Kutse EESi liikmete üldkoosolekule

EESi üldkoosolek toimub 30. märtsil 2019 kell 16.20 A. Pärdi Keskuses.

Päevakord: 1. Juhatuse liikme avalduse läbivaatamine.