Kogumik “Minu Eestile”

“Minu Eestile” on kogumik õpilaste kirjutistest ja loovusele ärgitavatest ülesannetest.

Sõnaloominguvõistluse „Minu Eestile” 100 äramärgitud tööd on kingituseks Eesti 100. sünnipäevaks. Võidutöödest ilmneb, kuidas nägid noored Eestimaad riigi 100. sünnipäeva eel, see aga on oluline materjal ajaloo seisukohast, lisaks põnev uurimisaines. Õpilased kirjutasid Eesti kohta väga erinevaid tekste. Lisaks esseele oli võistlusel esindatud miniatuur, argimütoloogia, muistend, müüt, mälestused, reisikiri, ulmejutt, kriminaaljutt, kiri, haiku, limerik, teemantluuletus, akrostihhon, anafoor, epifoor, piltluule jne.

Igale tekstile on lisatud ülesanne, nii leiab kogumikust eriilmelisi ülesandeid. Tekste ja ülesandeid saab kasutada õppematerjalina eesti keele, kirjanduse ja ühiskonnaõpetuse tundides, loovusringides. Mitmekülgsed ülesanded peaksid inspireerima nii õpilasi kui ka õpetajaid.

Tellimine.

Emakeeleõpetuse sõber 2018 on Gaute Kivistik

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi pressiteade

EES annab üheksandat korda välja aunimetuse „Emakeeleõpetuse sõber”.
Vastavalt statuudile määratakse nimetatud tiitel tunnustusena füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle põhitegevus ei ole seotud emakeeleõpetusega, kuid kes oma avalikes esinemistes on väärtustanud eesti keelt, emakeeleõpetust Eestis ja toetanud seltsi eesmärke. Aunimetusega kaasneb auaadress ja meene.

EESi juhatus otsustas 23. oktoobril 2018, et „Emakeeleõpetuse sõbra” tiitel omistatakse Gaute Kivistikule, kes sõnaosavuse, vaimukuse ja keelekorrektsusega muudab tekstid kuulaja jaoks nauditavaks ja eriliseks. “Rohke Debelaki libauudised” oma leidlike võrdluste ja sõnamänguga liidab eesti keele õppijaid ja õpetajaid, luues kokkupuutepunkte nii koolitunnis kui ka väljaspool kooli.Gaute Kivistik on avardanud olulisel määral eestlaste arusaama sõnade mitmetähenduslikkusest ja näidanud teravmeelseid võimalusi, kuidas vabastava huumoriga lahendada olukordi, mis muidu põhjustaksid kibestumist või kaklust.Tuues paljude kaasmaalasteni eesti keele ilu ning sõnarikkuse, toetab ta mitmekülgselt emakeeleõpetuse väärtusi.

Aunimetus tehakse teatavaks 2. novembril 2018 Rakveres emakeeleõpetajate seltsi sügispäevadel.

Varem on emakeeleõpetuse sõbra aunimetuse saanud Ülo Vooglaid, Kaja Kärner, Mari Tarand, Toomas Hendrik Ilves, Märt Treier, Fred Jüssi, Kristiina Ehin ja Ivo Linna.

 

Kaja Sarapuu

EESi juhatuse esimees

EESi suvekool „Loovus. Looming. Omalooming“ 15.–17. augustil 2018 Hiiumaal

EES kutsub kõiki eesti keele ja kirjanduse õpetajaid suvekooli!

Kava ja info.

Registreerida saab kuni 14. maini siin 

Kui suvekool saab projektitoetuste taotlusvoorust „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu“ toetust, on ööbimis- ja seminarikulu seltsi liikmele 71 eurot, mitteliikmele 116 eurot.

Osaluskulu sisaldab

  • kaks ööd majutust;
  • toitlustust (hommiku-, lõuna-, õhtusöögid);
  • koolitusmaterjale.

15 eurot majutuse ettemaksu palume tasuda 14. maiks EESi arveldusarvele EE872200001120063544.

Hiiumaa ootab meid!

Õppevara retsenseerimise konkurss

Eesti Emakeeleõpetajate Selts kuulutab välja konkursi retsensendi leidmiseks Mauruse kirjastuse õppevarale e-õpik “Praktiline eesti keel”.

Avaldus saata e-postiga aadressile info@eeselts.edu.ee.

Retsenseerimise tähtaeg on suvi 2018. Retsenseerimine on tasuline.

Konkurss toimub vastavalt haridus- ja teadusministri 24.03.2016. a määrusele nr 13 „Õppekirjandusele esitatavad nõuded, õppekirjanduse retsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad miinimumnõuded ning riigi poolt tagatava minimaalse õppekirjanduse liigid klassiti ja õppeaineti“.

Konkursil osalejalt oodatakse avaldust, milles on andmed kandidaadi hariduse ja töökäigu kohta. Soovitatav on varasem retsenseerimiskogemus ja/või õppematerjalide autorlus ja/või õppematerjalide koolikatsetuse kogemus.

 

EESi juhatus

Kõik eesti keele ja kirjanduse õpetajad on oodatud EESi kevadpäevadele 20. ja 21. aprillil 2018 Rahvusraamatukogus

Registreeri kevadpäevadele.

Vaata kava.

20. aprilli õhtul kell 19 Eesti Draamateatris “Saade”.

21. aprilli hommikul erakordne kirjanduslik rännak kevadises Tallinna vanalinnas Anu juhtimisel.

21. aprillil 13.30 EESi üldkoosolek (Rahvusraamatukogu, Milleri salong). Päevakord.

Osalustasu EESi liikmetele 40 eurot, mitteliikmetele 60. Teatripileti hind 15 eurot.

Osalustasu sisaldab koolitust, koolitusmaterjale, sh uut kogumikku “Tervikteoste käsitlemine põhikoolis” 8. osa, kohvipause, vaba sissepääsu teatri- ja muusikamuuseumi 20. ja 21.04.

Võimalik külastada Tallinna raamatumessi.