Tunnustused

Auliikmed

 • Aili Kiin
 • Piibe Leiger
 • Külliki Kask
 • Krista Mägi
 • Viivi Läll
 • Viivi Maanso (1929 – 2021)
 • Hoide Sikk (1932 – 2014)
 • Irene Leisner (1930 – 2015)
 • Viivi Rukki (1929 – 1991)

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi auliikme statuut

Seltsi auliikmeks võib valida isiku, kes on eriti aktiivselt toetanud seltsi püüdlusi.

Ettepanekuid auliikme valimiseks võivad esitada kõik seltsi liikmed. Auliikmeks valitav isik ei pea kuuluma seltsi liikmeskonda.

Auliikme valib seltsi üldkoosolek ja talle antakse pidulikult üle auliikme tunnistus.

Seltsi auliikmel on otsustav hääleõigus seltsi üldkoosolekutel ja õigus olla valitud seltsi kõikidesse organitesse.

Seltsi auliige on vabastatud liikmemaksust.

Emakeeleõpetuse sõber

 • Kaja Kärner 2009
 • Ülo Vooglaid 2010
 • Mari Tarand 2011
 • Toomas Hendrik Ilves 2013
 • Märt Treier 2014
 • Fred Jüssi 2015
 • Kristiina Ehin 2016
 • Ivo Linna 2017
 • Gaute Kivistik 2018
 • Maarja Vaino 2019
 • Anu Lamp 2020
 • Eesti Keeletoimetajate Liit 2021
 • Joonas Hellerma 2022
 • Karl-Erik Taukar 2023

EESTI EMAKEELEÕPETAJATE SELTSI AUNIMETUSE “EMAKEELEÕPETUSE SÕBER” STATUUT

 • Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi (edaspidi EES) aunimetus “Emakeeleõpetuse sõber” (edaspidi aunimetus) määratakse tunnustusena füüsilisele või juriidilisele isikule nii Eestis kui välismaal, kelle põhitegevus ei ole seotud emakeeleõpetusega, kuid kes oma avalikes esinemistes on väärtustanud emakeeleõpetust Eestis ja toetanud EES-i eesmärke. Aunimetust ei omistata EES-i liikmetele.
 • Aunimetusega kaasnevad MEENE ja auaadress.
 • Ettepanekuid aunimetuse kandidaatide kohta võivad EES-i juhatusele teha kõik EES-i tegevliikmed. Kandidaadid esitatakse juhatusele kirjalikult  koos vastava põhjendusega. Kandidaatide arv ei ole piiratud.
 • Aunimetuse määrab EES-i juhatus oma koosolekul, millel osaleb vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest. Kandidaati peavad toetama vähemalt 50%+1 EES-i juhatuse liikmetest. Hääletamise korra määrab juhatus oma koosolekul. Otsus protokollitakse ja allkirjastatakse.
 • Võrdsete kandidaatide olemasolu korral on EES-i juhatusel õigus anda aunimetus korraga rohkem kui ühele laureaadile. Sobiva kandidaadi puudumisel on EES-i juhatusel õigus jätta laureaat välja kuulutamata.
 • EES-i juhatus avalikustab oma otsuse EES-i koduleheküljel hiljemalt nädal pärast otsuse tegemist. EES-i juhatus ei põhjenda oma otsust.