Kirjandusraal

Kirjanduse raalimine jätkub! „Eesti kirjandusliku parlamendi valimised“

“Kirjandusraal” 2018

Kirjandusraal 2018

Tulemused

Töid ja etteasteid hinnanud  žürii jagas tunnustust järgnevalt:

Nõo Reaalgümnaasiumile leidliku debati, ümberkehastumise ja suurepäraste geopoliitiliste lahenduste ning värvika visualiseerimise eest  I koht

Tartu Tamme Gümnaasiumile parimate loosungite esitamise, kontrastiderohke dialoogi ja leidlikemate tehniliste võimaluste kasutamise eest  I koht

Pärnu Koidula Gümnaasiumile mängu ilust lugupidamise ja parima rehnutipidamise eest I koht

Võru Gümnaasiumile täpseima Eesti rahva läbilõike leidmise ning hingestatud ja südamega mõtleva erakonna leiutamise eest I koht

Rapla Gümnaasiumile kirjanduslike parlamendikandidaatide vaimukate tegude ja tegemiste leiutamise ja rikkaliku ülesannetepagasi esitamise eest I koht

Väike –Maarja gümnaasiumile tervikliku kompositsiooni, usutava rollitõlgenduse ja parima nänni leiutamise eest I koht

Kirjandusraali töid vaagima on kutsutud 3-liikmeline žürii järgmises koosseisus:
Riina Koolmeister, Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna peaekspert
Mari Tõnisson, Tartu Hiie kooli informaatikaõpetaja ja haridustehnoloog
Karl Gustav Adamsoo,Tartu Poska Gümnaasiumi meediaõpetaja
Mari Roostik, Tartu Poska Gümnaasiumi eesti keele õpetaja

Juhend

Nõo Reaalgümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium korraldavad koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi,  Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega veebipõhiste õppematerjalide konkursi „Kirjandusraal  2018“.  Kaheteistkümnes konkurss on mõeldud  8. – 12. kl õpilastele ja lõppvoor toimub 24. jaanuaril 2019. aastal Tartu Tamme gümnaasiumis.

Konkursitöö teema on „Eesti kirjandusliku parlamendi valimised“.

Valitud teema kohta tuleb osalejatel

 • koostada veebileht, millel esitatakse 3-5 kirjandusest tuntud tegelast kirjandusliku parlamendi kandidaatideks. Kandidaadi esitamiseks peavad olema veebilehel järgmised dokumendid:
  • kandidaadi CV,
  • kandidaadi motivatsioonikiri „Mina Eesti elu kujundajana“,
  • soovituskiri (kas teiselt kirjanduslikult tegelaselt või kirjandustegelase esitajalt),
  • kandidaadi senise tegevuse ülevaade ja analüüs (sellele lisatud dokumentatsiooniga),
  • valimiskampaania materjalid;
 • lisaks teksti- ja pildimaterjalile on soovitatav kasutada animatsioone, audio- ja videoklippe ning muid veebipõhiseid vahendeid;
 • töö kohustuslikuks komponendiks on omaloominguline vähemalt 3-minutiline videolõik;
 • veebileht peab olema kasutatav õppevahendina ja sisaldama erinevaid ülesandeid;
 • tööde hindamisel väärtustatakse eelkõige autori(te) oma panust ja isiklikke seisukohti, mitte veebilinkide rohkust.

Töö autoriks võib olla üksikisik või rühm (kuni 3 õpilast rühmas).

 Žürii hindab konkursile laekunud töid ja valib mõlemast vanuseastmest (põhikool ja gümnaasium)  välja paremad tööd. Nende tööde autoritel tuleb lõppvooruks ette valmistada veebilehe esitluse suuline variant ja esineda sellega konkursi lõppvoorus.

Palume registreeruda 25. septembriks 2018 veebiaadressil: http://bit.ly/2FK59cm .

Võistlustöö esitada märksõnaga varustatult ja vormistada nii, et  veebilehel ei ole viiteid autori(te)le ega nende koolile. Veebilehe aadressi esitamiseks saadetakse registreerunutele novembri lõpus uus link.

Tööde esitamise tähtaeg on 4. detsember 2018.

 Korraldajad

Heily Soosaar

Kaja Kasak

***

Kirjandusraal 2017

“Kirjandusraal” toimus 2017. aastal viimast korda.

