Kutse EESi eesti kirjanduse võistlusele „RÄNDAJA“ 

Eesti kirjanduse olümpiaad tuleb taas, seekord nimega eesti kirjanduse võistlus „RÄNDAJA“ 

Eesti Emakeeleõpetajate Selts korraldas 2021. aasta sügisel esimest korda koolinoorte mõõduvõtmise eesti kirjandusest. On rõõm teada anda, et eesti kirjanduse teemaline võistlus „Rändaja“ toimub ka 2023/2024. õppeaastal. Teema: Lydia Koidula (180. sünniaastapäev) ja Mehis Heinsaare (50. sünnipäev) elu ja looming.

Kuna kummagi autori looming pole liiga suur, tuleb käsitlemisele nii Koidula kui Heinsaare puhul kogu nende looming. Kasuks tuleb ka mõlema autoriga seotud elulooliste detailide tundmine, selleks on abiks näiteks film „Pingeväljade aednik“ (2021; vaadatav Jupiteris) ja raamatud Malle Salupere „Koidula. Ajastu taustal, kaasteeliste keskel“ (Tänapäev, 2017), „Lydia Koidula“ (Ilmamaa, 1994). Et Koidulast pole võimalik rääkida kultuuriloolise taustata, siis on mõistlik ehk lehitseda ka raamatuid Mart Laar „Johann Voldemar Jannsen. Elu ja töö“ (Read 2019), „Laulupidu. Jannsen ja Koidula. Avatakt“ (Tartu 2019) jt. Kindlasti on kasulik ka uuenenud väljapanekuga Koidula muuseumi külastamine Pärnus. 

Olümpiaad on eestikeelne, osaleda võivad kõikide Eesti koolide 9. – 12. klassi õpilased (ka venekeelsed koolid, eelduseks on eesti keele oskus). 

Õpilasi hinnatakse kahes vanusegrupis: 9.-10. klassi õpilased (I, II ja III koht) ning 11.-12. klassi õpilased (I, II ja III koht). 

Olümpiaadil osalevad 3-liikmelised võistkonnad. Võistkonnad võivad olla erinevatest klassidest, aga arvestuse aluseks on klass, kus õpib vanim võistkonnaliige. 

Olümpiaadi eelvoor on veebipõhine, iga kool võib panna välja ükskõik kui palju võistkondi, aga juhendaja-õpetaja peab tagama, et õpilased saavad töö sooritada arvutiklassis vm kontrollitud keskkonnas, kus ebaausad võtted (näiteks kõrvaliste isikute kaasamine vms) on välistatud. Igal võistkonnal peab olema vastutav juhendaja-õpetaja. 

Kõik võistkonnad peavad ennast registreerima hiljemalt R, 12. jaanuariks 2024. 

Registreeruda saab siit: https://bit.ly/eestikirjandusRandaja2023 

Veebipõhine eelvoor avaneb internetis N, 1. veebr kell 14.00 – 15.30; juurdepääsuks vajalik info saadetakse iga registreerunud võistkonna juhendajale kaks päeva varem e-kirjaga. Eelvoorus on 20 küsimust nii Lydia Koidula kui Mehis Heinsaare elu ja loomingu kohta ning vastuste põhjal selgub paremusjärjestus, mille alusel saab lõppvooru 10 (9.-10. klass) + 20 (11.-12. klass) meeskonda. Lõppvooru kutsutakse 30 parimat võistkonda üleriigilise pingerea alusel, aga ühest koolist ainult parima tulemuse saavutanud võistkond (eraldi arvestus mõlemas vanuseastmes). 

Lõppvoor toimub L, 6. aprillil 2024 kell 12.00 Pärnus või Tallinnas (koht täpsustub). 

Lõppvoor on mnemoturniiri-laadne: võistkonnad vastavad kirjalikult, seejärel saab roteeruvalt iga meeskond üks kord vastata suuliselt. Õige vastus selgub kohe žürii kommentaaridest. Kirjalikud vastused hinnatakse jooksvalt ja nende põhjal kujuneb paremusjärjestus. Ka lõppvoorus on 20 küsimust. Lõppvooru küsimused on ühised, arvestus vanuseastmeti erinev. 

Žürii on kolmeliikmeline: EESi juhatuse esimees Kaja Sarapuu, kirjanik Mehis Heinsaar + Koidula muuseumi direktor Elmar Trink. 

Kõik lõppvooru jõudnud õpilased saavad osalemist kinnitava diplomi. Kuulutatakse välja I, II ja III koht kahes vanuseastmes (9.-10. klass ja 11.-12. klass). Auhinnaks on autogrammiga raamatud, kinkekaardid jm. 

