Emakeeleolümpiaad 2012

Tallinna linna koolide 2011.-2012. õa olümpiaadi “Arvuti ja keel” koolivooru ülesanded.
7.-8. klassi ülesanded
9.-10. klassi ülesanded
11.-12. klassi ülesanded
Abiks parandajale.Suur tänu Tallinna ülesannete  koostajatele!
***

Olümpiaad toimus kõikides maakondades 20.01.2012, osales 1649 õpilast.

Maakond/linn, osalenud õpilaste arv:
Hiiu 57
Järva 52
Tallinn 142
Harju 151
Viljandi 83
Põlva 70
Rapla 98
Saare 68
Lääne 119
Jõgeva 65
Pärnu 64
Pärnu linn 93
Valga 78
Ida-Viru 68
Lääne-Viru 116
Võru 145
Tartu  62
Tartu linn 118
Suur tänu korraldajatele!

Juhend – http://www.teaduskool.ut.ee/ekek

Seletuskiri piirkondlike voorude korraldamisest

HTM toetab ka sel aastal emakeeleolümpiaadi piirkondlike voorude korraldamist. Raha jaotamine on jäetud EESi korraldada. EESi juhatus  soovitab järgmist.

1.  Igale maakonnale ja Tallinna, Tartu ning Pärnu linnale jagub eraldatud summast kuni 420 eurot. Toetused kantakse üle majandusavansi taotluste alusel olümpiaadi korraldavatele isikutele. Taotluse võib esitada ainult EESi liige. Taotluste esitamise tähtaeg – 23. detsember 2011. Kui selle tähtaja möödumisel jääb raha üle, jagatakse see teistele maakondadele/ linnadele ümber.

2. Eraldatud raha võib piirkonna olümpiaadikomisjon kasutada vastavalt kohalikele vajadustele oma äranägemise järgi nt paberi ostmiseks, paljundustöödeks, komisjoniliikmete aja- ja sõidukulude kompenseerimises, töötingimuste loomiseks, toitlustamiseks, õpilaste sõidukulude katmiseks (kui kool/ vald ei maksa),  autasude ostmiseks jne.

Märkus 1. Kui soovitakse sõlmida töövõtulepinguid, tuleb töötasule lisaks arvestada maksudega (tulumaks 22%, sotsiaalmaks 33%, töötuskindlustusmaks, kohustuslik või vabatahtlik kogumispension). Lepinguid sõlmib EESi tegevjuht Kaja Sarapuu.

Märkus 2. Tööaja kompenseerimiseks antavad kinkekaardid, teatripiletid jm kingitused väärtusega kuni 10 eurot on maksuvabad, hinnalisemate kingituste korral lisandub tulumaks 22%.

3.   Finantsaruande tehtud kulutuste kohta koos maksmist tõendavate dokumentidega esitab taotleja EESi juhatusele (postiaadress Pk 31, Kose Postkontor, 75101 Harju maakond) hiljemalt 30.01.2012. Aruanne koostatakse kululiikide kaupa.

(Näide. Ruumide rent – 147 eur + arve. Toitlustamine – 95 eur + arved või ostutšekid. Transpordikulud: komisjoniliikmete sõidukulud – 50 eur + sõidupiletid või tšekid, õpilaste sõidukulud + piletid. Sõidupiletitele kirjutatakse kasutaja nimi, õpilaste puhul ka kool.)

4.  Finantsaruandele lisatakse maakonna/ linna olümpiaadikomisjoni liikmete nimekiri ja koopiad protokollidest.