2021/2022. õa emakeeleolümpiaadi põhiteema on “Suuline keel kõnes ja kirjas”.

Uurimistööde esitamise tähtaeg on 17. jaanuar 2022,

piirkonnavoorud toimuvad 1. veebruaril. 

Lõppvoor toimub 11.-12. märtsil 2022. Olümpiaadi korraldab Tartu Ülikool.

Juhendid.