Kirjandusraal 2017 lõppvooru tulemused

Neljapäeval, 6. aprillil toimus Nõo Reaalgümnaasiumi auditooriumis konkursi Kirjandusraal 2017 lõppvoor. Konkursi üldteema „Erinevad vaatenurgad Eestile ja eestlastele“ oli sel aastal seotud eestlaste kuvandi uurimisega nii  kirjanduses kui filmis.

Kirjandusraali võistlustööde esitlusi hindas 5-liikmeline žürii järgmises koosseisus: Enn Liba, Kambja Ignatsi Jaagu Kooli direktor, Kaido Kasak, arvutigraafika asjatundja, Tiia Niggulis,  Koolielu ainemoderaator, Riina Koolmeister, Haridus- ja Teadusministeeriumi keeletalituse peaekspert ja Aime Klandorf , Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi esindaja.

Nooremast vanuseastmest esitlesid oma töid Nõo Põhikooli kolm võistkonda, kes uurisid eestlast A. Kitzbergi „Libahundi“, A .H. Tammsaare „Kõrboja peremehe“ ja O. Lutsu teostele tuginedes. Auhinnalised kohad jagunesidki nende võistkondade vahel.

Vanemas vanuseastmes esitles oma veebilehti viis võistkonda. Eripreemia Supilinna olemuse avamise eest sai Treffneri gümnaasiumist Maarja Osi (http://vonbaerjakeranen.weebly.com/). Teise eripreemia näitlejameisterlikkuse eest sai Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi võistkond koosseisus Keily-Merilyn Vilgats ja Saara Kuum (http://libahundi.weebly.com/). Nende fookus oli libahundi kujutamisel eesti kirjanduses. Teist ja kolmandat kohta jäid jagama Pärnu Koidula Gümnaasiumi võistleja Laura Kiviselg (http://eestlus.weebly.com/) ning Nõo Reaalgümnaasiumi ja Miina Härma Gümnaasiumi koondvõistkond, mille moodustasid õed Marie ja Laura Pau (http://wixike.wixsite.com/2maailma1pilk). Pärnu neiu uuris oma töös, millise kuvandi on eestlane jätnud teistele rahvastele ja Õed Paud analüüsisid Londoni ja India taustal eestlase olemust. Peavõit läks Tartu Tamme Gümnaasiumi võistlejatele Cassandra Jugastele ja Liisa Kukkesele (http://hingekuu.weebly.com/). Nende veebileht võrdles A. Kivirähu teose „Rehepapp“ ja selle põhjal linastunud filmi „November“ eestlase kuvandit.

Kirjandusraali lõppvooru külaliseks oli Mika Keränen, kes soomlasena Eestis andis väga meeleoluka peegelduse erinevate rahvuste olemusest. Kuulajad said paljudele küsimustele vastused ja humoorikas võtmes nõuandeid maailma ning inimeste üle mõtlemiseks.

Täname ürituse toetajaid Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Sihtasutust HITSA, Nõo Reaalgümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi.

Korraldajad Kaja Kasak ja Heily Soosaar

 

Õpilaskonkursi „Kirjandusraal 2017“ juhend

 Nõo Reaalgümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium korraldavad koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi,  Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega veebipõhiste õppematerjalide konkursi „Kirjandusraal  2017“.  Üheteistkümnes konkurss on mõeldud  8. – 12. kl õpilastele ja lõppvoor viiakse läbi 6. aprillil 2017. aastal Nõo Reaalgümnaasiumis.

Konkursitöö üldteema on „Erinevad vaatenurgad Eestile ja eestlastele“, alateemadeks on:

 1. Eestlasena välismaal, tajudes oma ja võõrast
 2. Eesti ja eestlane teisest rahvusest autorite silmis
 3. Kirjandusest filmi rännanud eestlane
 4. Eesti kirjandus kujutavas kunstis
 5. Kunst ja/või kunstnik eesti kirjanduses

Valitud teema kohta tuleb osalejatel

 • koostada veebileht, mis annab
  • võrdleva ülevaate vähemalt kahest teosest (v.a. teemad 4-5, kus võib tugineda ühele teosele);

või

 • ühe autori teose süvaanalüüsi (ajastu, probleemid, mõjukus, intertekstuaalsus, peegeldus kriitikas ja meedias jne);
 • lisaks teksti- ja pildimaterjalile on soovitatav kasutada animatsioone, audio- ja videoklippe ning muid veebipõhiseid vahendeid;
 • töö kohustuslikuks komponendiks on omaloominguline vähemalt 3-minutiline videolõik;
 • veebileht peab olema kasutatav õppevahendina ja sisaldama erinevaid ülesandeid;
 • tööde hindamisel väärtustatakse eelkõige autori(te) oma panust ja isiklikke seisukohti, mitte veebilinkide rohkust.

