34. emakeeleolümpiaad „Eesti oskuskeel koolis ja igapäevaelus”

2018/2019. õppeaasta emakeele olümpiaadi piirkonna ülesandevoor toimub 31.01.2019 kell 10.00. Loe.