Suvekool 2010

Toetajad:


Riiklik programm “Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013”

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi suvekool 2010 Nelijärvel

Kava

LUGU JA PILT

Kolmapäev, 11. august

Päeva teema     LUGEMINE TÄHENDAB
Päeva juhib     Anu Helemäe
11.00-12.00     saabumine, registreerimine, majutamine
11.30-12.00     saabumiskohv
12.00-14.00     Peeter Torop,
Loo ja pildi vahekorra muutumisest kultuuris
Filminäide
14.00-14.30     lõunasöök
14.30-16.00     Andero Uusberg, Arutlusi lugemispsühholoogiast
16.00-16.15     kohvipaus
16.15-17.00     kirjaniku ja kunstniku dialoog:
Birk Rohelend ja Martin Tõnts
17.00-18.30     töötoad: Õpi- ja lugemiskäsitus muutunud oludes:
kogemused, nende analüüs ja uued ideed kultuurilise
identiteedi kujundamiseks. Juhend. Kokkuvõte.
18.30-19.30     õhtusöök
19.30               tutvumine Nelijärve looduse ja kultuurilooga

Neljapäev, 12. august

Päeva teema     LUGEJA ON LOOJA
Päeva juhib     Piret Järvela
8.00-10.00      hommikusöök
10.00-11.30    Ave Mattheus, Kujundlik mõtlemine/Mõtleme kujundites
11.30-11.45    kohvipaus
11.45-13.15    Valdur Mikita, Evakuatsiooniplaan loovuskatastroofi
puhuks. Kuidas loovas maailmas ellu jääda?
13.30-14.00    lõuna
14.00-15.30    Anu Tuulmets, Tahaks näha loetud lugu
16.30-16.45    kohvipaus
16.45-18.15    kirjaniku ja kunstniku dialoog: Aidi Vallik ja Ott Vallik
18.15-19.00    õhtusöök
19.00-20.30    töötoad: Teksti visualiseerimine: kogemused ja ideed, sh
IKT võimaluste kasutamine loovuse arendamiseks.
Kirjandus- ja kunstiõpetuse koostöömudel koolis. Juhend. Kokkuvõte.

Reede, 13. august

Päeva teema     LUGU KASVATAB
Päeva juhib     Heily Soosaar
8.00-10.00      hommikusöök
10.00-10.45    Margit Sutrop, Väärtused ja väärtuskasvatus
10.45-11.30    Tiina Kirss, Väärtuskasvatusest kirjanduse kaudu. Tekstid: Ehin, Raud, Kross, Marquez
11.30-11.45    kohvipaus
11.45-12.45    töötoad: Kõlbluspõhimõtete kujundamise võimalusi kirjandusõpetuse kaudu: kogemused ja ideed. Juhend. Kokkuvõtted: põhikool, gümnaasium.

NB! Soovitatav on eelnevalt läbi lugeda
M. Sabolotny „Kirjaklambritest vöö“
M. Raud „ Musta pori näkku“
S. Henno „Mina olin siin“
S. Meyer „Videvik“
B. Rohelendi teosed

12.45-13.15    Kokkuvõtted suvekooli töötubadest.
13.15-13.30    konkursi väljakuulutamine (juhend), suvekooli lõpetamine
13.30-14.00    lõunasöök

EESi suvekool „Lugu ja pilt“ toimub 11.-13. augustil 2010 Nelijärve Puhkekeskuses (vt http://www.nelijarve.ee/asukoht.php).

Tänavune suvekool keskendub lugemise olemusele ja kirjandusõpetuse eesmärkidele muutunud oludes: tänapäeva valdavalt visuaalses keskkonnas (TV, filmid, arvutimängud, internet jms) kasvavatel lastel on järjest raskem (sõnalist) teksti mõista, puudu jääb kujutlusvõimest, ilukirjanduse lugemisel ei lähe nn isiklik film käima jms. Otsime koos eri valdkondade asjatundjatega (kirjanikud, kirjandusteadlased, semiootikud, psühholoogid jt) lahendusi, kuidas tänapäevastes oludes lugemise mõju tõhustada. Arutleme loo ja pildi (pilt loos, lugu pildis) seoste ning kirjanduse kasvatusliku mõju üle. (Vt kava)

Projektijuhid

Krista Mägi
krista.magi@mail.ee
telef 5330 7490  

Aime Klandorf
Klandorf.Aime@ryg.edu.ee
Telef 5646 6779