EESTI EMAKEELEÕPETAJATE SELTS VALIS AULIIKMEKS KRISTA MÄGI

4. novembril valis Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi üldkoosolek seltsi auliikmeks Krista Mägi. Seltsi auliikmeks võib valida isiku, kes on eriti aktiivselt toetanud seltsi püüdlusi. Lisaks äsjavalitule on seltsi auliikmeteks Viivi Maanso ja Viivi Läll.

Krista Mägi on olnud seltsiga seotud pikka aega. Ta on olnud seltsi väga aktiivne liige, näiteks on ta  juhtinud õppekava töörühma. Mägi on olnud tugev ja hinnatud toimetaja, ta on toimetanud pea kõik seltsi metoodilised väljaanded. Lisaks on Krista Mägi esindanud seltsi üleriigilistes komisjonides. Ta on olnud ideede generaator: tema algatatud on metoodikakogumike väljaandmine, projekt „Kirjandustund kirjanikuga“ on samuti välja kasvanud tema ideest.

EESi juhatus