võtta EESi liikmeks Mai Pallon, Eva-Liisa Mälksoo, Eha Sepping.

Info EESi juhatuse koosolekust 20.09.2021

 1. Määrata HTMi huvihariduse lõimimise formaalharidusse töörühma seltsi esindaja Tiina Niin.
 2. Korraldada eesti kirjanduse olümpiaadi eelvoor 18.11.2021 veebis (registreerimine kuni 11.11) ja lõppvoor 27.11.2021 kell 12 Tallinnas GAGis. Moodustada korraldusrühm.
 3. Võtta seltsi sügispäevade kavasse Endla teatri lavastus “Nagu süldikeeduvesi”.
 4. Võtta EESi liikmeks Rauno Alliksaar.

Info EESi juhatuse koosolekust 12.08.2021

 1. EES korraldab üleriigilise eesti kirjanduse olümpiaadi 7.-12. klassile 2021. aasta novembris A. Kivirähki ja A.H. Tammsaare elust ja loomingust.
 2. Juhatus otsustas liituda õpetajate ühenduste avaliku pöördumisega õpilaste ja lastevanemate poole (4.08.21, üleskutse vaktsineerida koroonaviiruse vastu).
 3. Seltsi sügispäevad toimuvad Pärnus 5.-6. novembril, tööpealkirjaks “Ajatu kirjandus”.
 4. Võtta EESi liikmeks Siim Karnö, Gerli Sildam, Mihkel Rebane, Anu Hülg ja Mairi Lember.

Info EESi juhatuse koosolekust 20.04.2021

 1. Juhatus otsustas toetada ja allkirjastada aineühenduste pöördumist haridusministeeriumisse seoses Opiq.ee digiõppevara toetuse lõpetamisega. Digiõppevara_ pöördumine HTM 
 2. Juhatus otsustas toetada ja allkirjastada pöördumist Eesti Keele Instituudi direktori Arvo Tavasti poole seoses EKI algatatud sõnastikureformiga. Seletuskiri. Pöördumine.

Info EESi juhatuse koosolekust 30.03.2021

 1. Juhatus kinnitas EESi ja HTMi vahelise toetuse kasutamise lepingu.
 2. 2021. aastal korraldatakse suvekool 10.-12.08 Tallinnas ja sügispäevad oktoobris/novembris Pärnus. Teema: Eesti mäluasutused. Alustatakse ideekorjega.
 3. Koostöös Riigikantselei ja EKTKÕLiga korraldatakse  EV taastamise 30. aastapäeva ürituste raames võistlus “Kiri peaministrile”.  Tähtaeg 10.05.
 4. Võtta EESi liikmeks Agne Narusk, Helen Nigol, Tiina Veismann.

Info EESi juhatuse koosolekust 9.03.2021

 1. Arutati vajadust lisada gümnaasiumi kirjanduse ainekavasse eesti kirjanduse kursus. Alustatakse selgitustöö ja läbirääkimistega.
 2. Toetatakse ideed eesti kirjanduse päeva tähistamiseks 30. jaanuaril.

Info EESi üldkoosoleku otsusest 31.10.2020

 1. Üldkoosolek kinnitas juhatuse esimehe Kaja Sarapuu ja revisjonikomisjoni esimehe Merle Raidma aruanded.
 2. Üldkoosolek otsustas muuta seltsi põhikirja kahte punkti:

3.5.1. on mõjuva põhjuseta jätnud liikmemaksu viie kalendriaasta
jooksul tasumata;

6.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kaheks aastaks.

2. Seltsi juhatuse liikmeks valiti  Tiina Brock, Ivika Hein, Triin Toome-Hosman, Anu Kell, Kerli Rhede ja Kaja Sarapuu.

3. Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Edward Kess, Aime Klandorf ja Merle Raidma.

4. Seltsi auliikmeks valiti Külliki Kask, Aili Kiin ja Piibe Leiger.

5. Tehti ettepanekud arendada koostööd soome-urgi emakeeleõpetajatega ja leida võimalusi seltsi trükiste otsetellimiseks.

Info EESi juhatuse koosolekust 22.10.2020

 1. Valida 2020. aasta emakeeleõpetuse sõber.
 2. Esitada üldkoosolekule 30.10 auliikmete kandidaadid.
 3. Võtta EESi liikmeks Hille Umb, Külliki Kuusk, Anu Bollverk, Sirle Võtti, Kadi Rebban, Marite Hannes, Grethe Rõõm.

Info EESi juhatuse koosolekust 13.09.2020

 1. Teha koostööd Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetuse Seltsiga kodanikupäeva tähistamisel.
 2. Korraldada seltsi sügispäevad Tallinnas 30. ja 31. oktoobril 2020.  Jätkame metafooriteemalist projekti – alateemaks sotsiaalmeedia.
 3. Kuulutada välja 2020. a emakeeleõpetuse sõbra aunimetuse konkurss.
 4. Võtta EESi liikmeks Marie Udam.

Info EESi juhatuse koosolekust 10.08.2020

 1. Võtta EESi liikmeks Kristiina Hermann ja Eveli Torma.

Info EESi juhatuse koosolekust 11.05.2020

 1. Saata Riigikogu kultuurikomisjonile vastus menetluses oleva põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE), mille algatas Riigikogu liige Liina Kersna 27.02.2020, suhtes. Eelnõu eesmärgiks on muuta põhikooli I ja II kooliastme õpilase hindamisega seotud regulatsiooni. Eelnõu järgi võimaldatakse vastava kooliastme õpilase hindamisel jätkuvalt kasutada kirjeldavat sõnalist hinnangut, kuid kaotatakse kohustus teisendada kirjeldavad sõnalised hinnangud viiepallisüsteemis numbriliseks hindeks, kui õpilane lahkub koolist või lõpetab II kooliastme. Eesti Emakeeleõpetajate Selts toetab nimetatud seadusemuudatust ja peab seda mõistuspäraseks.
 2. Otsustada 2020. a suvekooli toimumine pärast seltsi liikmetele saadetud küsitlust osalemise kohta.

Info EESi juhatuse e-otsusest 5.04.2020

 1. Saata Riigikogu kultuurikomisjonile seltsi listis algatatud arutelul põhinev seisukoht eelnõu 170 SE kohta. EESi seisukoht eelnõu 170 SE kohta
 2. Võtta EESi liikmeks Anu Vaher, Geidi Miilmann, Leo Uulma, Tjorven Siiboja, Evelin Alliksaar, Gea Rebas.

Info EESi juhatuse koosolekust 31.03.2020

 1. Seoses eriolukorraga lükata edasi seltsi üldkoosolek. Kuni üldkoosoleku uue otsuseni täidab juhatuse ülesandeid endine juhatus.

