Lugemisaasta uudised

Oru Põhikoolis toimus detsembrikuus raamatute kogumine kooli raamatukogule.

Haapsalu Gümnaasiumi lugemisaasta üritused:  laste joonistatud ekslibriste näitus; etlus- ja omaloomingukonkurss; raamatu ja roosi päev, mil kõik klassid kinkisid kooli raamatukogule raamatu(d) ja said vastukingiks isetehtud roosi; kohtumine kirjanik A.Kivirähkiga, lugemisvõistlus ja kõnevõistlus, kirjanduslik karneval.

 1. oktoobril Tartu Emajõe Koolis Leelo Tungla “kirjandustund kirjanikuga”.

Tallinna Ühisgümnaasiumis toimus lugemisaasta raames lustlik võistlusmäng Eduard Vilde teemadel ja kohtumine kirjanik Lehte Hainsaluga.

Tallinna 37. Keskkoolis tegid kirjandus ja geograafia ühise
lugemisaastaprojekti Petrone Printi raamatusarjaga “Minu …”.
Õpilased lugesid erinevaid reisiraamatuid, tegid kirjandustunnis
ettekandeid, koostasid geograafias loetud riigi kohta õpimapi.
Projekt sai Tallinna haridusameti 2010. aasta innovaatilise teo auhinna.

 1. juunil Rapla Ühisgümnaasiumis Aidi Valliku, Kristiina Ehini ja Ketlin Priilinna “kirjandustund kirjanikuga”.
 1. juunil Tallinna Ristiku Põhikoolis Doris Kareva “kirjandustund kirjanikuga”.
 1. mail Gustav Adolfi Gümnaasiumis Karl Martin Sinijärve ja Jürgen Rooste “kirjandustund kirjanikuga”.
 1. mail Tsirguliina Keskkoolis Heiki Vilepi “kirjandustund kirjanikuga”.
 1. mail Kabala LPs Heiki Vilepi “kirjandustund kirjanikuga”.
 1. mail Paide Kutshariduskeskuses Contra ja Jaan Pehki “kirjandustund kirjanikuga”.
 1. mail Tallinna Üldgümnaasiumis Jaanus Vaiksoo “kirjandustund kirjanikuga”.
 1. mail Tallinna 37. Keskkoolis Peeter Sauteri “kirjandustund kirjanikuga”.
 1. mail Tartu M. Härma Gümnaasiumis Karl Martin Sinijärve ja Jürgen Rooste “kirjandustund kirjanikuga”.
 1. mail Oru Põhikoolis Ketlin Priilinna ja Birk Rohelennu “kirjandustund kirjanikuga”.
 1. mail Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis Kristiina Ehini ja Andres Ehini “kirjandustund kirjanikuga”.
 1. mail Koeru Keskkoolis Aidi Valliku “kirjandustund kirjanikuga”.
 1. mail Loksa I Keskkoolis Aidi Valliku “kirjandustund kirjanikuga”.
 1. mail Aidi Vallik  Laagri koolis projektiga “Lugeda on mõnus”  esines
  Tõrvast, Kilingi-Nõmmest, Viljandist, Tartust, Kadrinast ja
  Tallinnast kohale tulnud lugemishuvilistele lastele.
 1. mail Tori Põhikoolis Kristiina Kass Nokelaineni “kirjandustund kirjanikuga”.
 1. aprillil Albu Põhikoolis Jaanus Vaiksoo “kirjandustund kirjanikuga”.
 1. aprillil Nõo Reaalgümnaasiumis Andres Ehini “kirjandustund kirjanikuga”.
 1. aprillil Võru koolides Andres Ehini “kirjandustund kirjanikuga”.
 1. aprillil käis Aidi Vallik  Loksal ja Kadrinas raamatubussi Katariina Jee tuuril,  kus kõigi teiste raamatute hulgas müügil ka MTÜ Lugu-Loo raamatud.  Katariina Jee bussiretk on kirjandusfestivali Prima Vista üks osa.
 1. aprillil esines Aidi Vallik  Kanepi Gümnaasiumis ja Põlva 
  Ühisgümnaasiumis.
 1. aprillil oli Aidi Vallik Haapsalus Iloni Imedemaal esinemas Eesti 
  Emakeeleõpetaja Seltsi liikmetele.
 1. aprillil esines Aidi Vallik  Laagri koolis.
 1. aprillil Kunda ÜGs kolme kooli konverents; esineb ajakirjanik ja luuletaja Sulev Oll teemal “Ütle, mida sa loed, ja ma ütlen, kes sa oled”.
 2. aprillil tuleb Jõhvi gümnaasiumisse külla Jan Kaus.
 1. aprillil külastas Kiili kooli “kirjandustund kirjanikuga” raames Margus Konnula.

