Kirjandus

Kirjandusraal 2017 tööd:

Treffneri gümnaasiumist Maarja Osi Supilinna olemuse avamine (http://vonbaerjakeranen.weebly.com/).

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi võistkond koosseisus Keily-Merilyn Vilgats ja Saara Kuum (http://libahundi.weebly.com/). Nende fookus oli libahundi kujutamisel eesti kirjanduses.

 

Tartu Tamme Gümnaasiumi võistlejad Cassandra Jugaste ja Liisa Kukkes (http://hingekuu.weebly.com/) A. Kivirähu teose „Rehepapp“ ja selle põhjal linastunud filmi „November“ eestlase kuvandi võrdlus

***

Andrus Org. Komparativistlikust uurimismeetodist. Proosateoste võrdlus. Soovitusi kirjandusolümpiaadiks. (2016)

Andrus Org Proosateoste võrdlus: näiteid.

Metoodikavõistluse “Huvitav kirjandus” (2015) võidutöödAnu Kella projekt “Kultuurilooline õppekäik Tallinna vanalinnas”; Annela Tohvi töö, kuidas käsitleda Goethet ja “Fausti” erinevates kirjanduskursustes; Triin Toome-Hosmani raamatuvillak; Aili Kiini tööülesandeid (Koidula, Vilde, Liiv, eeposed) ja eesti kirjanduse ristsõna.

Krista Ojasaar. “Uuemaid teoseid ilukirjandusest ja teadusväljaannetest.”

Katrin Kalamees-Ruubel “Eesti keele ja kirjandusõpetus enne ja nüüd”

Andrus Org “Mida rebane ütles? ehk Raamatu taltsutamine”

Jaanika Palm “Meie muutuv noortekirjandus – tendentsid, teosed, autorid”

Kirjanduse ja muusika seoseid –  Veronika Mitting, Viimsi Keskkooli õpetaja

Runneli laulud – Taive Särg, Eesti kirjandusmuuseum

Töötoad: luule käsitlemise võimalusi koolis. Tööleht

Salvestatud luuleesitusi  internetist – Maarika Lips, Rapla ÜG kirjandusõpetaja

Laulame neid luuletusi – Monica Arme, RVG muusikaõpetaja

Luule käsitlemise võimalusi koolis. Tööleht

Õnnestunud koolitunnid looduses ja loodusega (parima praktika jagamine)    Kokkuvõte.

Asta Tuusti, Looduse interpreteerimine (Kuidas lugeda looduse raamatut? Loodusmärkide tähendused)

Tiit Leito, Vete sinisel piiril ehk olemise olekud.

Sagadi looduskooli looduse vahendamise programm kolmes rühmas. Tööleht. Kaia Kauts, Peeter Hussar, Asta Tuusti.

Lauri Sommer,  Kirjad kodukandist

Aidi Vallik „Lapse lugemisharjumuse kujundamine“

Ave Mattheus (Tallinna Ülikool) “Uuem noortekirjandus ja selle käsitlemisvõimalused koolitunnis”Esitlus.
Kirjandus meediakonkurentsis. Esitlus. 

Peeter Torop,
Loo ja pildi vahekorra muutumisest kultuuris
Filminäide

Andero Uusberg, Arutlusi lugemispsühholoogiast

kirjaniku ja kunstniku dialoog:
Birk Rohelend ja Martin Tõnts

Õpi- ja lugemiskäsitus muutunud oludes:
kogemused, nende analüüs ja uued ideed kultuurilise
identiteedi kujundamiseks. JuhendKokkuvõte.

Ave Mattheus, Kujundlik mõtlemine/Mõtleme kujundites

Anu Tuulmets, Tahaks näha loetud lugu

kirjaniku ja kunstniku dialoog: Aidi Vallik ja Ott Vallik

Teksti visualiseerimine: kogemused ja ideed, sh
IKT võimaluste kasutamine loovuse arendamiseks.
Kirjandus- ja kunstiõpetuse koostöömudel koolis. Juhend. Kokkuvõte.

Tiina Kirss, Väärtuskasvatusest kirjanduse kaudu. Tekstid: EhinRaudKrossMarquez

Kõlbluspõhimõtete kujundamise võimalusi kirjandusõpetuse kaudu: kogemused ja ideed. Juhend. Kokkuvõtted: põhikoolgümnaasium.