Kontaktisik lisaküsimuste tekkimisel on EESi juhatuse liige Anu Kell; anu.kell@gag.ee 

Õpetajate ühenduste võrgustiku pöördumine peaministri ja rahandusministri poole 18.09.2023

Lugupeetud peaminister Kaja Kallas ja rahandusminister Mart Võrklaev

Avalikkuseni jõudnud info 2024. aasta riigieelarve läbirääkimistelt on sundinud õpetajate kõneisikuid pöörduma teie poole, et väljendada õpetajaskonna seisukohti valmiva riigieelarve kohta. 

Palume austada valimisprogrammide põhjal sündinud koalitsioonilepingus avalikkusele antud lubadusi. 

Eeskätt rõhutame järgnevat.

Palume kinni pidada lubadusest tõsta nelja aastaga õpetajate palk 120%-le keskmisest palgast. Mõistame, et riigi rahaline olukord on keeruline. Pakume lahenduseks, et 2024. aastal suureneb õpetajate alampalk reaalpalgana vähemalt mõne protsendi ulatuses. Samas palume, et paralleelselt esitatakse nägemus, kuidas 2027. aastaks tõuseb õpetajate töötasu ilma ületunnitööta 120%-ni keskmisest palgast. Koalitsioonilepingus on lubatud luua haridustöötajate karjäärimudelid koos asjakohase koormusarvestuse ja palgamudeliga. Palume, et nimetatud mudelid töötataks välja hiljemalt 2024. aasta varakevadeks. Nimetatud tegevuste eesmärk on vältida pädevate õpetajate lahkumist õpetajatöölt, toetada eestikeelsele õppele üleminekut ning hoida ära õpetajate järelkasvu põua süvenemist. 

Palume austada ülikoolidega sõlmitud kokkulepet, et riik suurendab kõrghariduse tegevustoetust järgneval kolmel aastal 15%, ning austada lubadust, et riik investeerib avalikke vahendeid teadus- ja arendustegevusse 1% SKP-st. Kõrgkoolide rahastamine peab tagama teadmusühiskonna jätkusuutlikkuse. Ühiskonna valitsemine peab olema kõigis aspektides teaduspõhine. Ka õpetajate järelkasv sõltub paljuski kvaliteetsest erialasest kõrgharidusest ja õpetajakoolitusest. 

Madis Somelar, õpetajate ühenduste võrgustiku koordinaator

Kersti Veskimets, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu liige

Külli Arand, Eesti Klassiõpetajate Liidu liige

Liia Jung, Kunstihariduse Ühingu juhatuse liige

Jaanus Kann, Eesti Muusikaõpetajate Liidu juhatuse esimees

Raili Vilt, Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse esindaja

Meri Heinsalu, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu juhatuse liige

Liis Reier, Eesti Ajaloo-ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi liige

Anu Kell, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse liige

Elbe Metsatalu, Eesti Majandus- ja Ettevõtlusõpetajate Seltsi juhatuse esimees

Heli Mänd, Kunstihariduse Ühingu juhatuse liige

Kaja Sarapuu, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse esimees

Hele Kiisel, Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse esimees

Aiki Jõgeva, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu juhatuse liige

Ingrid Prees, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu juhatuse esimees

Kristel Tamm, Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse esindaja

Ingrit Keerma, Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu juhatuse liige

Eva Viidemann, Vene Keele Õpetajate Seltsi esimees

Ülle Seevri, Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu juhatuse esimees

Kristi Vahenurm, Inglise keele Õpetajate Seltsi juhatuse liige

HTMi strateegiliste partnerite kohtumine

EES kui strateegiline partner osales HTMi partnerluspäeval.

31. mail toimus esmakordselt Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilistele partneritele suunatud partnerluspäev. Partnerluspäevale olid oodatud ministeeriumi strateegilised partnereid, kes olid valitud lähtuvalt ministeeriumi prioriteetidest, et arengukavade eesmärke ellu viia. Päeva eesmärk oli anda ülevaade ja arutleda selle üle, kuidas on seni arengukavades seatud eesmärkide poole liigutud, millised on HTMi prioriteedid uue valitsuse tegevusprogrammi valguses ning luua platvorm partnerite omavaheliseks võrgustumiseks.

Edasi.

EES kutsub eesti keele ja kirjanduse õpetajaid suvekooli “Kirjandus väljaspool raamatut” 10.-11.08. 2023 Tartus

Seekord toimetame Tartus, luurame Tartu kirjanduselu järele, luusime hoovides ja nurgatagustes, kohtume asjatundjate ja intrigeerijatega.

10. augusti õhtul vaatame Emajõe Suveteatri lavastust “Ukuaru” Vooremäel (sõit tellitud bussiga)

11. augusti õhtul saavad soovijad vaadata Musta Kasti lavastust “Luikede järved” Luke mõisapargis (sõit iseseisvalt)

Ööbimine on omal käel.

Kava.

Osalustasu 54 eurot sisaldab koolitust, sööke ja bussi, lisanduvad teatripiletid (35+21 eurot).

Registreerimine 15. juulini 2023.

Suvine Tartu ootab meid!

Kutsume sind supervisiooni 12.-13.05 Tartus!

Hea kolleeg!

