Väljaanded

 • Tellimine siit
 • EESi toimetised “Kõnekas kirjavahemärk”. Õpikaardid. 2021.

Autorid Kaidi Kolsar ja Kristiine Kurema.

„Kõnekas kirjavahemärk“ on praktiliste ja mänguliste õpikaartide komplekt kirjavahemärkide õppimiseks, kirjandusteose ja muude tekstide üle arutamiseks ja nende mõistmiseks. Karbis on 60 õpikaarti, mille ühel pool on keelereeglid ja näitelaused, mille abil saab õppida, selgitada ja korrata kirjavahemärkide reegleid, teisel pool pilt, mille kaudu on võimalik käsitleda kirjandusteost, vastata kirjandusküsimusele, äratada lugemishuvi. Näitelauseteks on tsitaadid eesti kirjanike teostest. Kaartide kujunduse ja sisu abil saab õppijaid rühmadesse jagada. Metoodikavihikus on kasutusjuhendid ja spikker.

Õpikaardid toetavad eesti keele ja kirjanduse õpitulemuste saavutamist ja sobivad hästi kasutamiseks põhikooli kolmandas kooliastmes ja gümnaasiumis, aga ka õpitu kordamiseks igas vanuses.

ISBN 978-9949-9191-7-8

Õpikaartide tiraaž on läbi.

Tellimine siit

 • Minu Eestile. 2018

Toimetaja Krista Mägi

“Minu Eestile” on kogumik õpilaste kirjutistest ja emakeeleõpetajate loovust ärgitavatest ülesannetest. Metoodiline kogumik sobib 1. – 12. klassile.

Sõnaloominguvõistluse „Minu Eestile” tööd on kingituseks Eesti 100. sünnipäevaks. Võistlusele saadeti kokku 367 kirjatükki ja töid laekus pea igast Eesti nurgast. Õpilased kirjutasid Eesti kohta väga erinevaid tekste. Lisaks esseele oli võistlusel esindatud miniatuur, argimütoloogia, muistend, müüt, mälestused, reisikiri, ulmejutt, kriminaaljutt, kiri, haiku, limerik, teemantluuletus, akrostihhon, anafoor, epifoor, piltluule jne.
Töid lugesid ja hindasid riigikogu liige Liina Kersna, tunnustatud raamatukoguhoidja, lastekirjanik ja kirjandusteadlane Krista Kumberg, Eesti emakeeleõpetajate seltsi juhatuse esimees Kaja Sarapuu ja aseesimees Monika Undo.

100 äramärgitud sõnaloominguvõistluse tööd on koha leidnud kogumikus. Võidutöödest ilmneb, kuidas nägid noored Eestimaad 2016. ja 2017. aastal, see aga on oluline materjal ajaloo seisukohast, lisaks põnev uurimisaines.

Igale tekstile on lisatud ülesanne, nii leiab kogumikust ka väga eriilmelisi ülesandeid. Tekste ja ülesandeid saab kasutada õppematerjalina näiteks eesti keele, kirjanduse ja ühiskonnaõpetuse tundides, loovusringides. Mitmekülgsed ülesanded peaksid inspireerima nii õpilasi kui ka õpetajaid. Ülesandeid koostasid Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi kuuluvad eesti keele ja kirjanduse õpetajad Ivika Hein, Anu Helemäe, Seoriin Jõgise, Anu Kell, Aili Kiin, Aita Matson, Merike Mäemets, Kaja Sarapuu, Triin Toome-Hosman, Monika Undo ja Tiina Õunapuu. Tekstid seadis raamatuks Krista Mägi.

ISBN 978-9949-9191-6-1

Tellimine siit

Koostaja-toimetaja Krista Mägi

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi toimetiste VIII number sisaldab ulatuslikumate teoste tervikkäsitlusi põhikooli tarbeks. Selleski kogumikus on lähtutud lugejakeskse kirjandusõpetuse printsiibist. Valitud metoodika toetab teose kui terviku mõistmist. Kõik käsitlused on koostatud eeldusega, et õpilastel oleks teos läbi loetud. Taotluslik on, et tervikteose käsitlemine ise oleks samuti tervik: ülesanded ja arutlused kindla eesmärgiga, omavahel seotud, üksteist toetavad.

M. Keräneni raamatusari “Eesti laste krimka”
E. Kästneri “Veel üks Lotte”
F. Molnari “Pal-tänava poisid”
E. Bornhöhe “Tasuja” (uuendatud versioon)
K.Priilinna teoste iseseisev lugemine
E.Sepa “Medaljon”

Kogumiku töölehtedest on lubatud oma õpilaste tarbeks koopiaid teha.
ISBN 978-9949-9191-5-4

Tellimine siit

Autor Piibe Leiger, toimetaja Krista Mägi.

Kogumik „Mängime neid lugusid” on staažikate õpetajate kogemusvihikute sarja „Naudi õpetamist!” IV osa.