Näidetega konkursi Kirjandusraal 2015 töödest saab tutvuda Koolielu (www.koolielu.ee) haridusportaali eesti keele aineõpetajale mõeldud materjale sirvides.

Töö autoriks võib olla üksikisik või rühm (kuni 3 õpilast rühmas).

Žürii hindab konkursile laekunud töid ja valib mõlemast vanuseastmest (põhikool ja gümnaasium)  välja paremad tööd. Nende tööde autoritel tuleb lõppvooruks ette valmistada veebilehe esitluse suuline variant ja esineda sellega konkursi lõppvoorus 6. aprillil 2017.

Palume registreeruda reedeks, 20. jaanuariks 2017 veebiaadressil:

http://bit.ly/2ejLJhf

Võistlustöö esitada märksõnaga varustatult ja vormistada nii, et  veebilehel ei ole viiteid autori(te)le ega nende koolile. Veebilehe aadressi esitamiseks saadetakse registreerunutele veebruari lõpus uus link.

Tööde esitamise tähtaeg on 1. märts 2017.

 

Korraldajad:

Heily Soosaar

Kaja Kasak

***

Õpilaskonkursi „Kirjandusraal 2016“ juhend

Nõo Reaalgümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium korraldavad koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eduard Vilde Muuseumi ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega veebipõhiste õppematerjalide konkursi„Kirjandusraal 2016“. Kümnes konkurss on mõeldud 8. – 12. kl õpilastele jalõppvoor viiakse läbi märtsis 2016.

  Konkursitöö teemad nii põhikooliõpilastele kui gümnasistidele:

 • Eduard Vilde romaani „Mäeküla piimamees“ ja Jaan Tätte näidendi “Ristumine peateega” võrdlus
 • Naisküsimus Eduard Vilde romaanis „Mäeküla piimamees“ võrdlevalt mõne teise eesti kirjandusteosega
 • Kahe eri ajastul ilmunud eesti luulekasseti või luulekaardipaki võrdlus
 • Kahe eesti autori elulooraamatu võrdlus
 • Kahe eesti ulmekirjandusteose võrdlus

Lisaks teema  põhikooliõpilastele:

 • Koolitemaatika kahes erineva ajastu eesti romaanis

Valitud teema kohta tuleb osalejatel

 • koostada veebileht, mis annab

o   võrdleva ülevaate kahe valitud kirjaniku loomingust, eluloost, kirjanduslikust mõjukusest ja eripärast;

o   mõlema kirjaniku teose võrdleva analüüsi;

 • lisaks teksti- ja pildimaterjalile on soovitatav kasutada animatsioone, audio- ja videoklippe ning muid veebipõhiseid vahendeid;
 • töö kohustuslikuks komponendiks on omaloominguline vähemalt 3-minutiline videolõik;
 • veebileht peab olema kasutatav õppevahendina ja sisaldama erinevaid ülesandeid;
 • tööde hindamisel väärtustatakse eelkõige autori(te) oma loomingut ja isiklikke seisukohti, mitte veebilinkide rohkust.

Näidetega konkursi Kirjandusraal 2014  töödest saab tutvuda Koolielu(www.koolielu.ee) haridusportaali eesti keele aineõpetajale mõeldud materjale sirvides.

Töö autoriks võib olla üksikisik või rühm (kuni 3 õpilast rühmas). Üks juhendaja võib saata mõlemast vanuseastmest maksimaalselt kolm tööd.

Žürii hindab konkursile laekunud töid ja valib mõlemast vanuseastmest (põhikool ja gümnaasium)  välja paremad tööd. Nende tööde autoritel tuleb lõppvooruks ette valmistada veebilehe esitluse suuline variant ja esineda sellega konkursi lõppvoorusneljapäeval, 10. märtsil 2016 Tartus Tamme gümnaasiumis.

Palume registreeruda teisipäevaks, 7. detsembriks 2015 veebiaadressil:  http://goo.gl/forms/ho1W0Yn9pB 

 

Võistlustöö esitada märksõnaga varustatult ja vormistada nii, et veebilehel ei ole viiteid autori(te)le ega nende koolile. Veebilehe aadressi ja oma andmete esitamisekssaadetakse registreerunutele jaanuari lõpus uus link.

Tööde esitamise tähtaeg on 19. veebruar 2016.

 

Korraldajad:

Heily Soosaar

Kaja Kasak