Tartu ja supervisioon ootavad Sind!

Maikuu teisel reedel-laupäeval saad piiluda iseenda sisse ning leida sealt jõudu ja jaksu, tarkuseteri ja rõõmu. Teistelt kolleegidelt saad ka pihutäie inspiratsiooni…

Võta enda laadimiseks aega!

Vahel tundub, et supervisiooniga on sama tunne nagu treenimisega. Algul ei taha justkui minna (nii palju on teha, kodus pole ammu koristanud, lapsi näinud, lõputud vihikud…), aga pärast on nii hea ja mõnus tunne! Kunagi kahetse, et sai mindud… Osalejad on nt öelnud nii:

  • “Ennekõike oli see aeg iseendale. Oli võimalus vaadata distantsilt oma tööle, vaagida koolielu ja eraelu tasakaalu. Sain supervisioonilt mitu meetodit, mida kasuada, et tasakaalu luua, leida rohkem aega enesele loomingulisuseks. Väga mõnus kohtumine kolleegidega, ilus õhtu hubases kohvikus ja teater. Aitäh! “
  • “See on sündmus, mis heas mõttes raputab rutiinist ja igapäevaelust ja tööst välja ning samas annab häid ideid, kuidas nii kooli- kui ka igapäevaelus paremini toime tulla. Epul on alati uued ja värsked ideed. Hakkan järgmist korda ootama.”
  • “Väga inspireeriv, rahustav, mõtteid andev koolitus. Loovus arenes, aega oli tegeleda iseendasse vaatamisega. Nautisin täiega mõtlemist, mängimist, kirjutamist, rääkimist, olemist omasugustega. Aitäh! “
  • “Supervisioon on olnud väga mõnus vaheldus ja enesetuulutus. Hea on kohtuda omasugustega ning aduda, et teised emakeeleõpetajad puutuvad kokku sarnaste raskuste ja rõõmudega. See on olnud ka enesessevaatamise aeg, oma prioriteetide selgitamise ja eesmärkide ülevaatamise võimalus. Boonuseks ülitoredad inimesed ja vinge koolitaja.Sain siit kaasa hea tuju, jõu ja teadmise, kuidas edasi minna, ning tutvusin lihtsalt võrratute inimestega. “

Ja kui sa ise ei saa, siis jaga sõna, soovita oma kolleegidele…  Kirja saab end panna siin: https://forms.gle/st9CqsjqxJ6DThoR8

Tartu, hotell “Soho”

12. mai

Saabumine + lõuna 14.00 – 14.30 

Supervisioon 14.30 – 16.00

paus 

supervisioon 16.15 – 17.45

Õhtusöök 

Vaba aeg

13. mai

Hommikusöök 8.30-9.00

Supervisioon 9.00 – 10.30

Paus

Supervisioon 10.45 – 13.00

Lõuna

Kojusõit

Tänu EESi ja HTMi toetusele maksab supervisioon Sulle (või tööandjale) 45 eurot (hinnas supervisioon, ööbimine, söögid). Supervisiooni viib läbi Epp Priimägi.

Kirjutistevõistluse “Heategu naeratusega” võitjad

Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti Piirkond (LIONS), LC Tallinn Kristiine ja Eesti Emakeeleõpetajate Selts esitlevad 5. aprillil 2023 kell 14.00 Apollo Solarise raamatukaupluses Estonia pst 9 Tallinnas kirjutiste võistluse “Heategu naeratusega” parimatest töödest koostatud raamatut ja annavad üle auhinnad parimatele kirjutajatele.

EESi esindajad võistuse žüriis olid Tiina Niin ja Kaja Sarapuu.

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi eesti kirjanduse olümpiaadi võitjad selgusid Tartus 1. aprillil 2023 Miina Härma Gümnaasiumi aulas

11.-12. klass

I koht Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumi võistkond

II koht Türi Ühisgümnaasium võistkond

III koht Hiiumaa Gümnaasiumi võistkond

9.-10. klass

I koht Tallinna Reaalkooli võistkond

II koht Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi võistkond

III koht Rapla Gümnaasiumi võistkond

Võistluse žüriisse kuulusid Märten Kross, Joosep Susi ja Kaja Sarapuu.

Õnnitleme võitjaid ning täname juhendajaid!

Eesti Emakeeleõpetajate Selts korraldab eesti kirjanduse olümpiaadi teist korda. Eelmise aasta võistlus toimus Tallinnas. Võistluse korraldustoimkonda kuuluvad Anu Kell, Tiina Brock, Ivika Hein, Kerli Rhede ja Kaja Sarapuu.

EES tänab Tartu M. Härma Gümnaasiumi lahke vastuvõtu eest!

Vaata punkitabelit ja küsimusi-vastuseid siit.

Vanema vanuseastme võitja GAGi võistkond, juhendaja Anu Kell ja žürii.

Noorema vanuseastme võitja Tallinna Reaalkool, juhendaja Reet Varik.