Kogumikus on kaheksateist näidendit: Piibe Leigeri dramatiseeringud laste- ja noortekirjanduse teostest, mis sobivad esitamiseks koolitunnis või kirjandusüritustel ning võiksid kuuluda ka kooli näiteringi repertuaari. Valikus on lugusid kõikidele kooliastmetele, alates algklassidest kuni gümnaasiumini.

Tellimine siit

 •  Naudi õpetamist! III. Lugemiskontrollid. 2015

Autor Külliki Kask, toimetaja Krista Mägi.
Kogumik sisaldab viiekümne seitsme kirjandusteose lugemiskontrolle koos vastustega, mis oluliselt kergendab õpetaja tööd. Valikus on vanemaid, põhikoolis traditsiooniliselt käsitletavaid teoseid, aga ka tänapäevasemaid raamatuid. Küsimustikud sobivad nii tunnitööks kui ka individuaalseks lugemiskontrolliks.

Lugemiskontrollid” on EESi kogemusvihikute sarja „Naudi õpetamist!” kolmas osa. Kogemusvihikute mõte on talletada väärtuslik, anda vanema põlve kogutu ja loodu uue vahetuse õpetajate kasutusse.

Hind 10 euot.

Tellimine siit

 • Naudi õpetamist! II. Keelemängud. 2012
  Koostaja Tiiu Puik
  Toimetaja Krista Mägi
  Kogumik „Keelemängud“ on valimik tõsisemaid ja lustakamaid, uusi ja vanu keelemänge igas vanuses mängulusti nautijatele.  Mängud on kasutatavad nii koolitunnis mõne keeleteema õppimisel kui ka klassiõhtul, emakeelepäeva üritustel, sünnipäeval või pereringis.
  Kogumikus on 108 mängu, lisaks lustakaid hääldamis- ja lugemisharjutusi.  Raamatu lõpus  on 28 valmis töölehte koos vastustega, mis aitavad mängujuhil vaevata valmistuda, aga ka mängijal endal oma oskusi  kontrollida. Autori saatesõnas leidub näpunäiteid nii mängimise kui ka hääldamisharjutuste kohta.
  Kogumik on avaldatud EESi kogemusvihikute sarjas „Naudi õpetamist!“, mis vahendab parimat osa vanema põlve õpetajate loomingust, et õppimine ja õpetamine võiks olla nauditavad.

Väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.
Kogumiku hind 15 eur . UUS HIND 9 eurot.

Tellimine siit

 • EESi aastaraamat. EES 25. Minevik, olevik ja tulevik. 2014  PDF-fail

Koostaja-toimetaja Piret Joalaid.

Sisu: Head sõbrad, Eesti hoidjad ja edendajad! Toomas Hendrik Ilvese pöördumine

Minevik 

Tagasivaated ja faktid EESi 25. tööaastast

Hoide Sikk in memoriam (11.04.1932-26.09.2014)

Olevik

Et luuletus ellu ärkaks. Märkmed kevadkooliks. Doris Kareva

Kaanon: kuidas lammutada võimuakti. Jürgen Rooste

Kirjandus ja kujutlusvõime äratamine. Maarja Vaino

Kuidas raalida kirjandust ehk Kirjanduraalist eile ja täna. Heily Soosaar

Anton Hansen Tammsaare loomingu võistulugemise “Hansenist Tammsaareni” ajaloost. Enda Trubok

Vajadus- ja õhinapõhine riigieksami töörühm. Piret Järvela

Tulevik

Tekstikeskse keeleõpetuse mudeli väljatöötamine. Merilin Aruvee

Õpetamist ja õppimist mõjutavad olulisemad suundumised lähitulevikus. Piret Joalaid

IKT-alaseid oskusi vajavad ka emakeeleõpetajad. Egle Kampus, Piret Joalaid

Algas eesti keele digitaalse õppevara arendamise pilootprojekt. Kristi Semidor

Copyright või Creative Commons ehk Kuidas oma teost kaitsta ja jagada. Piret Joalaid

Sotsiaalne meedia õpikeskkonna osana. Piret Joalaid

M-õppe rakendamine. Piret Joalaid

Väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

Tellimine siit.

 • EESi toimetised VII “Tervikteoste käsitlemine põhikoolis”. 2014    PDF-fail

Koostaja-toimetaja Krista Mägi

Kogumik sisaldab ulatuslikumate teoste tervikkäsitlusi põhikooli tarbeks. Lähtutud on lugejakeskse kirjandusõpetuse printsiibist. Käsitlused on koostatud eeldusega, et õpilastel oleks teos läbi loetud. Taotluslik on, et tervikteose käsitlemine ise oleks samuti tervik: ülesanded ja arutlused on kindla eesmärgiga, omavahel seotud, üksteist toetavad.

Traditsiooniliselt on kogumikus ühe teose uus, varasemast erinev

käsitlus – näide sellest, et kirjandusteosele võib läheneda mitmeti ja et põhikoolis ei peaks taotlema loetud teose kõigekülgset, ammendavat ja lõplikku analüüsi.