Info EESi juhatuse koosolekust 9.02.2020

 1. Korraldada seltsi kevadpäevad 20.-21.03 Pärnus ja suvekool 17.-19.08.20 Vormsi saarel.
 2. Kutsuda kokku seltsi korraline üldkoosolek 21.03 kell 10.30 Pärnus.

Info EESi juhatuse e-otsusest 5.02.2020

Võtta EESi liikmeks Õnne Kaskema, Katrin Raidma, Rebeka Käär.

Info EESi juhatuse koosolekust 31.10.2019

 1. Valida emakeeleõpetuse sõbraks 2019 Maarja Vaino. Saata välja pressiteade.
 2. Juubeliaastal 1.11.2019 kuni 31.10.2020 vabastada uued iikmed sisseastumismaksust.
 3. Juubeliaastal 1.11.2019 kuni 31.10.2020 liikmeid mitte välja arvata.
 4. Võtta EESi liikmeks Ülle Hermlin, Kaire Laine, Eva-Liisa Schleicher.

Info EESi juhatuse e-otsusest 27.09.2019

Võtta EESi liikmeks Rauno Alev.

Info EESi juhatuse e-otsusest 10.09.2019

 1. Võtta EESi liikmeks Lea Kreinin, Janika Ojamäe, Jaanus Vaiksoo, Dagne-Anete Soontalu, Roosmary Suigusaar.

Info EESi juhatuse koosolekust 26.06.2019

 1. Saata Haridus- ja Teadusministeeriumile pöördumine, milles Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi liikmed ei ole nõus HTMi kavatsusega kaotada põhikooli ühtlustatud lõpueksamid ja asendada need tasemetöödega.
 2. Korraldada EESi sügispäevad tööpealkirjaga “Eesti keel – maailmakeel” ja seltsi 30. sünnipäeva tähistamine Tallinnas 1. ja 2. novembril 2019.
 3. Anda 1.11.2019 Õpetajate Lehe vahel välja EESi erileht.

Info EESi juhatuse e-otsusest 19.06.2019

 1. Võtta EESi liikmeks Pille Raudla-Loode, Tiina Lättemäe, Liina Teesalu, Tiina Lall, Kadi Kivilo, Auli Auväärt, Kirsi Rannaste, Anneli Koppel, Kerli Truuver, Tiina Põldoja, Kristiina Väärmann, Heli Buht, Maris Pukk.

Info EESi juhatuse e-otsusest 2.01.19

 1. Võtta EESi liikmeks Karin Liivaleht ja Kaili Miil.

Info EESi juhatuse otsusest 13.12.18

 1. Kinnitati EESi 2019. aasta töökava ja eelarve.
 2. Maksta välja 2018.-19. õa emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorude toetus.
 3. Võtta EESi liikmeks Kaidi Kolsar, Monika Limberg, Kristiine Kurema, Maire Roio.

Info EESi juhatuse otsusest 23.10.18

 1. Valiti 2018. a emakeeleõpetuse sõbraks Gaute Kivistik. Nimi tehaksa teatavaks 2. novembril EESi sügispäevadel Rakveres.
 2. Rahuldati juhatuse liikme Monika Undo avaldus juhatusest lahkumise kohta. Juhatus jätkab kuni üldkoosolekuni märtsis 2019 4-liikmelisena.
 3. Ilmumas on kinkeraamat-metoodikakogumik “Minu Eestile”, planeeriti uue metoodilise väljaande “Naudi õpetamist!” väljaandmist 2018.-19.
 4. 2019. aasta on riigikeele sajandi ja EESi 30. sünnipäeva aasta. Otsustati korraldada EESi kevadpäevad 30. märtsil 2019 Harjumaal ja juubelile pühendatud sügispäevad 1.-2. novembril 2019 Tallinnas.
 5. Võtta EESi liikmeks Ülle Pinnonen, Hannele Valdok, Liis Remmel, Viive Jauhonen, Jana Kübar, Kadri Koppel, Kerdi-Liis Kirs, Riina Belov.

Info EESi juhatuse otsusest 3.09.2018

 1. Võtta EESi liikmeks Ülle Ehala, Merike Kärner, Luule Oppi, Keiu Kärt Tammeaid, Riina Põldmaa, Janne Palu.

2.  Juhatus on saanud arvamusele vastuse Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimehelt Rein Veidemannilt, kes tõdeb kirjandussaadete vajalikkust ERRis.

Info EESi juhatuse otsusest 26.08.2018

 1. EESi juhatus saatis arvamuse ERRi nõukogule.

Eesti Emakeeleõpetajate Selts ühineb Eesti Kirjastuste Liidu, Eesti Kirjanike Liidu ja Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu ühispöördumisega  ERRile kirjanduse käsitlemise kohta Rahvusringhäälingus.
EES avaldab kahetsust, et uuel telehooajal ei näe enam kirjandusele ja eeskätt Eesti kirjanduselule keskendunud saadet „Kirjandusministeerium“. 
EESi missiooniks on väärtustada eesti keelt ja kirjandust, nende õppimist ja õpetamist. „Kirjandusministeerium“ on aidanud väärtustada kirjandust, nii on saade olnud Eesti kirjandusõpetajate ja nende kaudu paljude noorte inimeste inspireerija. Saates käsitletud teemad on olnud huvitav lisamaterjal, mida tundi kaasa võtta.  Mart Juure humoorikas viis raamatuid käsitleda lähendab kirjandust noortele rohkem kui mis tahes kirjandusõpik. Kultuurisaade „OP“ on samuti tänuväärne, kuid käsitleb teemasid laiemalt. Kultuuri- ja eriti kirjandussaateid pole ERRis palju, seega peab EES väga oluliseks, et Rahvusringhäälingus oleks spetsiaalselt kirjandusele keskendunud saade või jätkuks „Kirjandusministeerium“.

Info EESi juhatuse otsusest 26.06.2018

 1. Suvekooli üheks arutlusteemaks on eesti kirjanike ja kultuuritegelaste haudade kaardistamine ja hooldamine.
 2. Korraldada EESi sügispäevad Rakveres 2.-3. novembril 2018, tööteemadeks sõnavara ja folkloor.
 3. Pühendada 2019. aasta tegevused riigikeele aasta ja EESi 30. tegevusaasta tähistamisele. Seltsi sügispäevad toimuvad 1.-2. novembril 2019 Tallinnas.

