Juhatus

EESi juhatuse liikmed 2016 – 2018, 2018 – 2020, 2020-2022, 2022-2024: 

Kaja Sarapuu – juhatuse esimees
tel 56655623, kaja@eeselts.edu.ee
Olen Kaja Sarapuu ja töötan eesti keele õpetajana. Olen EESi asutajaliige, seltsi juhtinud kokku üle kümne aasta. Teen eesti keele õpetamise ja emakeele hoidmise tööd südamega, hoolin väga emakeeleõpetajate seltsi käekäigust. Olen eesti keele õpikute autor. Loomingulisus sunnib mind tegutsema.
 IMG_1623
 
Ivika Hein – juhatuse liige
 ivikah@gmail.com
 Olen eesti keele, kirjanduse ja draamaõpetaja Miina Härma gümnaasiumis. Pühendun rõõmuga eesti noorte keelelise ja isiksusliku arengu toetamisele, mille juures pean eriti tähtsaks väärtkirjanduse lugemist. Minu eriline kirg on draama, mida teostan nii oma kooli kui ka Elva gümnaasiumi draamatundides ning draamapedagoogika loengutes, mida annan Tartu Ülikoolis. Olen avaldanud õppematerjale ja kirjutanud draamaõpetuse käsiraamatu “Draamaraamat”. Hindan eesti keele riigieksami kirjutamisosa töid.
 Ivika pilt EESi kodulehele
 
Anu Kell – juhatuse liige
anu.kell@gag.ee
Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium
 Tallinna Reaalkool
 
Tiina Brock – juhatuse liige (alates 2020)
tiina.brock@lyg.edu.ee

Olen Läänemaa Ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, humanitaarsuuna juht ning meediaklubi juhendaja. Minu töö on kindlasti mu kirg. Keele-, kirjanduse-, teatri- ja/või meediapisikuga olen ma ka paljusid oma õpilasi nakatanud.  Seltsi liige olen kümmekond aastat, alates sellest, kui sain Läänemaa emakeeleõpetajate aineühenduse eestvedajaks.  Kuulumine EESi on mulle väga palju andnud, nüüd on aeg midagi ka vastu anda.

Kerli Rhede – juhatuse liige (alates 2020)
 

Olen pärit Järvamaalt ja töötan Laupa Põhikoolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Laupa mõisakoolis olen õpilasi eesti õigekeele ja põnevate lugemiselamuste  juurde juhatanud juba üle 10 aasta. Löön aktiivselt kaasa Järvamaa emakeeleõpetajate ühistegevustes, konkursside organiseerimises ja hindamises. Lisaks töötan Türi Rahvalehes korrektorina, et oma keeletaju ikka värskena hoida. Hobiks on rahvatants. Seltsiga liitusin ametlikult 2018. aastal, kuid koolitustel osalesin juba varem. Kõik koolituspäevad on alati pakkunud uusi ja inspireerivaid ideid ning vahvaid elamusi. Nüüd toetan ka ise seltsi tööd.