Aprilli 1. nädal  Nõo RG raamatukogus eriliste raamatute näitus

 1. aprillil Tamsalu Gümnaasiumi 5. teatripäev
 1. märtsil Kadrina rahvamajas Kadrina kooli teatripäev. Täpsem kava kooli kodulehe märtsikuu uudistes (http://kadrina.edu.ee) .
 1. märtsil Gustav Adolfi Gümnaasiumis Andrei Hvostovi “kirjandustund kirjanikuga”.

30.märtsil Jõhvi gümnaasiumis Oma Lava poeetiline teater

 1. märtsil Juuru Gümnaasiumis algas lugemisnädal. Õpetajad lugesid ette lemmikraamatut. Õpilased tutvustavad oma lemmikraamatut kirjandustundides.
 2. märts Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õpetajad tähistasid lugemisaastat metoodilise konverentsiga “Loeme targalt ja mõnuga”.
  Vaata http://www.rvg.edu.ee/www/uus/index.php?id=436&keel=ee

19.märtsil oli Tarvastu Gümnaasiumis  eriline ja põnev-õpilased ja õpetajad tulid kooli mõne kirjandusteose tegelase kostüümis. Oli väga lõbus veerandi viimane päev.

 1. märtsil Tartu Karlova Gümnaasiumis emakeelepäeva ja lugemisaasta tähistamine. Info Postipoisis.
 1. märtsil esines Aidi Vallik  Paikuse Põhikoolis ja Pärnu Keskraamatukogus.
 1. märtsil Kadrina Keskkooli 9. – 12. klasside emakeelekonverents õpilasettekannetega. Peaettekanne külaliselt Loone Otsalt. Kulminatsiooniks pärimusteatri Loomine etendus “Carmen Alexandrinum” kohalikus kirikus meie kunagisest kirikuõpetajast Reiner Brocmannist.

18.märtsil on Jõhvi Gümnaasiumis lugemispäev, klassides tutvustavad oma lugemiselamusi vilistlased, ajakirjanikud, lapsevanemad jt.

 1. märtsil Ristiku Põhikoolis kogunemised, kus õpilastele tutvustasid oma lemmikraamatuid ja lugesid katkendeid muude ainete õpetajad, mitte emakeeleõpetajad. Näidati raamatute põhjal loodud filmikatkendeid. Joonistati raamtuillustratsioone.
 1. märtsil esines Aidi Vallik Kiili Gümnaasiumis lapsevanematele. Teemaks  laste suunamine lugemise juurde.

17.märtsil tutvustas Albu Põhikooli emakeelepäeva üritusel “Keeled kaugelt ja lähedalt” araabia keelt ja kultuuri J. Tõnissoni Instituudi
Maailmahariduse keskuse ekspert Kristi Ockba.

 1. märtsil Jõhvi Gümnaasiumis lugemispäev. http://johvig.edu.ee/index.php/yhiskonnale/209-taename-koiki-lugemispaeeval-esinejaid

17.märtsil oli Tarvastu Gümnaasiumis ettelugemispäev, kõik õpetajad läksid 1.tundi oma raamatuga, mida lugesid klassis ette. Õpilastele meeldis.

 1. märtsil toimus Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumis kohtumine Helga ja Enn Nõuga. http://www.tg.edu.ee/announcements/read/38

16.märtsil 2010 Oru Põhikoolis peeti Kose valla 1.-9. klasside lugemise ja kirjanduse mälumäng.