Info EESi juhatuse otsusest 22.05.2018

 1. Võtta EESi liikmeks Ülle Lennuk, Katrin Kivimeister, Kerli Rhede, Reet Volmer, Aile Laats ja Mairi Grossfeldt.

Info EESi juhatuse otsusest 21.04.2018

 1. Võtta EESi liikmeks Koidu Pettai.
 2. Korraldada EESi suvekool „Loovus. Looming. Omalooming“ 15.–17. augustil 2018 Hiiumaal Kalanas. Suvekooli osalustasu sõltub Innove projektitaotluse tulemusest.

Info EESi üldkoosoleku otsusest 21.04.2018

 1. Üldkoosolek kinnitas juhatuse esimehe Kaja Sarapuu ja revisjonikomisjoni esimehe Merle Raidma aruanded.
 2. Toimus uue juhatuse valimine. Koosolek valis tagasi sama juhatuse: Kaja Sarapuu (esimees), Ivika Hein, Triin Toome-Hosman, Anu Kell ja Monika Undo.
 3. Arutati seltsi õppevara töörühma asutamist. Juhatus täpsustab töörühma eesmärgi ning teeb liikmetele ettepanekud osalemiseks.

Info EESi juhatuse otsusest 3.04.2018

 1. Võtta EESi liikmeks Miina Leemets, Anneli Merila.

Kiri HTMi üldharidusosakonnale 27.02.2018

9 ettepanekut emakeeleolümpiaadi korralduse ja arendamise kohta.

Info EESi juhatuse otsusest 31.01.2018

 1. Võtta EESi liikmeks Mare Liiv, Tiina Õunapuu, Aita Matson, Helle Kuldsepp, Katrin Kuusk, Tiina Niin.

Info EESi juhatuse otsusest 16.01.2018

 1. Korraldada EESi kevadpäevad Tallinnas 20. ja 21. aprillil. Üldkoosolek 21. aprillil kell 13.30.
 2. Esitada keeleteo konkursile K. Ehini “Kohtumised” ning EKLi ja ETA Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse “Siuru õhtu 100”.
 3. Alustada Eesti VR 100. sünnipäeva kingituse “Minu Eestile” kogumiku toimetamist.
 4. Alustada suvekooli ette valmistavate tegevustega.  August 2018, Hiiumaa.

Info EESi juhatuse otsusest 17.09.2017

 1. Kuulutada välja konkurss “Minu Eestile” ülesannete tegemiseks.
 2. Kuulutada välja emakeeleõpetuse sõbra 2017 konkurss.
 3. Võtta EESi liikmeks Reet Klettenberg, Varje Schmidt, Reet Varik.

Info EESi juhatuse otsusest 13.06.2017. Pöördumine HTMi ja SA Innove poole

Haridus- ja Teadusministeerium
SA Innove
Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi pöördumine                                                         1. september 2017
Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi missioon on väärtustada eesti keelt ja kirjandust, nende õppimist ja õpetamist. Lisaks lähtub EES oma tegevuses visioonist, mille üheks eesmärgiks on osaleda Eesti hariduselus.

Eesti Emakeeleõpetajate Selts peab väga oluliseks korrektse eesti keele kasutamise propageerimist Eesti ühiskonnas, kus järjest enam kipuvad domineerima inglise keele mõjulised väärvormid ning eesti keele osatähtsus väheneb. Meie keel on väike ja maailma mastaabis suurt tähtsust ei oma, küll aga on see ülioluline rahvuskeelena ning eestlaste identiteedi osana.

Eelnevast lähtudes teeme haridusministeeriumile ja SA Innovele ettepaneku taastada pikaajaline traditsioon lugeda eesti keele riigieksami päeva hommikul kell 10.00 Vikerraadiost ette eksami kirjutamisülesanded.

Seda tehti aastaid pärast traditsioonilist Eesti haridusministri pöördumist eksaminandide poole eksami ees. Raadiost loeti ette kõik 10 kirjanditeemat. Eksamivormi muutumisega kaheosaliseks 2012. aastal kadus ka teemade ettelugemine, kuigi on säilinud haridusministri pöördumine.

Eksamiülesannete avaldamisega Rahvusringhäälingu kaudu saaks suurendada ühiskonna huvi eesti keele riigieksami vastu. Raadiote juures kuulaksid kirjutamisülesandeid nii kõikide kirjutajate sugulased-tuttavad, kes selle kaudu saavad oma lähedastele kaasa elada, kui ka paljud teised. Usume, et andes võimaluse raadiokuulajatele eksami teemadel kaasa mõtelda, väärtustame ja propageerime meie rahvuskeele kasutamist.

Et huvi sellise kirjutamisülesannete avalikustamise vastu on olemas, seda tõendab aastaid Vikerraadios “Keelesaadet” teinud Piret Kriivan, kelle poole paljud kuulajad on pöördunud küsimustega tänapäevase eesti keele riigieksami kohta, tänu millele sündis 14. mail 2017 just eesti keele riigieksami teemaline saade. Igal aastal pärast eesti keele riigieksamit pöörab teemale tähelepanu ka kirjutav ajakirjandus, arutledes selleaastaste ülesannete üle paljudes meediaväljaannetes.

Loomulikult ei peaks ega oleks võimalikki raadiost ette lugeda tekstiülesandeid, kuid kirjutamisülesanded, mida on neli ja mis pole pikad, on kuulamiseks ja kaasaelamiseks sobilikud. Need võiks ette lugeda pärast haridusministri pöördumist, kui eksaminandid on juba eksamiruumis ning mingit pettuse võimalust ei oleks, sest eksamitegijad näevad kohe pärast seda ülesandeid kirjalikul kujul nagunii. Kokku ei kuluks selleks rohkem kui 10 minutit, aga selle kaudu oleks võimalus jõuda paljude kuulajateni ja nii väärtustada veelgi eesti keele riigieksamit.

Eesti Emakeeleõpetajate Selts on nõus ettepaneku teostumisele igati kaasa aitama.

Info EESi juhatuse e-otsusest 16.05.2017

1. Võtta EESi liikmeks Helle-Mari Märtson.
2. Kustutada põhikirja järgi EESi liikmete hulgast
Aira Allik, Hille Alver, Irene Artma, Terje Aruoja, Ülle Ehala, Vilma Härmik, Riina Jalakas, Piret Joalaid, Helja Kirber, Kristi Koit, Anu Laidinen, Inga Laidna, Marina Laurits, Sven Maanso, Leonoore Meerja, Madis Mäemets, Eda Mänd, Tiia Niggulis, Sirje Nootre, Tiia Oidram, Helen Ojamets, Luule Oppi, Ingrid Palm, Sirje Parrol, Katre Pelisaar, Kaire Pihelgas, Monika Piirimäe, Helin Puksand, Rutt Raigla, Kristi Reineberg, Liivi Reinert, Inga Reinumägi, Katrin Roodla, Erika Rummel, Esta Salmistu-Vaas, Age Salo, Kristi Siirman, Ülle Sillamäe, Marit Tarkin, Aili Tarvo, Mari Teinemaa, Meeri Tuul, Kristina Ude, Inga Uusmaa, Kristel Vahtra, Elle Vaimann, Anna Vaimel, Eliis Valdma, Inge Vallandi, Liivi Vassar, Anu Vau, Pille Veber, Kristina Veidenbaum, Eveli Veske, Maarika Veski, Kerstin Vessik, Ülle Vihm, Maaja Vilipõld, Taimi Vilta, Sirle Võtti, Reet Õunap.

