Õpetajate aineühendused on vastu senise 50-protsendilise lävendi kaotamisele põhikooli lõpueksamitel

Pressiteade

11.02.2022

Õpetajate aineühendused on vastu senise 50-protsendilise lävendi kaotamisele põhikooli lõpueksamitel

Eesti õpetajate aineühendused pöördusid reedel peaminister Kaja Kallase, haridus- ja teadusminister Liina Kersna ja Riigikogu kultuurikomisjoni poole ettepanekuga säilitada senine põhikooli lõpueksamite lävend.

Eesti Vabariigi suurim ressurss on haritud inimesed. Põhihariduse standard on väärtus, mis peab olema ühiskonnas üheselt kokku lepitud. Hariduse kvaliteedi nimel peab koostööd tegema kogu ühiskond ning ühiskonnal on õigustatud ootus saada teaduspõhist tagasisidet hariduse kvaliteedist ja õppe tulemuslikkusest kohustusliku haridustaseme lõpus.

Laste õiguste konventsioonis rõhutatakse järgnevat: osalisriik tagab lapse arengu võimalikult maksimaalselt  ning last tuleb põhjalikult ette valmistada iseseisvaks eluks ühiskonnas. Ühelt poolt on inimesel õigus seda kohutuslikus ulatuses kvaliteetselt riigilt saada, teiselt poolt on see üksikisikule seatud kohustus, sest riik vajab haritud elanikkonda, mis tagaks demokraatia, ühiskonna (sh ka majandusliku) edenemise ja riigi elanikkonna homogeense väärtussüsteemi.

Toome esile, et haridusliku erivajadusega õppija põhikooli lõpueksami korraldamisel saab lähtuda eritingimustest. Näiteks saavad nimetatud õpilased eksamitöö kirjutamiseks lisaaega, neile on võimaldatud kasutada abivahendeid ja tugiisiku abi, hindamine toimub diferentseeritult jne.

Eesti hariduselu põletavaim probleem on väljaõppinud õpetajate puudus ning järelkasvu nappus, mistõttu peaks Vabariigi Valitsus võtma selle üheks prioriteetseks valdkonnaks.

Õpetajate aineliitude kõneisikutena on valmis kommentaare andma järgmised inimesed:

Kaja Sarapuu Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse esimees (e-post: kaja@eeselts.edu.ee; telefon 56655623)

Aiki Jõgeva Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu president (e-post: aiki.jogeva@gmail.com; telefon 55684786).

Liia Jung Kunstihariduse Ühingu juhatuse liige (e-post: liia49@hotmail.com; telefon 5254995)