16.märtsil käisid Rapla maakonna kümne kooli V-VI klasside õpilased Märjamaa lähistel Luhtres vanade koolilugemikega tutvumas. Kuulati Aino Villandi ettekannet ja loeti üksteisele ette lugusid C.R.Jakobsoni kooli lugemise raamatutest.

 1. märtsil Kadrina Keskkoolis 5. -8. klasside emakeelepäev rõhuasetusega projektist “Lugeda on mõnus” tegemiste tutvustamisel. Külaliseks näitleja (kooli vilistlane) Erni Kask.
 1. märtsil osalesid Audentese Erakooli 5.-8. klasside õpilased emakeelepäeva tähistamiseks erinevates töötubades.
 1. märtsil Pärnu Ühisgümnaasiumis Peeter Sauteri “kirjandustund kirjanikuga”.

Nõmme Erakoolis Ott Arderi luule ja proosa lugemise võistlus.

Tallinnas Nõmme Erakoolis algklasside jutuvõistlus. Valida sai kahe teema vahel: “Minu esimene raamat” ja “Raamatukoi ja Tähenärija”.

Emakeelenädal  Nõo RG aineõpetajad tutvustavasid oma lemmikraamatuid
“Kalevipoja” laulude dramatiseeritud ettelugemine; A. Tali  illustratsioonide esitlus

Emakeelenädal lugesid Kohila Gümnaasiumi õpilased vahetundides
Indrek Hirve luulet, oma tekste omaloominguvihikust Vahva Hääl ning oma
lemmikluuletusi. Õpilastega kohtumas käisid Kristiina, Ly ja Andres Ehin.

Emakeelepäevale pühendatud aktusel Jõhvi Gümnaasiumis selgusid lugemisest ja raamatust inspireeritud omaloomingulise luule konkursi võitjad.

Emakeelenädalal Tallinna Reaalkoolis 11b õpilase uurimistöö raames aulas “Elav raamatukogu” – üheks raamatuks oli kooli vilistlane Jyrgen Rooste. Külas käisid kirjanik Birk Rohelend ja ajakirjanik Holger Roonemaa. Tallinna Reaalkooli raamatukogus on näitus õpetajate lemmikraamatutest.
15. – 19. märtsil  Loo kooli vanema astme emakeelenädal, mis pühendatud lugemisaastale (igal päeval üks üritus: raamatute müük, raamatuvahetus, klassidevaheline trips-traps-trull kirjandusküsimustega, vanasõnapäev – minietendused vanasõnade põhjal, õpilaskonverents “Lugemine loeb”).

14. märtsil Tartu Emajõe Koolis avati lugemisaasta. Kooli saalis toimus aktus. Õpilased ja õpetajad esitasid koos luulekava “Koidula- armastusega”, õpetajad lugesid katkendeid oma lemmikraamatutest, toimus viktoriin eesti kirjanike elulugude ja teoste põhjal, raamatukogu juhataja tutvustas aasta tegevuskava ja lõpuks lavastasid kõik võistkonnad eesti muinasjutu “Loomade talvekorter”.
Aasta jooksul selgitatakse välja kooli tublim lugeja. Et seda paremini leida, peavad õpilased esitama lugemispäeviku. Eriauhind antakse välja ka kaunimale lugemispäevikule.
Kuna õpilased on nägemispuudega, siis on eriti tänuväärne, et Tartu Linnaraamatukogu töötajad kutsusid oma aastapäeva raames kuulama teoste ettelugemist.

12. märtsist Vaimastvere koolis emakeelenädal. Näitus kooli töötajate lapsepõlve lemmikraamatutest. Lisaks lemmikraamatutele olid näitusel ka kooliõpikud ja –vihikud 1930. aastate lõpust. Nuputamispäev.  5.-9. klassi õpilaste vahel toimus kirjanduslik viktoriin, kus valiti iga klassi parim kirjandustundja. Lisaks valiti nädala jooksul välja iga klassi parimad lugejad.  Toimus ka ettelugemine.
16. märtsil käisid õpetajad esimese tunni algul 5.-9. klassi õpilastele ette lugemas. 5. klassi õpilased käisid lasteaiarühmal külas. Algklassilastele lugesid ette 8. klassi õpilased.
Palju elevust tekitas võistlus, milleks tuli pähe õppida Karl Eduard Söödi luuletus „Jälle kevad“ ning seda esitada võimalikult paljudele inimestele. Iga kuulaja pidi esinemist kinnitama oma allkirjaga. Võitjaks osutuski õpilane, kes esitas luuletust kõige rohkem. Võitja suutis seda teha 39 korda. Huvitav!