Juhatuse kiri Eesti õpetajate aineühendustele emakeelepäeval 14.03.2017

Head kolleegid Eesti õpetajate aineühendustest!

Tervitame teid tänase emakeelepäeva puhul! 

Iga õpetaja on keeleõpetaja, seetõttu usume, et kõikides tundides arendatakse aineteadmiste kõrval ka  emakeeleoskust. Aitäh teile! 

Aineühendustel on suurepärane võimalus haridus- ja teadusministri määruse järgi uusi õpikuid retsenseerida. Kahjuks on õpikute tekstid sageli keerulise sõnastuse ning pikkade lohisevate lausetega, arvestamata eakohasuse ja lihtsa keele soovitust. Pidagem silmas, et õpiteksti peavad mõistma ka keelekümblusklasside õpilased, kes õpivad eestikeelsete õpikute järgi. Tegevõpetajast retsensent tunneb hästi koolielu tegelikkust, märkab ebakohti ning oskab muu hulgas anda häid soovitusi õpikukeele paremaks muutmiseks. Koos teeme õpikute tekstid paremaks ja õppimise lihtsamaks!

Head emakeelepäeva!

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatus

Info EESi juhatuse e-otsusest 8.02.2017

 1. Seltsi liikmemaksu arvestatakse lineaarselt – iga uus makse lisatakse perioodile (aastale), mille eest on viimati tasutud. Täpne infot liikmemaksu kohta on leitav seltsi kodulehelt alamrubriigist “Liikmed”.

Info EESi juhatuse e-otsusest 29.01.2017

 1. Võtta seltsi liikmeks Jüri Kaugerand, Terje Truska, Mari-Mall Feldschmidt ja Veiko Klaan.
 2. Kustutada seltsi liikmete nimekirjast avalduse alusel Kadri Kivirand ja Raine Marton.

Info juhatuse koosolekust 17.12.2016

 1. Korraldada seltsi kevadpäevad “Keele- ja kirjanduskatsed lõimingulaboris” 24.-25. märtsil 2017 Haapsalus, peakorraldajaks Monika Undo. Kevadpäevade kulud kaetakse “Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu” projekti toetusega.

Info EESi juhatuse otsusest 16.09.2016

 1. Algatada kirjutamisvõistlus “Minu Eestile”, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Tähtaeg 24.02.2017.
 2. Kuulutada välja aunimetuse “Emakeeleõpetuse sõber” 2016 kandidaatide esitamine.
 3. Esitada Innovele taotlusvooru “Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu” projekt 2017. a kevadpäevade korraldamise toetuseks.
 4. Võtta seltsi liikmeks Hele Liiv-Tellmann (Tallinna Teeninduskool).

Info EESi juhatuse otsusest 26.06.2016

 1. Vaadata üle liikmete põhikirjaline kohustus liikmemaksude tasumisest ja kustutada pärast hoiatust liikmete nimekirjast inimesed, kes pole tasunud liikmemaksu pärast 2011. aastat.
 2. Jätkata riigieksami töörühma tegevust, juhiks on Anu Kell.
 3. Korraldada seltsi sügispävad 11. ja 12. novembril 2016 Tartus Eesti Rahva Muuseumis.
 4. Võtta seltsi liikmeks Leelo Valgma, Tiia Vainula, Averonika Beekmann ja Maris Põkka.

Info EESi üldkoosoleku otsusest 9.04.2016

Valida EESi juhatuse liikmeteks Kaja Sarapuu (esimees), Ivika Hein, Triin Toome-Hosman, Anu Kell ja Monika Undo. Juhatuse otsustas ülesanded jagada juhatuse liikmete vahel võrdselt.

Info EESi juhatuse otsusest 3.03.2016

 1. Võtta seltsi liikmeks Teele Liisi Szava-Kovats, Maarja Valk ja Eva Pedaja.
 2. Käsitleda seltsi liikme Eva Pedaja pöördumist.

Info EESi juhatuse otsusest 15.01.2016

 1. Korraldada kevadpäevad 8.-9.04.2016 Tallinnas koostöös Tallinna raamatumessiga.
 2. Kutsuda kokku seltsi korraline üldkoosolek 9.04.2016 kell 13 Tallinnas rahvusraamatukogu väikeses saalis.

Info EESi juhatuse otsusest 24.10.2015

 1. EESi juhatus otsustas, et „Emakeeleõpetuse sõbra” tiitel omistatakse 2015. aastal Fred Jüssile. Aunimetus antakse üle 30. oktoobril 2015 Pärnus EESi sügisestel koolituspäevadel.

Info EESi juhatuse otsusest 23.09.2015

 1. Korraldada sügispäevad Pärnus 30.-31.10.2015 pealkirjaga “Loodud lood”. Sügispäevad maksumuseks määrata 75 eurot.
 2. Määrata EESi esindajaks Keelenõukogus Aime Klandorf.
 3. Korraldada 2016. a kevadpäevad 8. ja 9. aprillil Tallinnas Rahvusraamatukogus.
 4. Võtta EESi liikmeks Tiiu Kirsimäe Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumist.

Info EESi juhatuse otsusest 5.09.2015

 1. EESi esindajad osalevad Teadlaste Maja koosolekul 9.09.2015 EKI toetuseks.
 2. Võtta EESi liikmeks Anu Pedaja-Ansen Valtu Põhikoolist, Merike Kallas Käina Koolist, Merike Haas Tori Põhikoolist.

EESi juhatuse suveseminar 7.07.2015

Info EESi juhatuse otsusest 17.04.2015

 1. Suvekooli sel aastal ei toimu. Hakkame planeerima 2016. aasta suvekooli.
 2. Püüame taaselustada seltsi suvereisi traditsiooni. Õppereis Helsinkisse ja Stockholmi toimub 27.06-1.07.2015.
 3. Juhatuse planeerimisseminar toimub juulis 2015. Saadetakse kutsed.
 4. Sügispäevad planeerime 30.-31. oktoobriks 2015 Pärnusse.
 5. 2016. aasta kevadpäevad toimuvad Tallinnas ja on seotud Tallinna raamatumessiga.

