Õpilasetlejate riigikonkurss

EESTI ÕPILASETLEJATE XXIX RIIGIKONKURSI JUHEND

Tulenevalt huvist luule ja selle interpreteerimise vastu on 28 õppeaastat korraldatud Eesti õpilasetlejate riigikonkurssi.


EESMÄRK

Suurendada õpilaste huvi luule ja proosapalade lugemise ja esitamise vastu. Anda võimalus sõnaliseks eneseväljenduseks. Teha kokkuvõtteid ja analüüsida õpilasetlejate luule ning proosatekstide interpreteerimist. Vahetada infot koolitusvõimalustest.

AEG JA KOHT

Õpilasetlejate riigikonkurss toimub 7. veebruaril 2020. aastal algusega kell 11.00 Tartus Dorpati konverentsikeskuses (Turu 2).

KORRALDAJAD
Eesti Harrastusteatrite Liit

Tartu linna ja maakonna emakeeleõpetajate aineühendus

Tartu Hansa Kool

OSAVÕTJAD
Põhikoolide, gümnaasiumite ja põhiharidusel baseeruvate ametikoolide õpilased.
Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:

4.–6. klasside õpilasetlejad

7.–9. klasside õpilasetlejad

10.–12. klasside õpilasetlejad

 

KORRALDUS JA TINGIMUSED

Iga õpilasetlejate konkursil osaleja esitab ühe luuletuse ja ühe proosapala. Esitada võib nii Eesti kui ka välisautorite loomingut.

4.–6. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 5 minutit.

7.–9. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 7 minutit.

10.–12. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 10 minutit.

Igast maakonnast oodatakse igas vanuseastmes üht õpilasetlejat ning Tallinnast ja Tartust oodatakse igas vanuseastmes kuni kolme õpilasetlejat (erandite suhtes tuleb kokku leppida konkursi korraldajaga). Soovitav tulla koos juhendajaga.

HINDAMINE
Konkursil esinejaid hindab žürii. Iga vanuserühma  paremaid etlejaid tunnustatakse järgnevalt:  grand prix, kolm laureaaditiitlit ja žürii äranägemisel eripreemiad. Žürii jätab endale õiguse autasustamisel preemiaid ümber jaotada. Välja antakse ka publikupreemia. Žürii moodustab Eesti Harrastusteatrite Liit koostöös korraldajaga. Pärast konkursi lõppu toimub juhendajate arutelu žüriiga.

REGISTREERIMINE
Osalemiseks registreeruda hiljemalt 1. veebruariks 2020. a. Registreerimisel palume täita ankeet, mis asubaadressilhttp://bit.ly/2m6v0DA.

.

Konkursi info: Lea Sokman,lsokman@hansa.tartu.ee

Korraldustoimkond tagab osalejate toitlustuse (üks söögikord ja 2 kohvipausi), kehtestades selleks osalustasu 16 eurotinimese kohta. Osalemistasu palume üle kanda hiljemalt 5. veebruariks 2020. a   Eesti Harrastusteatrite Liidu arvele EE332200001120045504  Swedbank; selgitus – etlejate riigikonkurss, osavõtja nimi.

 

Kes soovib arvet, saatke e-kiri oomer.kristiina@gmail.comsisuga: kellele arve, e-posti aadress, kuhu saata; mille eest, mitu inimest ja summa kokku.

 

 

 

 

Kõik korralduse ja konkursiprogrammiga (eritingimused, esinemisaeg jne) seotud probleemid lahendatakse osalejate ja korraldajate vahelisel kokkuleppel.

 

 

Konkursi lõppvooru lõplik ajakava saadetakse kõigile osalejaile 5. veebruaril 2020.
Konkursi algusaeg 7. veebruaril kell 11.00, lõpetamine samal õhtul.

FINANTSEERIMINE
Korralduskuludest ei maksta etlejate ega juhendajate transpordikulusid festivalipaika ja tagasi.

Festivali korralduskuludest kaetakse žüriiliikmete transpordi- ja ülalpidamiskulud, töötasud ning muud festivali korraldamisega seotud kulud.

 

KONKURSI AJALOOST

  1. aasta sügisel taastas Virko Annus Mustpeade majas varasema etelejate konkursi traditsiooni, mis oli 80. aastate teiseks pooleks soiku vajunud. Viimane konkurss Mustpeade majas toimus 1999. aasta sügisel.
  2. aasta 13. novembriks oli selge, et Mustpeade maja vanema vanuseastme etlejate konkurssi ei korralda. Saare maakonna emakeeleõpetajad Rita Ilves ja Merle Rekaya võtsid vastu julge otsuse konkurssi mitte ära jätta, vaid korraldada Kuressaares, aga nüüd juba novembri asemel veebruaris. 2002. aastast osalesid vabariiklikul konkursil ka 5.–9. klassi õpilased. 2003. aastal lisandusid 4. klassi õpilased ja konkurssi hakati hindma kolmes vanuseastmes 4.–6., 7.–9. ja 10.–12. klass.

1991–1999 novembris Mustpeade majas

2001 Kuressaare linnateater, Saaremaa

2002 Kuressaare linnateater, Saaremaa

2003 Kuressaare linnateater, Saaremaa

2004 Viljandi

2005 Tallinn

2006 Tori, Pärnumaa

2007 Mooste, Põlvamaa

2008 Kuressaare linnateater, Saaremaa

2009 Türi, Järvamaa

2010 Kuressaare linnateater, Saaremaa

2011 Jõhvi, Ida-Virumaa

2012 Puurmani, Jõgevamaa

2013 Kostivere, Harjumaa

2014 Kuressaare linnateater, Saaremaa

2015 Tartu

2016 Koeru, Järvamaa

2017 Kuressaare linnateater, Saaremaa

2018 Põlva, Põlvamaa

2019 Tallinn