Rühmatöö juhend
“Sõna vägi on suurem kui sõavägi”
“Kes tera ei kogu” 1
“Kes tera ei kogu” 2
“Kes tera ei kogu” 3
“Õndsam anda kui võtta

Aili Meier. Vaikuse tund.
Terje Varul. Rahvaluuletund.

Helge Maripuu luule käsitlemisest koolis

Kivisildnik luule analüüsist

Jan Kaus – Kirjanduse sisu ja ümbrispaber

Sirje Olesk – Õpetajatest–kirjanikest eesti kultuuriloos 
Harri Jõgisalu, Kuidas vennikesest saab Vennike? (Avaldatud Sirbis 15.08.2008)
Aidi Vallik –  Kuidas Vallik õpetaks Vallikut?
Katrin Reimus – Noorsooraamat – missugune ja milleks? 
Jaanus Vaiksoo –  Jaagupist, soovaimust, hommikust ja õhtust

Jürgen Rooste – Hakatus raske, keskpaik kerge, lõpetus ladus?  
Leelo Tungal – Geeniused kapi tagant välja!  (Avaldatud Sirbis 15.08.2008)

Priit Kruus –  Kirjanikud kirjandusõpikus 
Mathura (Margus Lattik) – Kirjanik kohal 
Kristiina, Andres ja Ly Ehin, Luulud mul ei tule tuulest?!...
Andres Ehin, Kuidas sünnib luuletus
Ly Ehin, Loovkirjutamisest
Krista Kaer – Toimetaja töö algaja tõlkijaga ja kirjanikuga 
Karl Martin Sinijärv – Olla kirjanik

Doris Kareva – Kriitiku aed
Rein Veidemann – Kirjandus ja kriitika – muna ja/või kana probleem? 
Peeter Helme – Kirjanik ja kriitik ühes isikus 
Piibe Leiger – Kuidas elad, Virtuaalkass?

„Nimed marmortahvlil” – tähendusliku maailma loomine romaanis ja filmis –Peeter Torop, semiootika professor
Viited: P.Toropi loengu sissejuhatus (PDF), filmilõik (WMV9 – 3,5MB)

Mis on ajas peidus? –  Mati Õun, sõjaajaloo professor
Viited: Mati Õun vabadussõjast (PDF), filmilõik (WMV9 – 2,3MB)

Miks on Albert Kivikase „Nimed marmortahvlil” eesti kultuuri tüvitekst?- Rein Veidemann, kultuuriteooria ja –poliitika professor
Viited: lühikonspekt (PDF), filmilõik (WMV9 – 4,7MB)

Mis on film? – Jüri Sillart, professor, operaator ja režissöör
Viited: lühikonspekt (PDF), filmilõik (WMV9 – 2,3MB)

Kuidas seda lavastada e mida kuuldu/nähtuga koolis peale hakata
Viited: arutelu 14.08 (PDF),  kasulikke viiteid (PDF), filmilõik (WMV9 – 4,9MB)

Ann kui lugude allikas – Aidi Vallik, kirjanik
Viide: filmilõik (WMV9 – 29MB)

Kuidas valmib film? – Anneli Ahven, filmiprodutsent
Viide: käsilehed

Film „Kuhu põgenevad hinged” (2007)

Stsenaariumist saab film – Rainer Sarnet, režissöör
Filmi analüüs ja tagasiside – Rainer Sarnet; Anneli Ahven; Ragne Veensalu, näitleja; Lenna Kuurmaa, näitleja; Taavi Eelmaa, näitleja
Viide: filmi tutvustusprogramm (PDF)

Töötoad. Kuidas seda lavastada ehk mida kuuldu/nähtuga koolis peale hakata
Viide: arutelu 15.08 (PDF)

Filmiõpetus koolis – Mikk Rand, animafilmirežissöör, Eesti Kinoliidu juhatuse esimees, Kinobussi eestvedaja

Teeme ise (filmitöötoad) – Kinobuss
Viide: filmilõik

Kuidas korraldada õpetajate ja õpilaste filmialast täiendõpet? –paneeldiskussioon (Jüri Sillart, Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolifilmikunsti õppetooli juhataja; Maris Vals, PÖFFi Just Filmi korraldaja; Niina Haug;  Triin Rohusaar)
Viited: paneeldiskussioon 16.08 (PDF), Maria Mang filmiõppest (PDF), filmiõpe koolis (PDF)