Info EESi juhatuse otsusest

 1. Võtta EESi liikmeks Maigi Vija Tartu Ülikoolist, Mari-Vivian Laht Kiltsi Põhikoolist ja Mare Lillak Elva Gümnaasiumnist.

Info EESi juhatuse otsusest 16.01.2015

 1. Teha koostööd HTMiga 2014. aasta keeleteo väljaselgitamisl ja emakeelepäeva tähistamisel.
 2. Korraldada seltsi kevadpäevad märtsis 2015 Vastseliinas.

Info EESi juhatuse otsusest

 1. Võtta EESi liikmeks Riita Järve Viimsi Koolist ja Katrin Raidma Tartu Karlova Koolist.

Info EESi juhatuse otsusest 25.10.2014

 1. Määrata emakeeleõpetuse sõbraks 2014 Märt Treier.
 2. Võtta EESi liikmeks Maret Järveots Läänemaa Ühisgümnaasiumist, Eve-Mall Kirt Valga Põhikoolist ja Annika Laaniste Tartu Aleksander Puškini Koolist.

Info EESi juhatuse otsusest 29.09.2014

 1. Korraldada EESi sügispäevad ja 25. sünnipäeva tähistamineTallinnas 7. ja 8. novembril. Peakorraldakas Epp Priimägi.
 2. Korraldada Hooandja kaudu võimalusel aastaraamatu ja sügispäevade jaoks annetuste kogumine.
 3. Anda sügispäevadeks välja seltsi 6. aastaraamat, koostajaks-toimetajaks Piret Joalaid.
 4. Kuulutada välja võistus “Reeglipeitus”.
 5. Tellida sügispäevadeks seltsi sümboolikaga reklaamkingitusi.

Info EESi juhatuse otsusest 4. 05.2014

 1. Juhatuse ülesanded jagati järgmiselt: esimees Kaja Sarapuu, aseesimees Aime Klandorf, protokollid ja liikmete arvestus Merle Pindmaa, koolitustegevus Epp Priimägi, suhted ja kirjavahetus Anu Petermann.
 2. Otsustati kokku kutsuda laiendatud juhatuse koosolek-planeerimisseminar juunis 2014.
 3. Otsustati tähistada novembris 2014 EESi 25. sünnipäeva.
 4. Otsustati välja anda uus aastaraamat ja metoodiline materjal.
 5. Võtta EESi liikmeks Kersti Lepajõe ja Anna Vaimel.

Info EESi üldkoosoleku otsusest 5.04.2014

 1. Üldkoosolek kinnitas juhatuse esimehe Aime Klandorfi ja revisjonikomisjoni esimehe Merle Raidma aruanded.
 2. Toimus uue juhatuse valimine

Häältelugemise komisjon: Krista Mägi, Pille-Riin Pukk, Piibe Leiger

Esitati juhatuse liikmete kandidaadid:

Aime Klandorf

Kaja Sarapuu

Epp Priimägi

Dea Proode

Merle Pindmaa

Anu Petermann

Terje Varul

Ene Toomsalu

 1. Salajase hääletamise tulemusel valiti uus juhatus:

Aime Klandorf

Kaja Sarapuu

Epp Priimägi

Merle Pindmaa

Anu Petermann

 1. Valiti uus revisjonikomisjon:

Merle Raidma

Kristi Pettai

Sirje Pärn

Info EESi juhatuse otsusest 20.02.2014

 1. Otsustati korraldada seltsi kevadpäevad  4.-5. aprillil Rahvusraamatukogus koostöös Eesti Kirjastuste Liiduga lugemise teemal.

Info EESi juhatuse otsusest 7.12.2013

 1. Otsustati võtta EESi liikmeks Merilin Aruvee Talinna Ülikoolist, Berit Vari Peetri Lasteaed-Põhikoolist, Eve Tapp Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolist.

Info EESi juhatuse otsusest 2.11.2013

 1. Otsustati korraldada seltsi kevadpäevad 4.-5. aprillil 2014 Tallinnas.
 2. Otsustati koostada avalik pöördumine, mis selgitaks plaanitava (emakeele)õpetaja ametijuhendi ümberkujundamisega kaasnevaid probleeme.

Info EESi juhatuse e-otsusest 4.10.2013

 1. Võtta EESi liikmeks Meeri Tuul.

Info EESi juhatuse otsusest 20.09.2013

 1. Otsustati korraldada seltsi sügispäevad 1.-2. novembril 2013 Viljandis. Peakorraldaja Epp Priimägi.
 2. Arutati seltsi aunimetuse “Emakeeleõpetuse sõber” kandidaatide üle ja tehti ettepanek esitada 2013. aasta emakeeleõpetuse sõbra tiitlile president Toomas Hendrik Ilves tema emakeelesõbraliku tegevuse eest. Juhatus ootab arvamusi ja ettepanekuid e-aadressile info@eeselts.edu.ee või seltsi listis.

Info EESi juhatuse otsusest

 1. Võtta EESi liikmeks Marlen Pruunlep, Maris Raudsepp, Anita Arst ja Kristina Veidenbaum.

Info EESi juhatuse otsusest 4.01.2013

 1. Kevadpäevad toimuvad 5.-6. aprillil Tartus, teemaks õigekeelsus. Tööpealkiri “Õige keel ja õigekeel”.
 2. Võtta EESi liikmeks Kaia Kalliver, Vilma Härmik.

Info EESi juhatuse otsusest 14.09.2012

 1. EESi sügispäevad toimuvad Tallinnas 2.-3. novembril 2012. Teemaks uue ainekava rakendamise küsimused. 3. nov Underi-Tuglase keskuses.
 2. Muuta mittetöötavate pensionäride liikmemaksu tasumise korda: mittetöötavad pensionärid ei pea alates 2013. aastast EESi liikmemaksu tasuma.
 3. Võtta EESi liikmeks Maarika Müürsepp, Ingrid Palm, Aili Jaaniso, Riina Prauklin.

Info EESi juhatuse otsusest 28.02.2012

EES loobub osalemast riikliku õppekava rakendamisega seotud ainealaste hinnangute koostamise töörühmas. Otsus.

