Emakeeleolümpiaad 2010

Juhend – http://www.teaduskool.ut.ee/ekek

Seletuskiri piirkondlike voorude korraldamisest

HTM toetab ka sel aastal emakeeleolümpiaadi piirkondlike voorude korraldamist. Raha jaotamine on jäetud EESi korraldada. EESi juhatus arutas, kuidas seda kõige otstarbekam oleks teha, ja soovitab järgmist.

1.  Igale maakonnale ja Tallinna, Tartu ning Pärnu linnale jagub eraldatud summast kuni 6500 kr. Toetused kantakse üle majandusavansi taotluste alusel olümpiaadi korraldavatele isikutele. Taotluse võib esitada ainult EESi liige. Taotluste esitamise tähtaeg – 21. detsember 2009. Kui selle tähtaja möödumisel jääb raha üle, jagatakse see teistele maakondadele/ linnadele ümber.

2. Eraldatud raha võib piirkonna olümpiaadikomisjon kasutada vastavalt kohalikele vajadustele oma äranägemise järgi nt paberi ostmiseks, paljundustöödeks, komisjoniliikmete aja- ja sõidukulude kompenseerimises, töötingimuste loomiseks, toitlustamiseks, õpilaste sõidukulude katmiseks (kui kool/ vald ei maksa),  autasude ostmiseks jne.

Märkus 1. Kui soovitakse sõlmida töövõtulepinguid, tuleb töötasule lisaks arvestada maksudega (tulumaks 22%, sotsiaalmaks 33%, töötuskindlustusmaks, kohustuslik või vabatahtlik kogumispension). Lepinguid sõlmib EESi tegevjuht Kaja Sarapuu.

Märkus 2. Tööaja kompenseerimiseks antavad kinkekaardid, teatripiletid jm kingitused väärtusega kuni 150 kr on maksuvabad, hinnalisemate kingituste korral lisandub tulumaks 22%.

3.   Finantsaruande tehtud kulutuste kohta koos maksmist tõendavata dokumentidega esitab taotleja EESi juhatusele (postiaadress Toompuiestee 21, 10137 Tallinn) hiljemalt 29.01.2009. Aruanne koostatakse kululiikide kaupa.

(Näide. Ruumide rent – 2300 kr + arve. Toitlustamine – 1500 kr + arved või ostutšekid. Transpordikulud: komisjoniliikmete sõidukulud – 790 kr + sõidupiletid või tšekid, õpilaste sõidukulud + piletid. Sõidupiletitele kirjutatakse kasutaja nimi, õpilaste puhul ka kool.)

4.  Finantsaruandele lisatakse maakonna/ linna olümpiaadikomisjoni liikmete nimekiri ja koopiad protokollidest.