Toimus riigieksami arendamise arutelu

16. jaanuaril 2017 osales EESi esindus (Kaja Sarapuu, Anu Kell, Monika Undo)  HTMi korraldatud eesti keele riigieksami arendamise arutelul. Osa võtsid haridusministeeriumi, Innove, Tartu ja Tallinna ülikoolide asjatundjad, ainekavade koostajad.