Info EESi juhatuse otsusest 04.01.2012

 1. EESi 2012. aasta tööplaan:

1) koolitajate seminar 28.01.2012 Tartus Tampere majas. Kutsed saadetakse nimeliselt.
2) kevadpäevad 30.-31.03.2012, üldteema on meedia, e-luger;
3) suvekool augustis 2012, teema on kirjandus ja muusika, peaesineja Airi Liimets;
4) sügispäevade teema on õppekava rakendamise probleemid;

 1. Võtta EESi liikmeks Anneliis Liblik.

Info EESi juhatuse otsusest

 1. Võtta EESi liikmeks Triinu Laar, Anu Laidinen, Esta Salmistu-Vaas, Monika Undo.

Info EESi juhatuse otsusest 24.10.2011

 1. Anda Emakeeleõpetuse sõbra aunimetus Mari Tarandile.
 2. Töötada välja uue riigieksami toimumisega seotud küsimuste kohta õiguskantsleri poole pöördumise tekst.
 3. Võtta EESi liikmeks Helen Ojamets.

Info EESi juhatuse otsusest 22.09.2011

Võtta EESi liikmeks Maarja Vilipõld, Indrek Birkan, Tiia Oidram, Maarika Veski, Riina Jalakas, Merle Kaldjärv ja Katrin Roodla.

EESi juhatuse liikmed osalevad 2011. a septembrist kuni 2012. veebruarini pedagoogide võrgustike juhtimise koolitusel ja jätkukoolitusel (5 moodulit).

Juhatuse lahtise koosoleku memo 19.02.2011.

Info juhatuse otsuse kohta

Uued liikmed 2011: Leonoore Meerja, Monika Piirimäe, Mari Jaanus, Linda Püssa, Elle Vaimann.

Info EESi juhatuse otsusest 15.01.2011

 1. Kutsuda kokku juhatuse lahtine koosolek 19.02.2011 Tartus.
  2. Korraldada kevadpäevad 1.-2.04.2011 Tallinnas.
  3. Esitada Keeleteo kandidaadiks seltsi poolt lugemisaasta koordinaator Krista Ojasaar.
  4. Võtta EESii liikmeks Kerstin Vessik, Asta Hiiesalu, Riina Trankmann, Ave Oja.

EESi liikmete hulgast on 30.12.2010 EESi põhikirja järgi kustutatudAunapuu, Tiiu-Kai; Eenlaid, Kaja; Ehala, Martin; Gottlob, Linda; Ilves, Rita; Jaago, Maie; Jaup, Sirje; Kariis, Ene-Reet; Kesküla, Vaike; Kiigemägi, Kristel; Kiik, Elle-Vaike;Kreinin,Vaike-Reet; Kreisman, Sirje; Kruus, Tiiu; Kubinyi,Leila; Kukk, Heli; Kungus, Tiiu ; Künnap, Välja; Lehismets, Tiia; Luts, Carmen; Lõhmus, Küllike; Musto, Aigi; Mänd, Eda; Mändmets, Lea; Ojamaa, Merike; Ojat, Heli; Pchelovodova, Nadezda; Peet, Regina; Pert, Triinu; Puusepp, Lembi ; Pütsepp, Sirje; Raidma, Katrin; Rannaste, Kirsi; Reier, Reet; Riisenberg, Rita; Räppo, Urve; Saia, Külli; Salmistu-Vaas,Esta; Sersant, Juta; Siil, Lemme ; Sillamäe, Ülle ; Tikka, Urve; Ustav, Evi-Anne;; Vahtra, Piret; Vaiksoo, Jaanus; Välba, Mari.

EESi juhatuse 3 liiget osalevad 2010. a septembrist kuni 2011. veebruarini pedagoogide võrgustike juhtimise koolitusel.

Info EESi juhatuse otsusest 23.09.2010

1. Korrastada seltsi liikmete nimekirja. Listikiri.

2. Korraldada põhikirja muutmise toetushääletus. Nõusolek.

3. Koostada  järelepärimine riigieksamiarenduse kohta HTMile.

4. Korraldada “Kirjandustund kirjanikuga” jätkuprojekt.

5. Võtta EESi liikmeks Inga Laidna.

Juhatuse e-hääletus 24.08.2010

 1. Võtta vastu EESi liikmeks Anu Vau, Terje Aruoja, Küllike Podnek.

Info EESi juhatuse otsusest 11.08.2010

 1. ENKO juhatuse nõudel lubada ENKOl eralduda EESist, kui esitatakse ENKO üldkoosoleku otsus tegevuse ja koostöölepingu lõpetamise kohta. Mitte lubada edaspidi kasutada nime “Eesti Noorte Keeleorganisatsioon”. kuna see kuulub EESile.
  2. Kuulutada välja lugemisaasta õppereis Mihhailovskojesse 8.-10.10.2010.
  3. Võtta EESi liikmeks Anne Kivimäe.

Juhatuse e-hääletus 22.06.2010

Võtta vastu EESi liikmeks Marit Tarkin ja Age Salo.

Info EESi juhatuse otsusest 15.05.2010

1. Seltsi koolituspäevade plaan:
sügispäevad 5.-6. nov 2010 Tartus, teemaks Eesti lugev maailma, lugev eestlane;
kevadpäevad 1.-2. aprill 2011 Tallinnas, teemaks eurokeel, Euroopa keelenõuded, keele loovus;
sügispäevad 2011 Jõhvis Amadeuses, teemaks Eesti Film 100.
2. Esitada revisjonikomisjoni 2008-2009 aruanne sügispäevadel 2010.
3. Seltsi liikmeks vastu võtta Nelle Nurmela.

Info EESi juhatuse otsusest 9.04.2010

1. EESi juhatuse esimeheks valiti Kaja Sarapuu, aseesimeheks Aime Klandorf.
2. Võtta EESi liikmeks Triin Toome-Hosman, Eveli Soika, Merle Ojamets, Reet Õunap, Kärt Kask, Ülle Ehala, Siiri Meidla ja Aidi Vallik.

Info EESi juhatuse otsusest 14.03.2010

 1. Pöörduda HTMi ja REKKi poole ettepanekuga muuta põhikooli eesti keele lõpueksami aega. Loe pöördumist.
  2. Teha REKKile ettepanek korraldada aprillis-mais teadepäev uue eesti keele õppekava rakendamise kohta.
  3. Võtta EESi liikmeks Küllike Kütimets.

Info EESi juhatuse otsusest 11.12.2009

1. Maksta välja 2010. a emakeeleolümpiaadi maakonnavoorude toetused 6500 krooni avaldused esitanud seltsi liikmetele.
2. Teha järelepärimine HTMile gümnaasiumi eesti keele riigieksami arenduse kohta.
3. Planeerida seltsi aruandlus-valimiskoosolek ja kevadpäevad 9.-10. aprilliks 2010 Haapsalus. Teha listiarutelu osalemise kohta.
4. Võtta vastu EESi liikmeks Ivi Eiche ja Anu Rooseniit.