12.märtsist kuni 12.maini saavad Rapla maakonna gümnaasiumiõpilased osaleda veebipõhise järjejutu kirjutamisel. Loo juhatas sisse luuletaja Kristiina Ehin.

 1. märtsil Kadrina Keskkoolis 5.- 6. klasside lugemisöö karnevali, võistluste, ettelugemiste, raamatute tegemise jm. Külalisteks Jüri ja  Piret
  Mildeberg.
 1. märtsil Tartu Erakoolis ülekooliline raamatuvahetuspäev. Igaüks võis tuua korralikud, kuid enam kasutamist mitte leidvad raamatud kooli ning vahetada need huvipakkuvate ja vajaminevate raamatute vastu. Üritus oli ka heategevuslik, sest raamatud, mis ei leidnud soovijat, jäid koolile.

11.märtsil kohtusid Rapla Ühisgümnaasiumi algklasside  ja V-VI klasside õpilased jutuvestja Piret Pääriga.
11.märtsil  käis RÜGi VII -XII klasside õpilastele luuletamas ja meie emakeelest rääkimas Andres Ehin.

 1. märtsil toimus Loo kooli  9. – 12. klassile mälumäng, mille küsimused puudutasid eesti kultuuri. 12. klassil oli  lugemisöö koolis.

11.märtsil. Luuletaja Andres Ehin kohtus Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi
7.-9. klassi õpilastega (vt http://www.rvg.edu.ee/)

 1. märtsil Tartu Erakoolis ja lasteaias Terake külas Aidi Vallik.
 2. märtsil Tartu Erakoolis ettelugemise päev, kus 9. klassi õpilased käisid TERAKEse lasteaias ja algklassides ette lugemas oma lapsepõlve lemmikraamatuid, samuti lugesid aineõpetajad ainetundides ainet populariseerivaid raamatuid.
 3. märtsil Nõo RG plakatite/ fotode “Mida sina loed?” näitus

8.märtsil kohtumine kultuuriministriga Jõhvi Gümnaasiumis:
http://www.johvig.edu.ee/index.php/students/202-lugemisaasta-ueritus–kohtumine-kultuuriministriga

 1. – 12. märtsini  koolis Loo koolis algklasside emakeelenädal, mis
  lõppes 12. märtsil Jõelähtme valla koolide ühise emakeelepäevaga, külas
  oli Heino Seljamaa oma kohvriteatriga
 1. märtsil Kunda ÜGs kirjanduslik mälumäng 5.-12. kl õpilastele. Märtsis lugesid gümnasistid algklasside õpilastele ette oma lapsepõlve lemmikraamatuid.
 1. märtsil esitlesidA idi ja Ott Vallik  Tartu Kirjanike 
  Majas lasteraamatut “Pints ja Tutsik” II osa.

5.märtsil käis Juuru Gümnaasiumi 9. klass  Vilde haual ja muuseumis.

4.märtsil Juuru gümnaasiumiõpilastele esinesid keeleteemadel Emakeele
Seltsist Mati Hint, Annika Kilgi, Tiina Leemets. Atla Eeru kõrtsis lugesid 9. kl
õpilased „Mahtra sõda“. Külas käis kirjanik-rännumees Mathura.

 1. märtsil 2010 Kirjandustund kirjanikuga: Birk Rohelend Tartu Tamme Gümnaasiumis.

3.märtsil Juuru Gümnaasiumis trips-traps-trull Vilde elust ja loomingust 5.- 8. klassile.

2.märtsil Juuru Gümnaasiumis „Minu esimesed „triibulised““ ettelugemine ja illustreerimine algklassidele.