Käsitletakse järgmisi teoseid:

 • Astrid Lindgreni „Röövlitütar Ronja“ 5. klassis (Pille-Riin Pukk)
 • Eno Raua „Kalevipoeg“ 5. või 6. klassis  (Pille-Riin Pukk)
 • Silvia Rannamaa „Kadri“ 5. klassis (Pille-Riin Pukk)

Väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

Hind 10 eurot.

Tellimine siit

 • EESi toimetised VI“Tervikteoste käsitlemine gümnaasiumis”. 2011

Väljaanne on mõeldud gümnaasiumi kirjandusõpetajatele, kuid metoodilised võtted sobivad kasutamiseks ka progümnaasiumi kirjandusõpetuses.

Kogumiku aluseks on võetud EESi ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse koostöös korraldatud konkursi „Kirjandusteoste kasutamine väärtuskasvatuses“ võistlustööd. Eelkõige pööratakse tähelepanu õpilaste väärtushinnangute kujundamisele, eneseanalüüsile ning teosega suhestumise kaudu maailma erinevate aspektide nägemisele ja mõtestamisele.

Käsitletakse järgmisi teoseid:

 • Traadi romaane „Inger“ (A. Kivimäe),
 • „Karukell, kurvameelsuse rohi“ (Ü. Mäekivi),
 • H. Tammsaare  romaani „Tõde ja õigus“ IV osa (M. Tarkin),
 • Oksaneni romaani „Puhastus“ (A. Kiin),
 • Gelassimovi lühiromaani „Janu“ (T. Varul).

Kogumikus on konspektid ja töölehed, mida võib õpilaste tarbeks paljundada, lisaks nõuanded ja lisamaterjalide soovitused õpetajale.

Toimetaja Heily Soosaar.
Väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

Kogumiku hind 9 eurot.

HIND 5 EUROT.   Tellimine.

 • Naudi õpetamist! ITöölehed eesti keele õppimiseks, harjutamiseks, kontrollimiseks. 2009
  Autor-koostaja Viivi Läll. Toimetaja Krista Mägi.Sobib hästi ka individuaalõppeks neile, kes tahavad oma keeleoskust täiendada.Töölehtedest on lubatud oma õpilaste tarbeks koopiaid teha.
  Retsensioonid IIIIII
 • Tervikteoste käsitlemine põhikoolis. 2008.
  Koostaja-toimetaja Krista Mägi. Sisukord.

Käsitletakse järgmisi teoseid:

 • Helga Nõu „Tõmba uttu!” 8. klassis (Ivika Hein)
 • Enn Kippeli „Meelis” 6. klassis (Tiia Kessel)
 • Silvia Rannamaa „Kadri” 5. klassis (Eve Kärsna)
 • Andrus Kivirähki „Sirli, Siim ja saladused“ 5. klassis (Helge Maripuu )
 • Andrus Kivirähki „Sirli, Siim ja saladused“ 5. klassis (Piibe Leiger)

HIND 5 EUROT

Tellimine siit

 • EESi V aastaraamat “Uue õppekava tulekul”. CD. 2010.
  Koostanud ja toimetanud Piret Joalaid.
  Sisukord:

  • „Mere tagant Rääveli linnast”: Lassi Nummi Eesti-ainelisest lüürikast. Merike Vardja
  • Uuenevast eesti keele riigieksamist. Heily Soosaar
  • Kuidas tahaksin õpetada. Aidi Vallik
  • Eesti keele ja kirjanduse õpetajate täienduskoolitustest Tartu Ülikoolis. Ruth Laidmets
  • Argumenteerimisoskuse õpetamise võimalikkusest. Külliki Kask
  • Heade mõtete nädal. Külli Heinla
  • See pole ainult tekst, ehkki ta võib seda ka olla. Terje Varul
  • Antiiksetest tarkustest kaasaja õpilase väärtushinnanguteni. Piret Uulma
  • Millest noored mõtlevad? Pilguheit 2008. a tuleviku- ja karjääriteemalistesse kirjandeisse. Merike Vardja
  • Eesti Emakeeleõpetajate Selts faktides 2008.–2009. aastal. Kaja Sarapuu
  • Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi liikmed seisuga 31. detsember 2009

CD-d  saab tellida aadressil info@eeselts.edu.ee või telefonil 56655623. Hind 3.20 eurot (50 krooni), lisandub saatekulu.
CD väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

TASUTA Tellimine siit

EESi aastaraamat IV. Kirjandusest. Piiblist Internetini. Koostaja-toimetaja Piret Joalaid.

TASUTA

Aastaraamatud I – III

Emakeeleõpetus ja infotöötlus. Koostaja ja toimetaja Jaan Õispuu. Virgela, 1997.
II Koostajad Piret Järvela, Ene Liivaste, Viivi Läll, Eve Pae. Tln, 1999.
III Emakeel ja kodumurre. Koostaja ja toimetaja Jaan Õispuu. Tln, 2003.
IV Kirjandusest. Piiblist Internetini. Tln, 2008. Koostaja ja toimetaja Piret Joalaid.