Info EESi juhatuse otsusest 28.10.2009

 1. Võtta vastu EESi liikmeks Pille-Riin Pukk, Merike Mäemets ja Sven Maanso.
  2. Omistada „Emakeeleõpetuse sõbra” tiitel  Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanikule Kaja Kärnerile, kes on oma põhjaliku, asjatundliku, ausa ja südamega tehtud töö kaudu väärtustanud hea eesti keele kasutust ja emakeeleõpetust.
  Aunimetus antakse üle 6. novembril 2009 Eesti Draamateatris EESi 20. aastapäeva tähistaval konverentsil „Tulevikku vaatav eesti keele õpetus”.

Info EESi juhatuse otsusest 17.04.2009

 1. Võtta vastu EESi liikmeks Marina Laurits, Ene Kurme ja Eve Kärsna.

Info EESi juhatuse otsusest 14.02.2009

 1. Võtta vastu EESi liikmeks Taimi Vilta, Kristina Ude, Annela Tohv, Rita Riisenberg, Aigi Mutso, Tiiu Heldema ja Tiiu Kungus.

Info EESi juhatuse koosoleku kohta 17.01.2009

 1. Maksta välja 2009. a emakeeleolümpiaadi maakonnavoorude toetused avaldused esitanud seltsi liikmetele. Pärnu maakonnale maksta vastavalt läbirääkimistele välja 5000 krooni.
  2. Kinnitada seltsi toimetistena välja antud metoodikakogumiku “Tervikteoste käsitlemine põhikoolis” hinnaks 90 krooni,
  olenemata kättetoimetamise viisist.

Juhatuse e-hääletus 22.12.2008

Võtta vastu EESi liikmeks Anne Tammaru, Ene Hiietam, Margarita Kuusmaa.

Info EESi juhatuse otsusest 08.11.2008

Võtta vastu EESi liikmeks Dea Proode, Külliki Kaju, Sanne Haab, Mare Viks, Aima Napa, Eliis Valdma, Pille Veber, Iri Reile.

Info EESi juhatuse koosoleku kohta 07.08.2008

 1. ENKO suvelaager lükata edasi 2008. aasta septembri lõppu.
  2. Võtta vastu EESi liikmeks Inga Reinumägi, Mari-Mall Feldschmidt, Tiit Kessel, Raine Linnas, Koidu Pettai, Reet Aule, Tiia Tondi.

Info EESi juhatuse koosoleku kohta 16.05.2008

 1. Sügisesed koolituspäevad toimuvad Tallinnas II õppeveerandi esimesel reedel-laupäeval. See on seltsi 20. juubeliaasta avaüritus. Kevadpäevad 2009 planeeritakse korraldada Põlvas.
  2. Korraldada Eesti VR 90. sünnipäeva puhul Viljandis tänuüritus seltsi vanematele liikmetele.
  3. Vahendite olemasolul korraldada 2008-2009 juubeliüritusi maakondades.

EESi seisukoht kavandatava gümnaasiumi lõpueksami kohta

EES kujundas oma eitava seisukoha osaoskuste testi kohta  gümnaasiumi lõpueksamina juba 2002. ja 2004. aastal, kui see idee arutusele pandi. EESi viimane seisukoht eesti keele riigieksami suhtes kujundati üldkoosolekutel 10.11.2007 ja 29.03.2008. 2007. aasta küsitlus seltsi liikmete hulgas kinnitab taas, et 96% õpetajaist peab otstarbekaks eksamivormiks arutlevat tervikteksti (kirjandit).

EES peab eksamivormi muutmist võimalikuks ainult siis, kui muutused on põhjendatud ja ette valmistatud.  Teatavasti ei ole  läbi viidud uuringuid ega analüüse, mis kinnitaksid muutuste vajalikkust, ei ole esitatud tõsiselt võetavaid argumente osaoskuste testi võimaliku paremuse kohta. EES peab enne muudatuste kehtestamist seadusandlike aktidega tingimatult vajalikuks laiapõhjalist arutelu, eksamivormi küllaldast katsetamist, katsetulemuste analüüsi, õppekirjanduse täiendamist, õpetajate täiendkoolitust.

EES taunib eesti keele riigieksami arendamise senist praktikat, mis toimub kiirustades, kitsas ringis ja avalikkuse eest varjatult.  EES ei jaga kaasvastutust eesti keele riigieksami arendamise töörühma otsuste eest.

09.04.2008
EESi juhatus

LISA

Kordame olulisemat juba varem esitatud põhjendustest, miks peame kirjandit õigustud eksamivormiks.

1. Kirjand kui eksamivorm vastab kõige paremini õppekava üldeesmärkidele. Kooli lõpetajale on vajalik arutlusoskus, iseseisev mõtlemine, probleemide nägemise ja lahendamise oskus, analüüs, süntees, võrdlemine, argumenteerimine jms. Kirjand on peaaegu ainus riigieksam, mis väärtustab inimese iseseisvat mõtlemist, maailmast arusaamist. Teistegi ainete riigieksami testidesse on lisatud esseelaadseid osi, arutlusi (nt ajalugu, bioloogia) s.t arendatud loovuse suunas. Kirjandi asendamine testiga väljendab aga vastupidist suunda. Millega seda põhjendatakse?

2. Kirjandi eeliseks on kompaktsus – üks töö mõõdab kõiki osaoskusi.Kirjand näitab keeleoskust piisavalt, pole mingit vajadust eraldi kontrollida. Me ei õpeta ju keelt kui asja iseeneses, vaid ju vahendit kasutamiseks. Osaoskuste eksam mõõdab täiesti selgelt teadmisi, mitte keelkasutust, samas õppekavas seab esiplaanile  oskuse keelt kasutada. Oskus vältida kriitilisi keelendeid või neid teatmikest järele vaadata on olulisem kui õigekeelsuse fetišeerimine. Lootus, et keeletesti mõjul keeleoskus paraneb, on asjatu. Põhikooli õpilaste  keeleoskus ei ole  testi mõjul paranenud. Paraku pole analüüsitud/uuritud kehva keeleoskuse põhjusi (tundide arvu vähenemine, keele ja kirjanduse liitmine, kehv õppekirjandus, ebasoodne keelekeskkond, õpetajate põhi- ja täiendkoolitus, metoodiline abi jne).  Eksamivormi muutusega peidetakse põhjused küll ära, aga ei kõrvaldata neid.