 1. märtsil Juuru Gümnaasiumis algas Vilde-nädal, teatrikülastus „Rida on raha“ Vilde muuseumis.

Jõhvi Gümnaasiumi õpilased osalesid Jõhvi Keskraamatukogu üritustel (kohtumine Maire Aunastega,lugemisaasta avaüritus ja “Mida teie arvate?” O.Ruitlase “Naise” arutlus);
võõrkeeleõpetajad organiseerisid ettelugemisvõistluse:
http://www.johvig.edu.ee/index.php?start=16

Veebruar – Jõhvi Gümnaasiumis omaloomingukonkurss

Märtsikuu Kiili koolis – Raamatukogutunnid 6.ja 7. klassidele.Algklassid alustasid igat tundi lugemisega. 10.kl tegi läbi kiirlugemise kursuse.
17.03.5.-6. klassid mängisid kirjanduslikku orienteerumismängu. 7.-9.klassid võtsid osa kõnevõistlusest. Õhtul esines kirjanik Aidi Vallik lastevanematele loenguga -” Kuidas suunata lapsi lugemise juurde”.
19.03.andsid suurepärase luuletunni 5.-7. klasside õpilastele Jürgen Rooste ja Jaanus Vaiksoo. Õpilased olid vaimustuses ka tunnile järgnenud luuletöötoast. 8.-9. klassidele esines raamatukogu juhataja K.Varblane huvitava loenguga”Võimalikest raamatu arengutest 21.sajandil”.
Kooli gümnaasiumiosa konverents, kus tulid ka esitlusele parimad kirjandusraali võistluse tööd.

 1. veebruaril tähistasid Albu Raamatukogu ja Albu Põhikool Ott Arderi 60. juubelit tema luule ja laulude esitamisega.
 1. veebruaril käis Aidi Vallik Haapsalu Linna Algkoolis lastele “Pintsu ja
  Tutsiku” raamatutest rääkimas
 1. veebruar  Nõo RG Kivirähki romaani “Mees…” katkendite ettelugemise ja samanimelise mängu mängimise öö
 1. veebruaril Aidi Vallik luges ette oma lasteluulet MTÜ Haki ja Haapsalu Lasteraamatukogu tuluõhtul
 1. veebruaril Kiili koolis I. Ameerikase loeng  8. ja 9.klassidele “Raamatu tekkimise lugu”
 1. veebruar Nõo RG Kirjandusraal 2010 lõpuüritus Tartus HTMi saalis
  (korraldjad Nõo koolid koos abilistega)
 1. – 19. veebruarini vastasid  Tamsalu G õpilased Kirjandusteadmiste Võidujooksu küsimustele.
 1. veebruaril Nõo Reaalgümnaasiumis pandi välja naitus installatsioonidest “Kirjandusest  inspireeritud…”
 1. veebruaril Tamsalu G algklasside luulepäev “Ellen Niiduga Midrimaal”.
 1. veebruaril Kunda ÜG Tallinna ÜG vene keele ja kirjanduse õpetaja Eva Jevgenia Zabeida, kes tutvustas ja luges vene luulet vene osakonna ja 9. kl õpilastele ning õpetajatele.
 2. veebruari Tamsalu G 1. tunni alguses toimus aineõpetajate ettelugemine.
 1. jaanuaril kell 11.30 tähistas lugemisaasta ametlikku algust Audentese Erakool, kui tunnis õppeainega seotud tekste ette loeti.
 1. jaanuaril avas kultuuriminister Laine Jänes Albu Põhikoolisrahvusvahelise  võistulugemisega “Hansenist Tammsaareni” Eesti lugemisaasta.

28.jaanuaril  Kiili kooli algklasside öölugemine

27. jaanuaril ehitati Tamsalu G lugemisaasta lumelinna.

 1. jaanuaril Nõo Reaalgümnaasiumis lugemisaasta avaüritus, kus klasside lugemisaasta vappide  tutvustuse põhjal valiti kooli lugemisaasta patroonid

25.jaanuaril Rapla Ühisgümnaasiumis luges kooli direktor oma lapsepõlve lemmikraamatut   (G.Durrelli “Minu pere ja muud loomad”) V-VI klassile. Lisaks raamatule saime teada, et direktor on kunagi G.Durrelliga kirjavahetuses olnud.

