Konkurss retsensendi leidmiseks

Teos: Pintsu ja Tutsiku lugemik. Kirjandusõpik 5. klassile.
Autor Aidi Vallik
Retsenseerimise periood 1.-22. juuni 2018.
Maht 232 küljendatud lehekülge.

Konkursil osalejalt oodatakse avaldust, milles on andmed kandidaadi hariduse ja töökäigu kohta. Soovitatav on varasem retsenseerimiskogemus ja/või õppematerjalide autorlus ja/või õppematerjalide koolikatsetuse kogemus.
Avaldus saata e-postiga aadressile info@eeselts.edu.ee.
Töö tasustatakse.

Konkurss toimub vastavalt haridus- ja teadusministri 24.03.2016. a määrusele nr 13 „Õppekirjandusele esitatavad nõuded, õppekirjanduse retsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad miinimumnõuded ning riigi poolt tagatava minimaalse õppekirjanduse liigid klassiti ja õppeaineti“.

EESi juhatus

Küsimused tel 56655623 (Kaja Sarapuu) ja info@eeselts.edu.ee