EESi suvekooli toetab Euroopa Sotsiaalfond

„Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“; „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“