Sügispäevad 2012

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi sügispäevad 
“Õppekava! Õppekava? Õppekava…” 
Tallinnas 2.-3. novembril 2012
Reede, 2. november  
Rahandusministeeriumi saalis Suur-Ameerika 1
10.30-11.00 Registreerimine
11.00-11.15 Avasõnad ja seltsi uudised
11.15-12.00 Uus RÕK ja “Eesti keele arengukava 2011–2017”   Piret Kärtner, HTMi keeleosakonna juhataja
12.00-13.00 lõuna
13.00-14.00 Uuest eesti keele riigieksamist Pille Reins, Innove eesti keele ja kirjanduse peaspetsialist
14.00-15.00 Eesti keele ja kirjanduse ainekavade rakendamise uuringu                            tulemustest.  Ülle Mäekivi ja Maarika Lips, Rapla ÜG
15.00-15.15     Käsiraamatu “Keelemeel” esitlus. Autorid Krista Mägi, Tiiu Puik,  Piibe Leiger, Ivika Hein
15.15-15.30 kohv
15.30-17.00 Riigiarhiivi abi uurimistööde tegemisel koolis. Tiina Hirv,                                 Riigiarhiiv
19.00 Linnateatri väikeses saalis etendus „Üsna maailma lõpus“
Laupäev, 3. november   
Fr. Tuglase majamuuseumis Nõmmel Väikese Illimari t 12
10.00-11.30Muuseumiõpe – õppekava rakendamise üks võimalus
11.30-13.00 Loovtööd ja uurimistööd koolis. Arutelu. Krista Mägi, Rapla VG
13.00-13.15 kohv
13.15-14.00 Mis on e-tund? Maarja Hallik, kirjastus Avita
14.00-14.45 Uued õpikud – digiõpikud. Kadri Haljamaa, kirjastus Koolibri