3. Osaoskuste eksam ei välista hindamise subjektiivsust. Keele variatiivsus ja tekstide tõlgendamisvõimaluste paljusus ei võimalda valida üheselt mõistetavaid tekste ega koostada ülesandeid nii, et  võimalike vastuste loend oleks ammendav või neid saab lugeda ühemõtteliselt  õigeks või valeks. Põhikooli lugemis-, aga ka keeleülesanded  on igal aastal põhjustanud vaidlusi. Oleks kahetsusväärne, kui see hakkaks korduma gümnaasiumi lõpueksamil, kus saavutatavate punktide arv oluliselt tähtsam. Eksamikirjandi hindamisjuhend on aastate jooksul täiustunud ja võimaldab järjest täpsemalt ning objektiivsemalt hinnata.

4. Eksamivorm mõjutab õppeprotsessi. Kirjandiks valmistumine on teadlik töö kompositsiooni, stiili ja keelega ning võimaldab suurepäraselt arendad kõiki osaoskusi, lisaks arutlemisoskust. Tuleks mõelda sellele, kuidas eksamikirjandite analüüsile toetudes parandada õpetamise metoodikat, anda sisulisi nõuandeid, levitada häid kogemusi. Kui osaoskuste elemendid tulevad eksamile, siis väheneb arutlusoskuse arendamine, tunnis keskendutakse enam drillimisele, erandite harjutamisele, eesti keele tund muutub enam grammatika ja ortograafia tuupimiseks, Lisandub ennustamatus: keegi ei tea, mida ja kuidas sel aastal eksamil tahetakse. Ühtlasi tähendab see õpetaja loomingulise vabaduse piiramist (koolide õppekavad on ju üsna erinevad).

5. Kirjand selekteerib välja tipud.  Kirjandi põhjal on võimalik välja valida need, kes on loovamad ja parema eneseväljendusega. Osaoskuste eksamil ei pruugi loovad ja isikupärased mõtlejad lihtsalt püüdlikest õppijatest tulemuste poolest erineda. Osaoskuste eksam mõõdab usinat õppimist. Seega peaksid kõrgkoolid eksamina eelistama kirjandit, mis selekteerib paremini kui osaoskuste eksam välja ülikooliõpinguteks sobiva kontingendi.

6. Kirjand on kultuurifenomen. Traditsioonide tähtsust, eriti väikerahva puhul, ei tohiks alahinnata. Küpsuskirjandi traditsiooni muutmine ei ole piisavalt põhjendatud, osaoskuste eksamist loodetav kasu ei ole nii ilmselge, et tasuks muudatuse ettevõtmist. Kahju võib aga osutuda tunduvalt suuremaks, kui prognoosida osatakse.

Juhatuse e-hääletus 16.03.2008

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatus volitab seltsi liiget Piret Järvelat esindama EESi Haridus- ja Teadusministeeriumi eesti keele riigieksami arendamise töörühmas.

Info EESi juhatuse koosoleku kohta 29.02.2008

1.    Kuigi haridusminister kinnitas, et muutusi riigieksami korralduses ei toimu, on REKKi kodulehel eksami eristuskiri, milles teatatakse, et neli teemat kümnest on kommenteeritud. EES on seisukohal, et kõik muutused peavad olema põhjendatud ning gümnaasiumisse astuja peab teadma 10. klassis, milline on tema 12. klassi lõpueksami vorm.
Saadetakse ministrile taaskord küsimus riigieksami vormi kohta. EESi juhatuse seisukoht: mitte muuta eksamit 2008. aastal.

2.    Haridusministeeriumi keeleosakond koordineerib riigieksami arendust ning on moodustanud vastava töörühma. Töörühma kutsutud EESi liikmed ei esinda seltsi, kuna HTM pole palunud neid volitada.

3.    Avalikustatud uue õppekava lähteülesanne sätestab kirjanduse õpetamise alates 7. klassist. EES on jätkuvalt (1996. aastast) seisukohal, et kirjanduse õpetamist tuleb alustada 5. klassist. Saadetakse ministrile ettepanek mitte sätestada eelnõu punktis 4.4  kirjanduse õppimise algust.

4.    Esitada teiseks riikliku atesteerimiskomisjoni eesti keele ja kirjanduse eksperdiks Aime Klandorf.

5.    Võtta vastu EESi liikmeteks Sirle Savila, Eve Laur, Aili Meier, Kristel Vahtra.

Ministri vastus 1., 2., 3., 4. lehekülg.

Info EESi juhatuse koosoleku kohta 14.12.2007

 1. Saadetakse pöördumine haridusministrile ja REKKi üldhariduse õppekavade ja eksamite osakonnale, kus

palutakse kiiresti teavitada kõiki emakeeleõpetajaid, kas kavatsetakse teha muudatusi emakeele riigieksamis 26.04.2008 ja millised need sel juhul on;

tehakse ettepanek korraldada riigieksami parandajatele õppepäev.

EES on jätkuvalt seisukohal, et riikliku emakeeleeksami muutmine saab toimuda vaid pärast süsteemset ettevalmistust.

Loe ministri vastust.

 1. Kevadised koolituspäevad toimuvad 28.-29. märtsil 2008 Jõgeval, teemaks luule käsitlemine koolis.
 2. 2008. aasta suveekskursioon on Karjalasse.
 3. Riikliku atesteerimiskomisjoni eesti keele ja kirjanduse eksperdiks määrata alates 01.01.08 Hille Alver.
 4. EESi esindajaks üleriigilises eesti keele ja kirjanduse ainenõukogus määrata Piret Järvela.
 5. Võtta vastu EESi liikmeteks Tiia Niggulis, Kristi Siirman, Ester Allas, Madis Mäemets, Nadezda Pchelovodova, Silvia Mälksoo, Mirli Isak, Katre Pelisaar, Jana Kübar, Urve Toompuu, Kristi Pettai ja Inga Uusmaa.

Info EESi juhatuse koosoleku kohta 24.11.07

1. EESi juhatuse esimeheks valiti Kaja Sarapuu, aseesimeheks Piibe Leiger.

Juhatuse töövaldkonnad jaotati järgmiselt:

Kaja Sarapuu põhikirjalised ülesanded, dokumentatsioon, infovahendamine, koduleht
Piibe Leiger suhtlemine Eesti-siseste asutuste ja organisatsioonidega
Ivika Hein välissuhtlus
Edward Kess koolitus, õpilaste keeleorganisatsioon
Krista Mägi organisatsiooni areng
Kristi Pettai projektid
Sirje Pärn liikmemaksud, info seltsi liikmete kohta

2.      Uuendatakse seltsi kodulehekülge, loomisel on avatud praktikakogukond.

Kodulehe foorum (arutelu) on avatud ainult seltsi liikmetele, arutelus osaletakse oma õigete nimedega, mitte kasutajanime all. Kodulehele saab materjali (info, õppematerjalid jms) esitada seltsi juhatuse kaudu (info@eeselts.ee), loodavale avatud kogukonnalehele igaüks ise.