Valime 2020. aasta emakeeleõpetuse sõbra

Seltsi liikmed saavad kandidaate juhatusele esitada postiloendi kaudu või e-postiga info@eeselts.edu.ee kuni 23. oktoobrini 2020.

Statuut

Aunimetus antakse üle EESi sügispäevadel 30.-31. oktoobril 2020 Tallinnas.