Kiri peaministrile

20. augustil 2021. aastal täitub 30 aastat Eesti taasiseseisvumisest. Mõtestamaks ja  väärtustamaks olnut, korraldab Riigikantselei koostöös erinevate partneritega mitmeid üritusi, sh noortele suunatud projekte. Meil on üks Eesti ja me teeme seda koos. Seetõttu palume teid koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi osalema järgnevas 7.–12. klassi õpilastele suunatud noorteprojektis.

Sõnaloominguvõistlus „Kiri peaministrile“

Kirjas võiks mõtestada Eesti omariikluse taastamise olulisust ning esitada nägemus, milline võiks olla Eesti Vabariik kolmekümne aasta pärast.

Oodatud on kirjažanris  tekstid 7.–12. klassi õpilastelt. Kiri peaks olema vormistatud isikliku pöördumisena ja mahult mitte ületama 5000 tähemärki koos tühikutega. Teksti font Times New Roman 12, reavahe 1,5, rööpjoondus.

Võistlustöö saata pdf-formaadis hiljemalt 10.05.2021 e-posti aadressil: grete.radvilavicius@riigikantselei.ee. Tööle lisada õpilase nimi, klass, kool, e-posti aadress, telefoninumber, juhendaja nimi ja e-posti aadress.Võistlustööde juhendajaks võivad olla õpetajad, ringijuhid, vanemad õed-vennad, vanemad, vanavanemad jne. Muu emakeelega osalejate eestikeelseid töid hinnatakse eraldi.

Küsimuste korral palume võtta ühendust Kaja Sarapuuga (kaja@eeselts.edu.ee, tel 56655623) või Ingrid Preesiga (ekteisekeelena@gmail.com, tel 5153810)

Osaleja annab esitatud tööga konkursi korraldajale üle õigused seda tööd avalikus ruumis tasuta kasutada, sh avaldada trükis, veebis, eksponeerida näitustel jne. Parimaid tööd valib välja žürii, kuhu kuuluvad kultuuriinimesed, kirjandusteadlased, eesti keele õpetajad. Võidukirju loeb peaminister. Kõik osalejad saavad Riigikantselei tänukirjad, silmapaistvamate tööde autoreid ja juhendajaid tunnustatakse Tallinnas toimuval tänuüritusel.

Riigikantselei noorteprojektide meeskond

Grete Radvilavicius ja Madis Somelar

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi esimees

Kaja Sarapuu

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit

Ingrid Prees

Riigikantselei. Noorteprojekt Kiri peaministrile juhend