 1. jaanuaril Kunda ÜGs luges Rakvere teatri näitleja Tarvo Sõmer 5.-8. kl õpilastele katkendeid oma noorusaja lemmikraamatutest.

11.jaanuaril 2010 avas Albu vallavanem Kalju Kertsmik Albu Põhikoolis
lugemisaasta, tsiteerides A. H. Tammsaaret, koolipere luges koos luuletust
“Meie kiisul kriimud silmad”.

Jaanuarist maini toimub Albu valla lasteaialaste-õpilaste lugemisaasta
plakatite rändnäitus valla asutustes.

11.jaanuaril juhatas Kohila Gümnaasiumis lugemisaasta sisse dirktor, kes luges kooliraadios ette katkendi “Kevadest”.
Ettelugemine jätkus igal esmaspäeval terve III veerandi, lugejad olid
õpetajad.

Türi Gümnaasium kuulutas 2009. aastal välja omaloominguliste tööde konkursi, millega sooviti oma koolist leida omanäolisi kirjutajaid. Laekus ligi 300 tööd (jutustused, luulekogud, romaanid, näidendid).

 1. jaanuaril Miina Härma gümnaasiumis,  Audentese Erakoolis, Oru Põhikoolis võtsid kõikide ainete õpetajad kolmanda veerandi esimesel päeval kaasa oma lemmikraamatu, tutvustasid seda oma tundides ja viisid päeva lõpus kooli raamatukokku. Näitus õpetajate lemmikraamatutest jäi vaadata terveks nädalaks.
 1. jaanuaril Tamsalu Gümnaasiumis avas lugemisaasta vallavanem, volikogu esimees, õpetajad lugesid ette neile olulisi raamatuid.

Lugemisaasta Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumis. Algklassid teevad iga nädal ühiseid lugemistunde; on käinud Jõhvi raamatukogus tutvumas E.Valteri raamatutega, tähistanud koos Järve Gümnaasiumi algklassidega emakeelepäeva (toimus viktoriin), seal  kohtusid ka  lastekirjanik Siiri Laidlaga. Viimasest said nii innustust, et kirjutavad nüüd ise oma raamatuid.
Põhikooli õpilased tutvustavad klassis oma lemmikraamatuid, toimus luule-ja kirjandite konkurss(“Miks mulle meeldib/ ei meeldi lugeda” või “Minu lemmikraamat”), millest tehti kokkuvõtteid emakeelepäeval, kus kanti ette ka paremad tööd. Virumaa luulekonkursist “Kodu on nii imeline, tavaline paik” osavõtjad  kohtusid Sõmerul raamatu esitlusel.
Gümnaasium on osalenud Jõhvi raamatukogu korraldatud kohtumistel kirjanikega (Ruitlane, Aunaste) ja luuleteatri  esituses kuulanud Underi, Alliksaare, Runneli ja Rooste luulet.
Abituuriumile esinesid nende 2 klassijuhatajat- algklasside ja gümnaasiumi-, kes esitasid oma kursuseõe Ave Alavainu luulet. Kuna oleme kakskeelne kool, siis tutvustame õpilastele ka Eestis elavate vene kirjanike Skulskaja ja Tretjakova loomingut. Oma lugemiselamustest ja lemmikkirjanikest kirjutasid õpilased seinalehes.

Loo koolis on kolm lugemispuud, millele kõik õpilased kinnitavad loetud raamatu pealkirjaga uusi lehti (nii järjehoidjad kui puud näha ka kooli
kodulehel)

Rapla Ühisgümnaasiumis alustatakse III veerandi algusest
kuni õppeaasta lõpuni  eesti keele ja kirjanduse tunde õpilaste
ettelugemisega. Iga päev esineb oma valitud tekstiga üks õpilane, kes saab õiguse nimetada ka järgmine ettelugeja.

 1. jaanuar on lugemisaasta algus Eesti koolides.